Hướng dẫn soạn bài Từ đồng âm

Quang Nhân
21 tháng 3 lúc 19:31

 Trong công việc hằng ngày, nếu mới gặp khó khăn một chút bạn sẽ vội vã bỏ cuộc thì..bạn sẽ không bao giờ chạm tới thành công..

Bình luận (0)
Sunflower
11 tháng 12 2020 lúc 23:31

+ Con kiến là lèo cành đa Leo phải cành cụt leo ra leo vào. + Con cò bay lả bay la Bay từ từ cửa phù bay ra ra cánh đồng.

+ Bà già đi chợ Cầu Đông Bói xem một quẻ lấy chồng lợi chăng Thày bói gieo quẻ nói rằng Lợi thì có lợi nhưng răng chẳng còn.

+ Một chữ cũng là thầy Nửa chữ cũng là thầy.

+ Gương không có thuỷ gương mờ Thuyền không có lái lững lơ giữa dòng, Mong sao nghĩa thuỷ tình chung Cho thuyền cặp bến, gương trong ngàn đời..

Bình luận (0)
Trịnh Long
25 tháng 3 2020 lúc 8:03

Từ "cổ" trong từ nào sau đây đồng âm với từ "cổ " trong những từ còn lại ?

A. cổ tích C. cổ kính

B. cổ thụ D. cổ tay

Bình luận (0)
{__Shinobu Kocho__}
25 tháng 3 2020 lúc 8:08

Chữ "cổ" trong từ nào sau đây đồng âm với chữ cổ trong các câu còn lại ?

A.cổ tích

B.cổ tay

C.cổ thụ

D.cổ kính

~~~Learn Well Vy Truc Tran~~~

Bình luận (0)
Trịnh Long
25 tháng 3 2020 lúc 8:10

Từ "cổ" trong từ nào sau đây đồng âm với từ "cổ " trong những từ còn lại ?

A. cổ tích D. cổ kính

C. cổ thụ B. cổ tay

Bình luận (0)
Yuuto
11 tháng 12 2019 lúc 14:35

từ châu trong a và b là từ đồng âm nhưng khác nghĩa

a) "châu" trong châu chấu chỉ 1 loại bọ giống cào cào, cánh thẳng, đầu tròn, ăn hạt lúa

b) "châu" trong châu Âu chỉ một trong 6 châu lục của trái đất

Bình luận (0)
Sách Giáo Khoa
6 tháng 12 2019 lúc 13:15

- Trống đồng (đồng ở đây chỉ chất liệu).

- Đồng nghiệp (đồng ở đây có nghĩa là cùng, đồng nghiệp- người cùng làm việc).

- Đồng ruộng (đồng ở đây chỉ khoảng đất rộng để canh tác).

- Đồng tiền ( đồng ở đây là danh từ chỉ đơn vị).

Bình luận (0)
Đỗ Trà My
6 tháng 12 2019 lúc 19:38

- Trống đồng

Đồng : chỉ chất liệu

- Đồng nghiệp

Đồng : chỉ sự giống nhau, tương đồng (ở đây giống nhau về nghề nghiệp-làm nghề giống nhau)

- Đồng ruộng

Đồng : 1 khoảng đất để nông dân canh tác,sản xuất nông nghiệp

- Đồng tiền

Đồng : đơn vị tiền tệ

Bình luận (0)
Vũ Minh Tuấn
1 tháng 12 2019 lúc 21:33

- Bàn (danh từ) - bàn (động từ)

=> Mọi người tụ tập lại bàn bạn Nam để bàn chuyện đi thăm thầy cô ngày 20-11.

Chúc bạn học tốt!

Bình luận (0)
Đỗ Trà My
6 tháng 12 2019 lúc 19:45

-Bàn (danh từ ) : Mẹ mua cho em 1 cái bàn học mới.

- Bàn (động từ) : Bồ mẹ em bàn bạc về tương lai của em.

-Thu (danh từ ) Mùa thu là mùa của hoa sữa Hà Nội.

- Thu (động từ ) : Cứ đến trạm thu phí là ô tô phải dừng lại trả phí.

Bình luận (0)
Vũ Minh Tuấn
30 tháng 11 2019 lúc 21:08

Bình luận (0)
Vũ Minh Tuấn
30 tháng 11 2019 lúc 21:08

!

Bình luận (0)
Vũ Minh Tuấn
21 tháng 11 2019 lúc 22:04

Tôi đang đi ra cánh đồng thì thấy ở dưới đường có 20 nghìn đồng của ai đó đánh rơi, tôi nhặt và đem trả cho người đã đánh rơi.

Mình tự đặt đấy.

Chúc bạn học tốt!

Bình luận (0)
Nguyễn Bích Vân
21 tháng 11 2019 lúc 22:21

Mình cảm ơn bạn nhiều chúc bạn một buổi tốt lànhngaingungthanghoa

Bình luận (0)
Yuuto
22 tháng 11 2019 lúc 16:17

tôi đang đi dạo đồng thì thấy có người ôm một cái mâm đồng( mình đặt vui thôi) :3

Bình luận (0)
Vũ Minh Tuấn
18 tháng 11 2019 lúc 10:36

1. Khái niệm về từ đồng âm: Từ đồng âm là từ giống nhau về âm nhưng khác hẳn nhau về nghĩa.

Ví dụ: Hòn đá - đá bóng

1.2. Đặc điểm của từ đồng âm:

- Những từ nào đồng âm với nhau thì luôn luôn đồng âm trong tất cả mọi bối cảnh được sử dụng.

- Đồng âm giữa từ với từ là kết quả của đồng âm tiếng với tiếng. Điều này nó được triệt để khai thác khi người Việt sử dụng từ đồng âm để chơi chữ của mình.

1.3: Các loại từ đồng âm: + đồng âm từ với từ gồm:

- Đồng âm từ vựng: Tất cả các từ đều thuộc cùng một từ loại.

VD: Con đường và mía đường

- Đồng âm từ vựng ngữ pháp: Các từ trong nhóm đồng âm với nhau chỉ khác nhau về từ loại

VD: Hòn đá - đá bóng

- Đồng âm từ với tiếng.

2. Khái niệm về từ nhiều nghĩa: Từ nhiều nghĩa là từ có một nghĩa gốc và một hay một số nghĩa chuyển, các nghĩa của từ nhiều nghĩa bao giờ cũng có mối liên hệ với nhau.

VD: Xác định từ đồng âm, từ nhiều nghĩa trong ví dụ sau:

- Chúng ta cùng ngồi vào bàn (1) để bàn (2) công việc.

- Bàn (3) phím của chiếc đàn này thật đẹp.

Trong ví dụ trên có:

Từ đồng âm là: bàn (1) và bàn (2)

bàn(1) và Bàn (3)

Từ nhiều nghĩa là: bàn (1) và Bàn (3)

- Từ đồng âm là nhiều từ nhưng nghĩa các từ trong văn cảnh đều là nghĩa gốc (còn gọi là nghĩa chính của từ).

- Còn từ nhiều nghĩa thì chỉ là một từ có một nghĩa gốc còn các nghĩa khác là nghĩa chuyển.

Chúc ạn học tốt!

Bình luận (0)
Diệu Huyền
18 tháng 11 2019 lúc 10:30

Từ đồng âm là những từ giống nhau về âm nhưng khác hẳn nhau về nghĩa.

Từ nhiều nghĩa là từ mang nghĩa gốc và một hay một số nghĩa chuyển, các nghĩa của từ nhiều nghĩa luôn có mối liên hệ với nhau.

Bình luận (0)
SỰ CHỞ LẠI
18 tháng 11 2019 lúc 15:23

+ Từ đồng âm là những từ có âm giống nhau nhưng về nghĩa hoàn toàn khác nhau. ... Còn từ nhiều nghĩa thì âm giống nhau hoàn toàn, còn nghĩa thì có mối liên hệ với nhau.Ví dụ: Mũi( thuyền) và mũi ( người), cả hai từ “mũi” đều giống nhau hoàn toàn về

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN