Khái niệm về dao động, dao động điều hòa

Mysterious Person
Mysterious Person 17 tháng 1 2019 lúc 20:41

bài này là bài của lớp 12 nhé ! nên sử dụng kiến thức lớp 10 khó mà lm đc

đáp án là : \(2.10^{-2}\left(J\right)\)

Bình luận (4)
Nguyễn Việt Lâm
Nguyễn Việt Lâm Giáo viên 17 tháng 1 2019 lúc 20:57

\(\Delta l_0=\dfrac{mg}{k}=0.01\left(m\right)\)

\(\Rightarrow A=0.03-0.01=0.02\left(m\right)\)

\(\Rightarrow W=\dfrac{1}{2}kA^2=0.02J\)

Bình luận (22)
Luân Đào
Luân Đào 17 tháng 1 2019 lúc 18:16

* Tóm tắt:

k = 100N/m

m = 100g = 0,1kg

v2 = 10m/s2

x = 3cm = 3.10-3m

-----------------------------

W = ?

* Giải:

Động năng của vật là:

\(W_đ=\dfrac{1}{2}mv^2=\dfrac{1}{2}\cdot0,1\cdot10=0,5\left(J\right)\)

Thế năng đàn hồi của vật là:

\(W_t=\dfrac{1}{2}kx^2=\dfrac{1}{2}\cdot100\cdot9\cdot10^{-6}=4,5\cdot10^{-4}\left(J\right)\)

Cơ năng của vật là:

\(W=W_đ+W_t=0,5+4,5.10^{-4}=0,50045\left(J\right)\)

Bình luận (1)
Ma Đức Minh
Ma Đức Minh 12 tháng 1 2019 lúc 20:10

??????????????????????????????????????????????????

Bình luận (0)
Nguyễn Hoàng Minh Trang
Nguyễn Hoàng Minh Trang 18 tháng 1 2019 lúc 8:03

phản xạ ánh sáng là ánh sáng phản xạ lại mắt ta

Bình luận (0)
Nguyễn Linh
Nguyễn Linh 18 tháng 1 2019 lúc 20:04

Hiện tượng phản xạ ánh sáng là hiện tượng anh sáng trên đường truyền gặp mặt phản xạ nén bị hất ngược trở lai môi trường truyền cũ

Bình luận (0)
Nguyễn Linh
Nguyễn Linh 17 tháng 1 2019 lúc 19:37

Có bạn ạ.

Thức ăn có thể dùng để nuôi cá có 2 dạng: Thức ăn tự nhiên và thức ăn bổ sung.

- Thức ăn tự nhiên là những loại thức ăn tự sản xuất trong vực nước gồm: Thực vật phù du (các loại tảo), thực vật bậc cao (các loại rong, cỏ nước), động vật phù du (thủy trần, giáp xác nhỏ) và sinh vật đáy (các loại ấu trùng muỗi,, giun, ôc, hến). Các loại thức ăn này có chất lượng cao, đáp ứng đầy đủ nhu cầu dinh dưỡng của cá. Mặt hạn chế là số lượng chỉ có giới hạn nhất định, nên cần tác động của con người.

- Thức ăn bổ sung gồm thức ăn tinh (cám gạo, bột ngô, bột sắn, bột cá…), thức ăn hỗn hợp nhiều thành phần thức ăn viên “còn gọi là thức ăn công nghiệp”, thức ăn phối trộn nằm rải ven ao cho cá, tôm ăn “gọi là thức ăn chế biến”, thức ăn xanh (các loại cỏ cạn, rong, bèo… không đắng độc với cá), thức ăn là phế thải của nông nghiệp như (bã đậu, bã rượu, bã bia, đầu tôm, đầu cá, phế thải lò mổ…).

Bình luận (0)
Kiều Anh
Kiều Anh 22 tháng 6 2019 lúc 15:56

\(\dfrac{x^2}{A^2}+\dfrac{v^2}{\omega^2A^2}=1\)

\(\dfrac{1}{4}+\dfrac{v^2}{\omega^2A^2}=1\)

\(\dfrac{v^2}{\omega^2A^2}=\dfrac{3}{4}\)

=>v=\(\dfrac{\sqrt{3}}{2}\)ωA

Bình luận (0)
Tran Van Phuc Huy
Tran Van Phuc Huy 2 tháng 11 2018 lúc 21:32

T=1

Δt = t2 - t1= 17/6 = 3T-T/6 S= 3.4.6 - 6/2 =69

Bình luận (0)
Nguyễn Minh Huyền
Nguyễn Minh Huyền 3 tháng 10 2018 lúc 21:16

điêu :))

Bình luận (0)
Nguyễn Minh Huyền
Nguyễn Minh Huyền 3 tháng 10 2018 lúc 21:16

điêu :))

Bình luận (0)
Tran Van Phuc Huy
Tran Van Phuc Huy 30 tháng 9 2018 lúc 18:16

e đoán là câu D đó anh

Bình luận (0)
Huỳnh Thị Ngọc Nhi
Huỳnh Thị Ngọc Nhi 30 tháng 9 2018 lúc 18:46

\(\omega\)=2\(\pi\)f=2\(\pi\).5=10\(\pi\)

A=4 vật qua VTCB theo chiều dương=> v>0 =>\(\varphi\)<0

Nhìn đáp án ta chọn C

Nếu có j thắc mắc thì hỏi mình nha bạn!!

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN