Kho Đề thi ĐH

Trần Thọ Đạt
Trần Thọ Đạt CTV 26 tháng 6 2020 lúc 21:00

caâu hỏi sao bạn

Bình luận (0)
Trần Thọ Đạt
Trần Thọ Đạt CTV 27 tháng 6 2020 lúc 7:51

Bài của bạn dưới khá được nhưng sửa lại 1 tí

Cơ thể phân tính: LÀ cơ thể có sự phân biệt rạch ròi về giới tính hoặc là đực (có bộ phận sinh dục đực) hoặc là cái ( có bộ phận sinh dục cái)

Cơ thể lưỡng tính thực sự: Là cơ thể mà trong đó chứa cả 2 bộ phận sinh dục của cả 2 giới

Bình luận (0)
B.Thị Anh Thơ
B.Thị Anh Thơ 27 tháng 6 2020 lúc 0:05

* Phân biệt sinh sản hữu tính và sinh sản vô tính:

- Sinh sản vô tính là hình thức sinh sản không có tế nào sinh dục đực và tế bào sinh dục cái kết hợp với nhau (mà do sự phân đôi cơ thể hoặc mọc chồi).

- Sinh sản hữu tính (có ưu thế hơn sinh sản vô tính). Trong sinh sản hữu tính có sự kết hợp giữa tế bào sinh dục đực (tinh trùng) và tế bào sinh dục cái (trứng) , trứng thụ tinh phát triển thành phôi. Có hai hình thức thụ tinh ngoài và thụ tinh trong.

* Phân biệt cơ thể phân tính và lưỡng tính:

- Cơ thể phân tính: Các cơ thể F2 có sự phân tính theo tỉ lệ xấp xĩ 3 trội: 1 lặn.

+ Trong trường hợp trội không hoàn toàn, F1 thể hiện tính trạng trung gian giữa cha và mẹ, F2 phân tính theo tỉ lệ 1:2:1

- Cơ thể lưỡng tính: là một sinh vật có cơ quan sinh dục và tạo nên giao tử của cả giống đực và cái.

+ Ở nhiều nhóm động vật (chủ yếu là động vật không xương sống), không có sự phân biệt về giống ở mỗi cá thể.

Bình luận (0)
B.Thị Anh Thơ
B.Thị Anh Thơ 20 tháng 6 2020 lúc 17:23

- Lớp thú : Cá heo, dơi

- Lớp chim : Đà điểu, vịt trời

- Lớp cá: Cá mè, lươn

- Lớp bò sát: Cá sấu, đồi mồi

- Lớp lưỡng cư: Cá cóc tam đảo, nhái bén

- Lớp hình nhện : Nhện, ve bò

- Lớp giáp xác: Cua đồng, mọt ẩm

- Lớp sâu bọ: Ong mật, ve sầu

Bình luận (0)
Nguyễn Trần Thành Đạt
Nguyễn Trần Thành Đạt CTVVIP 6 tháng 6 2020 lúc 23:44

Phép lai AABBDd x AaBbDd :

+) P: AA x Aa => F1: 1/2 AA: 1/2 Aa (2 kiểu gen)___100%A- (1 kiểu hình)

+) P: BB x Bb => F1: 1/2BB: 1/2Bb (2 kiểu gen)___1/2BB:1/2Bb (2 kiểu hình)

+) P: Dd x Dd => F1: 1/4DD:2/4Dd :1/4 dd (3 kiểu gen)______3/4D-:1/4dd (2 kiểu hình)

=> F1 có số kiểu gen là: 2 x 2 x3= 12(kiểu gen)

F1 có số kiểu hình là: 1 x 2 x 2= 4(kiểu hình)

Số tổ hợp ở F1: 2 x 2 x 4= 16 (tổ hợp)

- Xác suất kiểu gen AabbDd : 1/2 x 0 x 2/4=0

Bình luận (0)
B.Thị Anh Thơ
B.Thị Anh Thơ 29 tháng 4 2020 lúc 12:55

Nhiều hoạt động của con người gây hậu quả xấu đối với thế giới tự nhiên : làm biến mất một số loài sinh vật, làm suy giảm các hệ sinh thái hoang dã, làm mất cân bằng sinh thái. Tác động lớn nhất của con người tới tự nhiên là phá hủy thảm thực vật, từ đó gây ra sói mòn và thoái hóa đất, ô nhiễm môi trường, hạn hán, lụt lội, lũ quét,.... . Qua đó chúng ta cần sử dụng có hiệu quả các nguồn tài nguyên, bảo vệ các loài sinh vật, phục hồi và trồng rừng ,kiểm soát và giảm thiểu các nguồn chất thải gây ô nhiễm, lai tạo giống có năng xuất và phẩm chất tốt.

Bình luận (0)
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN