Khái quát nền kinh tế xã hội thế giới

Hoàng Minh Châu

Mọi người giúp mình cho ví dụ cho cơ hội và thách thức cho mấy ý này với ạ (Địa 11 - Bài 4)

1. Tự do hóa thương mại mở rộng, hàng hóa thuế quan giữa các nước bị bãi bỏ hoặt giảm xuống, hàng hóa có điều kiện lưu thông rộng rãi.

2. Khoa học và công nghệ đã có tác động sâu sắc đến mọi mặt của đời sống kinh tế thế giới. Muốn có sức mạnh cạnh tranh kinh tế mạnh, phải làm chủ được các ngành kinh tế mũi nhọn như điện tử - tin học, năng lượng nguyên tử, hóa dầu, công nghệ hàng không vũ trụ, công nghệ sinh học, …

3. Các siêu cường kinh tế tìm cách áp đặt lối sống và nền văn hóa của mình đối với các nước khác. Các giá trị đạo đức của nhân loại được xây dựng hàng chục thế kỷ nay có nguy cơ bị xói mòn.

4. Toàn cầu hóa gây áp lực nặng nề đối với tự nhiên, làm cho môi trường suy thoái trên phạm vi toàn cầu và trong mỗi quốc gia. Trong quá trình đổi mới công nghệ, các nước phát triển đã chuyển các công nghệ lỗi thời, gây ô nhiểm sang các nước đang phát triển.

5. Trong bối cảnh toàn cầu hóa, các quốc gia trên thế giới có thể nhanh chóng đón đầu được công nghệ hiện đại, áp dụng ngay vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội

6. Toàn cầu hóa tạo điều kiện chuyển giao những thành tựu mới về khoa học và công nghệ, về tổ chức và quản lí, về sản xuất và kinh doanh tới tất cả các nước.

7. Toàn cầu hóa tạo cơ hội để các nước thực hiện chủ trương đa phương hóa quan hệ quốc tế, chủ động khai thác các thành tựu khoa học và công nghệ tiên tiến của các nước khác

Mong mọi người giúp mình vài câu thôi ạ, k cần hết đâu. Cảm ơn mn nhìuu

Alayna
Alayna 28 tháng 9 2020 lúc 20:44

...

Bình luận (0)
hoàng minh trọng
hoàng minh trọng 20 tháng 9 2020 lúc 15:55

cho hỏi nhẹ là câu hỏi kì này là gì ạ

đây ns về thời cơ hay thách thức giải thích là gì đúng ko ạ ....

Bình luận (0)
Harry Potter
Harry Potter 30 tháng 6 2020 lúc 17:41

Một số đặc trưng cơ bản của nền kinh tế tri thức :

- Tri thức trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp, là nguồn vốn cơ bản có vai trò quyết định của sản xuất

- Trong nền kinh tế tri thức, sản xuất công nghệ là hình thức sản xuất quan trọng nhất, tiêu biểu nhất

- Lao động tri thức chiếm tỷ trọng cao trong sản xuất

- Kinh tế tri thức là hệ quả tất yếu của toàn cầu hóa

Bình luận (0)
Nguyễn Văn Đạt
Nguyễn Văn Đạt 26 tháng 12 2019 lúc 23:53

Các vùng sản xuất nhiều loại nông sản hàng hóa của Hoa Kì được hình thành do:

A. Hoa Kì có các trang trại lớn

B. Hoa Kì tận dụng sự phân hóa đa dạng của tự nhiên

Bình luận (0)
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN