Khái quát lịch sử thế giới trung đại

Shiroemon
11 tháng 11 2020 lúc 20:22

Sau khi Đinh Tiên Hoàng và con là Đinh Liễn bị ám hại, Vệ Vương Toàn lên ngôi, Lê Hoàn làm phụ chính, xưng là Phó vương. Triều thần sợ Lê Hoàn cướp ngôi vị của Thiếu đế, nên các công thần là Định Quốc công Nguyễn Bặc và Ngoại giáp Đinh Điền dẫn quân về kinh đô định giết Lê Hoàn. Lực lượng này thua trận và bị Lê Hoàn giết.

Năm 980, quân Tống nhân cơ hội đem quân sang muốn cướp nước. Khi triều đình đang bàn kế hoạch xuất quân thì Phạm Cự Lạng cùng các tướng quân khác đều mặc áo trận đi thẳng vào Nội phủ, nói với mọi người: "Thưởng người có công, giết kẻ trái lệnh là phép sáng để thi hành việc quân. Nay chúa thượng còn trẻ thơ, chúng ta dẫu hết sức liều chết để chặn giặc ngoài, may có chút công lao, thì có ai biết cho ? Chi bằng trước hãy tôn lập ông Thập đạo làm Thiên tử, sau đó sẽ xuất quân thì hơn". Quân sĩ đều hô vạn tuế.

Lúc đó, người đứng đầu triều đình là Dương Thái hậu không còn cách nào khác do mọi quân sĩ đều tôn lập Lê Hoàn, bèn thuận theo, sai lấy áo long cổn khoác lên người Lê Hoàn, đưa Lê Hoàn lên làm Hoàng đế. Đây chính là thời khắc lập ra nhà Tiền Lê.

Sau khi lên ngôi, Lê Hoàn tiến hành chuẩn bị chống lại nhà Tống trong Chiến tranh Tống–Việt năm 981, với chiến thắng thuộc về Lê Hoàn. Sau chiến thắng, Lê Hoàn liền sai sứ sang nhà Tống cống các đồ thổ sản và dâng biểu tạ lỗi nhằm giữ mối quan hệ hòa hảo không đáng đánh mất giữa Việt và Tống, đồng thời cũng thảo phạt Chiêm Thành đang rất mạnh ở phía Nam. Ngay sau bàn định ngoại trị, Lê Hoàn vì muốn ổn định chính trị bên trong, đã cưới Dương Thái hậu làm một trong các Hoàng hậu của mình. Theo quan điểm Nho giáo của các nhà chép sử sau này, như trong Đại Việt sử ký toàn thư đã viết, thì ông bị chê trách về đạo vợ chồng do ông đã lập Dương Thái hậu làm Hoàng hậu của mình.

Tuy nhiên, điều đó cũng không cản trở ông có nhiều thành tựu xây dựng quốc gia, cũng như chứng minh được tài trị vì của mình. Trong khi cai trị, ông đã cho xây dựng nhiều công trình, đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp và thủ công nghiệp để chấn hưng nền kinh tế. Ông là vị Hoàng đế trong lịch sử mở đầu cho lễ tịch điền nhằm khuyến khích sản xuất nông nghiệp dưới chế độ phong kiến Việt Nam. Mở đầu cho một lễ nghi trọng đại mà các vương triều sau tiếp tục noi theo để khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp.

Bình luận (0)
Bao Nguyen
2 tháng 11 2020 lúc 19:59

Mang lại nhiều của cải quý giá

Mở rộng thị trường như: Á,Phi,Châu mĩ

→Thúc đẩy nền kinh tế thương nghiệp phát triển

Chúc cậu học tốt nha😉😉😉😉

Bình luận (0)
Lich su
14 tháng 10 2020 lúc 10:28

Kito giáo là cơ sở thống trị của giai cấp phong kiến châu Âu.

Bình luận (0)
Lich su
14 tháng 10 2020 lúc 10:29

Tên gọi hiện nay của Nước Frăng cổ là nước Pháp.

Bình luận (0)
xuankhuong pham
15 tháng 10 2020 lúc 19:40

Tên gọi hiện nay của nước Frăng cổ là nước Pháp nha

Bình luận (0)
Lich su
14 tháng 10 2020 lúc 10:31

Thời kì phát triển thịnh vượng của các quốc gia phong kiến phương Tây là từ thế kỉ XI đến thế kỉ XIV.

Bình luận (0)
xuankhuong pham
15 tháng 10 2020 lúc 19:43

Từ TK XI đến TK XIV là thời kì phát triển thịnh vượng của các quốc gia phong kiến ở khu vực phương Tây

Bình luận (0)
Mạnh Nguyễn
30 tháng 10 2020 lúc 20:12

- Thế kỉ XV - XVII, Vương quốc Lan Xang bước vào giai đoạn thịnh vượng.

+ Các vua Lan Xang chia đất nước thành các mường, đặt quan cai trị, xây dựng quân đội do nhà vua chỉ huy.

+ Trong quan hệ đối ngoại, Lan Xang luôn giữ quan hệ hoà hiếu với các nước láng giềng. Cương quyết chiến đấu chống quân xâm lược Mi-an-ma vào nửa sau thế kỉ XVI.

Nếu thích thì cho mình một tick!ok

Bình luận (0)
Phương Dung
Thượng tá -
7 tháng 10 2020 lúc 12:48

- Thế kỉ XV - XVII, Vương quốc Lan Xang bước vào giai đoạn thịnh vượng.

+ Các vua Lan Xang chia đất nước thành các mường, đặt quan cai trị, xây dựng quân đội do nhà vua chỉ huy.

+ Trong quan hệ đối ngoại, Lan Xang luôn giữ quan hệ hoà hiếu với các nước láng giềng. Cương quyết chiến đấu chống quân xâm lược Mi-an-ma vào nửa sau thế kì XVI.

Bình luận (0)
Gia Long 2k6
Thượng tá -
22 tháng 5 2020 lúc 18:15

Kinh tế Thế kỉ XVI - XVIII

* Nông nghiệp:

- Đàng Ngoài: nông nghiệp trì trệ, vua quan không quan tâm đến ruộng đất.

- Đàng Trong: rất phát triển, tổ chức khai hoang, cấp nông cụ,…

* Thủ công nghiệp:

- Cả Đàng Trong và Đàng Ngoài đều phát triển.

- Xuất hiện nhiều làng nghề thủ công nổi tiếng: gốm Thổ Hà (Bắc Giang), Bát Tràng (Hà Nội), dệt La Khê (Hà Nội),…

* Thương nghiệp:

- Các chợ làng, chợ huyện được xây dựng, việc giao lưu buôn bán với các thương nhân châu Á, châu Âu được đẩy mạnh.

- Xuất hiện thêm nhiều thành thị.

Kinh tế Nửa đầu thế kỉ XIX

* Nông nghiệp:

- Việc khai hoang được thực hiện và có hiệu quả.

- Việc sửa đắp đê gặp khó khăn.

=> Diện tích canh tác tăng nhưng ruộng bị bỏ hoang, nông dân bị cướp ruộng, phải sống lưu vong.

* Thủ công nghiệp:

- Theo đà phát triển của các thế kỉ trước, thủ công nghiệp nửa đầu thế kỉ XIX có điều kiện phát triển thêm.

* Thương nghiệp:

- Thực hiện chính sách “bế quan tỏa cảng”.

Bình luận (0)
Thảo Phương
8 tháng 5 2020 lúc 21:39

-Trận Bạch Đằng chống quân Nam Hán

+Người lãnh đạo : Ngô Quyền

+Diễn ra trên sông Bạch Đằng

+Thời gian : Năm 938

-Kháng chiếng chống Tống thời Lý

+Người lãnh đạo : Lý Thường Kiệt

+Diễn ra trên sông Như Nguyệt (Sông Cầu)

+Thời gian : Năm 1077

-Kháng chiến chống quân Mông Nguyên

+Người lãnh đạo : Quốc công Tiết chế Trần Hưng Đạo cùng với Thái thượng hoàng Trần Thánh Tông và vua Trần Nhân Tông

+Diễn ra trên sông Bạch Đằng

+Thời gian : Năm 1288

-Trận Tốt Động – Chúc Động

Người lãnh đạo : Lê Lợi cùng 2 tướng Đinh Lễ, Nguyễn Xí

+Diễn ra ở Tốt Động – Chúc Động (sông Tô Lịch; sông Yên Duyệt)

+Thời gian:1426

-Trận Rạch Gầm Xoài Mút chống quân Xiêm

+Người lãnh đạo : Nguyễn Huệ

+Diễn ra trên sông Tiền (Tiền Giang)

+Thời gian : Năm 1785

Bình luận (0)
Nguyễn Chí Thành
29 tháng 12 2019 lúc 22:57

- Thời Đinh, Tiền Lê :

+ Do những biến động của đất nựớc ở thế kỉ X, sự tồn tại của các triều đại không dài và những người đứng đầu các triều đại hầu hết là các thủ lĩnh quân sự nên giáo dục của đất nước chưa có điều kiện phát triển.

+ Thời kì này các nhà sư là tầng lớp trí thức tinh thông cả Nho học, Phật giáo và họ mở trường, lớp tại các chùa để dạy học, đã đào tạo được nhiều tài năng như sư Pháp Thuận, Ngô Chân Lưu, Vạn Hạnh.

- Thời Lý, Trần, Hồ :

+ Do đòi hỏi phải tuyển những người tài đức đế phục vụ đất nước nên việc giáo dục và thi cử đã được các triều đại coi trọng.

+ Dưới triều Lý năm 1070, vua Lý Thánh Tông đã cho dựng Văn Miếu thờ Khổng Tử đặt tại Thăng Long. Năm 1075 đã cho mở khoa thi quốc gia đầu tiên. Năm 1076, vua Lý Nhân Tông cho xây dựng Quốc Tử giám tại kinh thành.

+ Dưới triều Trần, giáo dục ngày càng mở rộng. Năm 1247, vua Trần Thái Tông đã cho đặt bộ máy Tam khôi (Trạng nguyên, Bảng nhãn, Thám hoa).

+ Dưới triều Hồ đã ban hành những quy định để đưa thi cử vào nề nếp, đưa toán vào thi cử.

- Thời Lê sơ : phát triển mạnh mẽ nhất dưới triều Lê Thánh Tông (1460 - 1497).

+ Mở rộng trường công của nhà nước đến các địa phương.

+ Quy định 3 năm mở một kì thi Hội đế lựa chọn tiến sĩ.

+ Năm 1484, cho dựng bia ghi tên những người đỗ tiến sĩ đặt trong Văn Miếu.

+ Thời Lê Thánh Tông đã tổ chức được 12 khoa thi Hội, lấy đỗ được hàng trăm tiến sĩ.

- Tác dụng : Việc phát triển giáo dục đã tạo điều kiện để nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân tài và thông qua thi cử đã tuyển chọn được nhiều người có tài năng phục vụ cho đất nước.

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN