Hướng dẫn soạn bài Từ Hán Việt

Harry Potter
Harry Potter 17 tháng 10 2020 lúc 19:50

Câu 1 :

C. Sơn

Câu 2 :

A. Núi non, sông hồ, cây cối

Câu 3 :

C. Quốc kì

Bình luận (0)
Minh An
Minh An CTV 15 tháng 10 2020 lúc 19:39
5 từ ghép Hán Việt đẳng lập

Mẫu tử: mẹ con

Phụ mẫu: cha mẹ

Phụ tử: cha con

Sinh tử: sống chết

Thiên địa: trời đất

5 từ ghép Hán Việt có tiếng chính đứng trước tiếng phụ đứng sau

thủ môn: người giữ cửa

Song ngữ: hai ngôn ngữ

Hậu đãi: tiếp đãi

Hữa ích: có lợi

song hành: cùng nhau

5 từ ghép Hán Việt có tiếng phụ đứng trước tiếng chính đứng sau.

Thiên nga: Vịt trời

Thiên mệnh: mệnh trời

Thiên sứ: sử giả trời

Thiên thư: sách trời

Thi nhân: người thi

Bình luận (0)
Dương Hoàng Thùy
Dương Hoàng Thùy 13 tháng 10 2020 lúc 11:39

yếu tố phụ đứng trước: Gia sư, học viện, phàm phu, bạch mã, góa phụ, tri thức, địa lí, giáo viên.

yếu tố chính đứng trước: nhật mộ, phủ môn, cách mạng, phòng bệnh, nhập gia, chuyên gia, thủ môn,chữa bệnh.

Từ ghép Hán Việt đẳng lập:mẫu tử, phụ mẫu, phụ tử, sinh tử, thiên địa,sơn hà, xâm phạm, giang sơn.

Sở dĩ có điều đó vì từ Hán Việt thường có sắc thái trang trọng cho tên gọi, đồng thời hàm chứa những ý nghĩa sâu xa. vd: Hồng Hà, Cửu Long, Thăng Long, Hương Giang, An Giang

Bình luận (0)
Nguyễn Bảo Trâm
Nguyễn Bảo Trâm 26 tháng 9 2020 lúc 19:47

Từ hán việt: phụ nữ, sinh thành, tử thi, cách mạng, vua

Đặt câu:

- Số phận người phụ nữ thời phong kiến rất bất hạnh.

- Cha mẹ là người có công lao sinh thành ra con cái.

- Bác sĩ đang khám nghiệm tử thi.

- Cách mạng tháng 8 thàng công vào năm 1945.

- Nhà vua đang điều hành đất nước.

Bình luận (0)
Linh🍄
Linh🍄 12 tháng 4 2020 lúc 10:23

Thạch mỹ có 0 định nghĩa. Bạn cũng có thể có định nghĩa riêng của mình.

Bình luận (0)
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN