Hướng dẫn soạn bài Từ đồng nghĩa - Hỏi đáp

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

3. Tìm hiểu về từ đồng nghĩa

a) Đọc lại bản dịch Cảm nghĩ trong đêm thanh tĩnh của Lí Bạch, đưa vào kiến thức đã học ở Tiểu học, hãy tìm những từ đồng nghĩa với mỗi từ: rọi, nhìn.

b) Từ nhìn trong bài Cảm nghĩ trong đêm thanh tĩnh có thể hiểu là " đưa mắt về một hướng nào đó để thấy". Ngoài nghĩa đó ra, từ "nhìn" còn có những nghĩa sau:

-Để mắt tới, quan tâm tới.

-Xem xét để thấy và biết được.

c) So sánh nghĩa của từ "quả'' và từ ''trái'' trong hai ví dụ sau:

Rủ nhau xuống bể mò cua,

Đem về nấu quả mơ chua trên rừng.

Chim xanh ăn trái xoài xanh,

Ăn no tắm mát đậu cành cây đa.

d) Nghĩa cùa 2 từ ''hi sinh'' và ''bỏ mạng'' trong các câu dưới đây khác và giống nhau ở điểm nào????

-Trước sức tấn công như vũ bão và tinh thần chiến đấu dũng cảm tuyệt vời của quân Tây Sơn, hàng vạn quân Thanh đã bỏ mạng.

-Công chúa Ha-ba-na đã hi sinh anh dũng, thanh kiếm vẫn cầm tay.

e)Từ đồng nghĩa có hai loại: từ đồng nghĩa hoàn toàn và từ dồng nghĩa không hoàn toàn. Qua hai ví dụ trên, em hãy cho biết thế nào là từ đồng nghĩa hoàn toàn và từ đồng nghĩa không hoàn toàn.

Được cập nhật 21 tháng 10 2019 lúc 14:15 5 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.