Hướng dẫn soạn bài Quan Âm Thị Kính - Hỏi đáp

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

Câu 1 : Những tình cảm, thái độ thể hiện trong các bài ca dao, dân ca đã học là gì ? Lấy một bài ca dao mà em thích và cho biết nội dung của bài ca dao đó ?

Câu 2: Các câu tục ngữ đã học thể hiện những kinh nghiện, thái độ của nhân dân ta với thiên nhiên, lao động sản xuất, con người và xã hội như thế nào ?

Câu 3: Lập bảng thồng kê các văn bản đã đọc- hiểu đã học và đọc thêm trong chương trình lỳ II (trừ văn bản nghị luận ) theo mẫu sau:

STT Tác phẩm Tác giả
Nội dung chính Nghệ thuật chính
Câu 4 : Thống kê các văn bản nghị luận đã học và đọc thêm trong chương trinh kỳ II theo mẫu sau

STT Tác phẩm Tác giả Luận điểm chính Phương pháp lập luận Nội dung Nghệ thuật

II: phần tiếg việt

1:phân biệt câu đặc biệt và câu rút gọn? cho ví dụ về từg kiểu câu

2: nêu đặc điểm của trạng ngữ? việc tách trạg ngữ thành câu riêg có tácdujng j?

3: thế nào là câu chủ động? câu bị động? các truong hợp chuyển đổi câu chủ động sag bị động

4: thế nào la dùng cụm chủ vị để mở rộng câu? các trường hợp dùg cụm chủ vị để mở rộng câu ? cho ví dụ minh họa?

Được cập nhật 3 tháng 3 lúc 7:30 0 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.