Hướng dẫn soạn bài Tính từ và cụm tính từ

Best Best
27 tháng 2 2020 lúc 10:19

Cho biết những tính từ in đậm giữ chức vụ gì trong các câu sau?

a)Bầu trời mùa thu xanh ngăn ngắt.

-> Phụ ngữ bổ nghĩa cho vị ngữ

b)Cây sòi cao lớn toàn thân phủ đầy lá đỏ.

-> Phụ ngữ bổ nghĩa cho vị ngữ

c)Đàn cá chuối con ùa lại tranh nhau đớp tới tấp.

-> Phụ ngữ co chủ ngữ và bổ ngữ cho động từ ''đớp''

d)Khóm tre bên bờ xanh mượt mà rủ cành lá soi xuống dòng sông.

-> Bổ ngữ cho tính từ xanh

P/S : Good Luck ~Best Best~

Bình luận (0)
Toàn Nguyễn Đức
21 tháng 2 2020 lúc 11:59

chọn câu D

Bình luận (0)
phuongenglish
21 tháng 2 2020 lúc 12:12

Tính từ là gì? * 1 điểm A. Tính từ là từ chỉ đặc điểm, tính chất của sự vật, hoạt động, trạng thái B. Có thể trực tiếp làm vị ngữ C. Có thể kết hợp với các từ đã, sẽ, đang,sẽ,không, chưa, chẳng… D. Cả 3 đáp án trên

Bình luận (0)
phuongenglish
21 tháng 2 2020 lúc 12:12

Tính từ là gì?

A. Tính từ là từ chỉ đặc điểm, tính chất của sự vật, hoạt động, trạng thái

B. Có thể trực tiếp làm vị ngữ

C. Có thể kết hợp với các từ đã, sẽ, đang,sẽ,không, chưa, chẳng…

D. Cả 3 đáp án trên

Bình luận (0)
Lynny Love
23 tháng 12 2019 lúc 19:32

Câu 1:Xây dựng các cụm tính từ có các tính từ trung tâm là: tròn, ngọt, chăm chỉ, nhanh

chưa tròn, ngọt quá, rất chăm chỉ, nhanh như cắt

Câu 2: Đặt câu với các cụm tính từ vừa xây dựng được trong câu 1.

-Vầng trăng chưa tròn.

-Viên kẹo này ngọt quá!

-Tôi đã rất chaưm chỉ để có được thành tích ngày hôm nay.

-Nhanh như cắt, nó lao ra chụp gọn quả bóng.

Hok tốt!

Bình luận (0)
Trần Thị Hà My
Trung tướng -
17 tháng 12 2018 lúc 22:28

thấp, cao, lớn, nhỏ, đẹp, xấu, mặn, ngọt, đắng, cay, mập, béo, ốm, gầy, nhanh, chậm

Bình luận (0)
lê hải anh
17 tháng 12 2018 lúc 19:26

khocroicứu tôi..

Bình luận (0)
Tran Dieu Linh
17 tháng 12 2018 lúc 19:28

-cao,thấp,gầy,béo,mặn,nhạt,....

#nhiêu mà nhỉ :V

Bình luận (1)
Ngô Thị Hương Giang
6 tháng 12 2018 lúc 20:36
I. Đặc điểm của tính từ

1. Các tính từ

a, bé, oai

b, vàng hoe, vàng lịm, vàng ối, vàng tươi

2. Một số tính từ khác: đỏ gắt, mặn đốt, chát xít, cao cả, chần chẫn...

→ Tính từ này thường chỉ màu sắc, tính chất của sự vật, hoạt động, trạng thái.

3. So sánh tính từ với động từ:

- Động từ thường có khả năng kết hợp với các từ: hãy, đừng, chớ, đã, sẽ, đang, cùng...

- Tính từ có hết hợp hạn chết hơn với các từ hãy, đừng, chớ

- So với tính từ khả năng làm vị ngữ của tính từ hạn chế hơn.

- Cả tính từ và động từ đều có khả năng làm chủ ngữ trong câu.

II. Các loại tính từ

1. Những tính từ có khả năng kết hợp với các từ chỉ mức độ (rất, hơi, khá, lắm, quá...): bé, oai

- Những từ không có khả năng kết hợp với từ chỉ mức độ: vàng hoa, vàng lịm, vàng ối, vàng tươi

2. Giải thích:

- Các từ: bé, oai là những tính từ mang tính tương đối

- Các từ: vàng hoe, vàng lịm, vàng tươi, vàng ối đều là những tính từ chỉ đặc điểm tuyệt đối

III. Cụm tính từ

1. Mô hình cụm tính từ

Phụ trước Trung tâm Phụ sau
Vốn đã rất Yên tĩnh
sáng vằng vằng ở trên không
Nhỏ lại

2. Những từ ngữ có thể làm phụ ngữ ở phần trước cụm tính từ: rất, vô cùng, vốn...

Phần phụ sau: lắm

Bình luận (0)
Thảo Phương
7 tháng 12 2018 lúc 12:37
Đặc điểm của tính từ

Câu 1 (trang 153 sgk Ngữ Văn 6 Tập 1): Tính từ trong câu:

a. bé, oai.

b. vàng hoe, vàng lịm, vàng ối, vàng tươi.

Câu 2 (trang 154 sgk Ngữ Văn 6 Tập 1):

- Một số tính từ khác: nóng nảy, nết na, thùy mị, nhẹ, êm đềm, vang, chói, xấu, đẹp, ác, tươi tắn,...

- Ý nghĩa khái quát: chỉ đặc điểm, tính chất của sự vật, hoạt động, trạng thái.

Câu 3 (trang 154 sgk Ngữ Văn 6 Tập 1): So sánh động từ với tính từ:

- Khả năng kết hợp: tính từ có thể kết hợp với đã, sẽ, đang, cũng, vẫn,... nhưng khả năng kết hợp với hãy, chớ, đừng rất hạn chế. Còn động từ có thể kết hợp với các từ đã nêu.

- Tính từ có thể làm chủ ngữ hoặc vị ngữ của câu, còn động từ thường chỉ có thể làm vị ngữ.

Các loại tính từ

Câu 1 + 2 (trang 154 sgk Ngữ Văn 6 Tập 1):

- Các từ có khả năng kết hợp với các từ chỉ mức độ rất, hơi, quá… như bé, oai.

- Các từ vàng hoe, vàng lịm, vàng ối, vàng tươi không có khả năng kết hợp với các từ chỉ mức độ.

→ Vì bé, oai là các tính từ chỉ đặc điểm tương đối. Còn vàng hoe, vàng lịm, vàng ối, vàng tươi là tính từ tuyệt đối.

Cụm tính từ

Phần trướcTrung tâmPhần sau

vốn đã rất yên tĩnh
nhỏ lại
sáng vằng vặc ở trên không

Câu 2 (trang 155 sgk Ngữ Văn 6 Tập 1):

- Từ ngữ có thể làm phụ trước: quan hệ thời gian (đã, đang, sẽ,...), sự tiếp diễn tương tự (lại, còn, cũng,...), mức độ (rất, lắm, quá,...), khẳng định hay phủ định.

- Từ ngữ có thể làm phụ sau: biểu thị vị trí (này, kia, nọ, ấy,...), sự so sánh (như...), mức độ (lắm, quá,...), phạm vi hay nguyên nhân...

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN