Khái quát nền kinh tế xã hội thế giới

chu thị ánh nguyệt
5 tháng 5 2017 lúc 21:47

phân bố công nghiệp

Các trung tâm công nghiệp của Trung Quốc tập trung ở miền Đông, đặc biệt ở duyên hải.

- Vì : miền Đông có đầy đủ các điều kiện về tài nguyên khoáng sản, nguồn nước và nguồn nhân lực có trình độ kĩ thuật đáp ứng được yêu cầu của các ngành công nghiệp.

phân bố nông nghiệp

Miền Đông: mưa nhiều, đồng bằng rộng lớn thuận lợi phát triển cây lương thực, cây công nghiệp ngắn ngày và chăn nuôi lợn. Các cao vùng đồi núi thấp thuận lợi để nuôi bò, cừu, trâu… Có dân cư tập trung đông, cơ sở hạ tầng phát triển. Miền Tây: có các cao nguyên và vùng núi cao thuận lợi cho phát triển chăn nuôi gia súc lớn. Các bồn địa sa mạc khô hạn không phát triển sản xuất nông nghiệp.

Bình luận (0)
Dung Lê
16 tháng 3 2017 lúc 21:30

ĐÁP ÁN:

- Các nước công nghiệp phát triển mạnh thành công trong qá trình công ngịp hóa từ rất sớm.

-Các tiền đề về cơ sở hạ tầng, trình độ KH-HT và trình độ lao động cao:

+ Có nguồn vốn lớn cho nghiên cứu khoa hx và các ngành công nghệ cao phát triển mạnh

+ Tỉ lệ người sử dụng internet cao hơn 80% tổng số dân, hoạt động thương mại điện tử phát triển mạnh

+ Đội ngũ lao động tri thức cao từ 60-70%

+ Tỉ lệ gia tăng của các ngành công nghiệp, trình độ công nghệ cao với tốc độ nhanh hơn 30%

-Kết quả: sp tri thức đóng góp hơn 50% nhịp độ tăng trưởng kinh tế.

Bình luận (0)
chu thị ánh nguyệt
7 tháng 2 2017 lúc 21:13

ở vùng đồng bằng trung tâm, trước đây sản xuất nông nghiệp được phân bố thành các vành đai chuyên canh. Ngày nay sản xuất đã trở nên đa canh nhưng những sản phẩm nông nghiệp chính vẫn phân bố khá tập trung : lúa mì trồng nhiều ờ phía nam Ca-na-đa và phía bắc Hoa Kì ; xuống phía nam là vùng trồng ngô xen lúa mì, chăn nuôi lợn, bò sữa ; ven vịnh Mê-hi-cô là nơi trồng cây công nghiệp nhiệt đới (bông, mía...) và cây ăn quả. Ở vùng núi và cao nguyên phía tây của Hoa Kì có khí hậu khô hạn, gia súc được chăn thả trên đồng cỏ vào mùa xuân - hạ, đến mùa thu - đông được chuyển 'ề phía đông để vỗ béo trước khi đưa vào lò mổ. Phía tây nam Hoa Kì có khí hậu cận nhiệt đới, trồng nhiều cây ăn quả như cam, chanh và nho. Trên sơn nguyên Mê-hi-cô. ngoài chăn nuôi gia súc lớn, người ta còn trồng ngô và các cây công nghiệp nhiệt đới để xuất khẩu.

Bình luận (0)
Đỗ Gia Ngọc
7 tháng 2 2017 lúc 21:39

Sự phân hoá các điều kiện tự nhiên từ bắc xuống nam và từ tây sang đông có ảnh hưởng sâu sắc tới sự phân bố sản xuất nông nghiệp ở Bắc Mĩ. Ở vùng đồng bằng trung tâm, trước đây sản xuất nông nghiệp được phân bố thành các vành đai chuyên canh. Ngày nay sản xuất đã trở nên đa canh nhưng những sản phẩm nông nghiệp chính vẫn phân bố khá tập trung : lúa mì trồng nhiều ờ phía nam Ca-na-đa và phía bắc Hoa Kì ; xuống phía nam là vùng trồng ngô xen lúa mì, chăn nuôi lợn, bò sữa ; ven vịnh Mê-hi-cô là nơi trồng cây công nghiệp nhiệt đới (bông, mía...) và cây ăn quả. Ở vùng núi và cao nguyên phía tây của Hoa Kì có khí hậu khô hạn, gia súc được chăn thả trên đồng cỏ vào mùa xuân - hạ, đến mùa thu - đông được chuyển 'ề phía đông để vỗ béo trước khi đưa vào lò mổ. Phía tây nam Hoa Kì có khí hậu cận nhiệt đới, trồng nhiều cây ăn quả như cam, chanh và nho. Trên sơn nguyên Mê-hi-cô. ngoài chăn nuôi gia súc lớn, người ta còn trồng ngô và các cây công nghiệp nhiệt đới để xuất khẩu.

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN