Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số

Bùi Thị Như Quỳnh
1 tháng 1 lúc 20:41

4.178

Bình luận (0)
Akai Haruma
Thiếu tướng -
24 tháng 5 2018 lúc 16:06

Lời giải:

Ta thấy $y$ là hàm số bậc 3 nên có nhiều nhất hai giá trị cực trị. Như vậy để đths có 2 điểm cực trị $A,B$ thì hoành độ $A,B$ là hai nghiệm của pt :

\(y'=0\)

\(\Leftrightarrow 6x^2-6(m+1)x+6m=0\)

\(\Leftrightarrow 6(x-m)(x-1)=0\)

Từ đây suy ra \(m\neq 1\). Hai điểm cực trị của đths là \(A(m, -m^3+3m^2); B(1, -1+3m)\)

\(\Rightarrow \overrightarrow{AB}=(1-m, m^2-3m^2+3m-1)\)

Để đt \(AB\) vuông góc với đt \(x-y+2=0\) thì:

\((1-m, m^3-3m^2+3m-1)=k(1,-1)\)

\(\Rightarrow \frac{1-m}{m^3-3m^2+3m-1}=-1\)

\(\Leftrightarrow \frac{1-m}{(m-1)^3}=-1\Leftrightarrow \frac{-1}{(m-1)^2}=-1\)

\(\Leftrightarrow m=0 \) hoặc $m=2$

Đáp án D

Bình luận (1)
Xà Nữ
20 tháng 5 2018 lúc 20:58

Bạn hãy phá ngoặc ra rồi phân tích P=(a+b+c)(ab+bc+ac)-2abc Vì a+b+c chia hết cho 4 nên trong 3 số a,b,c phải có ít nhất1 số chẵn do đó 2abc chia hết cho 4 nên P chia hết cho 4 nếu a+b+c chia hết cho 4

Bình luận (0)
Xà Nữ
20 tháng 5 2018 lúc 20:59

sr mik nhầm câu

Bình luận (0)
Phạm Mỹ Dung
14 tháng 12 2017 lúc 14:56

Gọi số học sinh các khối 6, 7, 8 lần lượt là a, b, c

Theo đề bài ta có : \(\dfrac{a}{9}=\dfrac{b}{8}=\dfrac{c}{7}\) và a - c = 50 (HS)

Theo tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có :

\(\dfrac{a}{9}=\dfrac{b}{8}=\dfrac{c}{7}=\dfrac{a-c}{9-7}=\dfrac{50}{2}=25\)

\(\Rightarrow\) a = 25 . 9 = 225 (HS)

\(\Rightarrow\) b = 25 . 8 = 200 (HS)

\(\Rightarrow\) c = 25 . 7 = 175 (HS)

Vậy số học sinh khối 6, 7, 8 lần lượt là 225 HS, 200 HS, 175 HS

CHÚC BẠN HỌC TỐT haha

Bình luận (0)
☘-P❣N❣T-❀Huyền❀-☘
10 tháng 10 2016 lúc 19:58

uầy có 1 mk chị gửi câu hỏi thpt thôi  ư : v

Bình luận (2)
bùi thị phấn
28 tháng 11 2016 lúc 9:17

3x2-27

Bình luận (1)
Nguyễn Thị Ty Nhung
12 tháng 5 2017 lúc 19:34

3x2-27

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN