Hướng dẫn soạn bài Sông núi nước nam ( Nam quốc sơn hà)

minh nguyet
15 tháng 3 lúc 15:56

Tham khảo:

Ý 1:

Đức tính giản dị của Bác Hồ

Ý 2:

Văn bản 'Đức tính giản dị" đã cho người đọc cảm nhận một cách chân thực nhất vẻ đpẹ của đức tính giản dị trong phong cách của Bác. Phẩm chất cao quý ấy vẫn được giữ vẹn nguyên qua chặng đường 60 năm hoạt động, một  sự nhất quán giữa đời hoạt động chính trị lay trời chuyển đất với đời sống bình thường vô cùng giản dị và khiêm tốn của Hồ Chủ tịch.  Giản dị thể hiện  trong lối sống qua bữa ăn, nơi ở, việc làm và giản dị trong quan hệ với mọi người. Bác quý trọng kết quả sản xuất của con người, quý trọng người phục vụ. Gianr dị trong quan hệ với mọi người: việc gì tự làm được thì Bác không cần người giúp, người phục vụ rất ít. Dù bận trăm công nghìn việc nhưng Bác vẫn luôn dành thời gian quan tâm, thăm hỏi chiến sĩ, đồng bào. Trong lời nói, giản dị thể hiện ở sự ngắn gọn, dễ nhớ, có sức tập hợp và lôi cuốn mạnh mẽ. Đây thực sự là phẩm chất cao quý tuyệt đẹp của đời sống thật sự văn minh mà mọi người cần noi theo gương sáng của Bác.

Bình luận (0)

?????????

Bình luận (0)
Nguyễn Hiếu
20 tháng 12 2020 lúc 20:30

Vì bài thơ khẳng định chủ quyền về lãnh thổ của đất nước VN và nêu cao ý chí quyết tâm bảo vệ chủ quyền đó trước mọi kẻ thù xâm lược

Bình luận (0)
Lê Thị Khánh Huyền
20 tháng 12 2020 lúc 20:31

Vì là lời khẳng định chủ quyền về lãnh thổ của nước Nam và ý chí quyết tâm bảo vệ chủ quyền ấy nên được gọi là bản tuyên ngôn độc lập đầu tiên của đất nước ta 

Bình luận (0)
Sunflower
12 tháng 12 2020 lúc 19:34

ở Việt Nam ạ ..... là bản tuyên ngôn độc lập đầu tiên của đất nước ta. 

Bình luận (1)
🧡___Bé Khủng Long ___🍀
12 tháng 12 2020 lúc 19:38

“Nam quốc sơn hà” là một bài thơ thất ngôn tứ tuyệt bằng chữ Hán, chưa rõ nguồn gốc tác giả, nhưng được một số tài liệu cho là tác phẩm của Lý Thường Kiệt. Theo đó, trong cuộc chiến chống lại quân Tống lần thứ hai (1075-1077), Lý Thường Kiệt đã sai người tâm phúc đọc vang bài thơ trong đền thờ Trương Hống, Trương Hát thuộc địa phận sông Như Nguyệt, Yên Phong, Bắc Ninh, để khích lệ tinh thần quân sĩ Đại Việt. yeu.

Bình luận (1)
Mạnh Nguyễn
23 tháng 10 2020 lúc 21:06

Trong bài thơ tác giả dùng từ "Đế "mà ko dùng từ ''Vương''. Vì ''Vương'' là vua nhỏ, vua của 1 nước chư hầu. Còn đế là nó đến 1 vị vua của 1 nước lớn, 1 đế chế hùng mạnh. Tác giả dùng từ "Vương" còn thể hiện thái độ bình đẳng trong ý thức về dân tộc của người Việt Nam ta, thể hiện rằng nước Việt Nam chúng ta ko phải là 1 nước chư hầu của đế chế Trung hoa. Mà Nước Việt Nam ta là 1 nước độc lập, ko phải là thuộc địa của một nước nào hết .

Bình luận (0)
xuankhuong pham
13 tháng 10 2020 lúc 20:22

Nguyên lí nhân nghĩa

Yên dân

Trừ bạo

Nền độc lập của đất nước Đại Việt

Văn hiến

Lãnh thổ

Phong tục tập quán

Lịch sử

Các triều đại

Sức mạnh của nhân nghĩa và sự thất bại tất yếu của kẻ xâm lượ

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN