Hướng dẫn soạn bài Phong cách ngôn ngữ nghệ thuật

陈黎英舒

LẶNG LẼ ĐỂ HỒI SINH

Sớm sớm
Vắng lặng từng con phố
Thi thoảng mấy chị, mấy bà
Đeo khẩu trang ra chợ
Công viên cũng lặng thinh
Không cầu lông, đi bộ
Ta tạm biệt hàng cây
Sẽ gặp sau mươi ngày nữa!
Cuộc sống vẫn bình yên trong mỗi căn nhà
Con vẫn học qua online trực tuyến
Bố, mẹ giao ban cơ quan qua máy tính
Cả nước đồng lòng đẩy lui cuộc chiến
Hiện hình trên màn ảnh ti-vi…
Phía ngoài bệnh viện trầm tư
Nhưng bên trong là nhịp chân hối hả
Vì mạng sống của hàng trăm người bệnh
Thầy thuốc đâu quản gian nguy
Vẫn biết lưỡi hái tử thần không ngoại trừ ai
hết!
Tấm thiệp gửi đi rồi
Hôn lễ vẫn tạm lùi
Chú rể, cô dâu không áy náy
Tất cả vì hạnh phúc ngày mai!
Đám hiếu ít người đưa tiễn, chia tay
Nhưng vong linh người thân chứng giám
Sẽ mỉm cười thanh thản với cháu con:
Giữ sự sống cho những người ở lại!
Ơi mỗi người con đất Việt
Đã từng chiến thắng ngoại xâm
Nay thấm thía trong tâm:
Tự nguyện cách ly

Vì trường tồn cuộc sống
Lặng lẽ để hồi sinh
Cho những ngày thắng dịch!

Hà Nội, 04/4/2020,
Những ngày cả nước thực hiện cách ly xã hội
Nguyễn Hồng Vinh

YÊU CẦU:
Câu 1: Xác định phương thức biểu đạt được tác giả sử dụng trong bài thơ trên.
Câu 2: Bài thơ trên được viết theo phong cách ngôn ngữ nghệ thuật, hãy chọn hai khổ thơ mà
em thích nhất trong bài để phân tích những đặc trưng của phong cách ngôn ngữ nghệ thuật (tính
hình tượng, tính truyền cảm, tính cá thể).
Câu 3. Từ bài thơ trên em có suy nghĩ gì về vai trò, trách nhiệm của bản thân trong những ngày
Virut Corona (Covid 19) đang diễn biến phức tạp?

陈黎英舒

LẶNG LẼ ĐỂ HỒI SINH

Sớm sớm
Vắng lặng từng con phố
Thi thoảng mấy chị, mấy bà
Đeo khẩu trang ra chợ
Công viên cũng lặng thinh
Không cầu lông, đi bộ
Ta tạm biệt hàng cây
Sẽ gặp sau mươi ngày nữa!
Cuộc sống vẫn bình yên trong mỗi căn nhà
Con vẫn học qua online trực tuyến
Bố, mẹ giao ban cơ quan qua máy tính
Cả nước đồng lòng đẩy lui cuộc chiến
Hiện hình trên màn ảnh ti-vi…
Phía ngoài bệnh viện trầm tư
Nhưng bên trong là nhịp chân hối hả
Vì mạng sống của hàng trăm người bệnh
Thầy thuốc đâu quản gian nguy
Vẫn biết lưỡi hái tử thần không ngoại trừ ai
hết!
Tấm thiệp gửi đi rồi
Hôn lễ vẫn tạm lùi
Chú rể, cô dâu không áy náy
Tất cả vì hạnh phúc ngày mai!
Đám hiếu ít người đưa tiễn, chia tay
Nhưng vong linh người thân chứng giám
Sẽ mỉm cười thanh thản với cháu con:
Giữ sự sống cho những người ở lại!
Ơi mỗi người con đất Việt
Đã từng chiến thắng ngoại xâm
Nay thấm thía trong tâm:
Tự nguyện cách ly

Vì trường tồn cuộc sống
Lặng lẽ để hồi sinh
Cho những ngày thắng dịch!

Hà Nội, 04/4/2020,
Những ngày cả nước thực hiện cách ly xã hội
Nguyễn Hồng Vinh

YÊU CẦU:
Câu 1: Xác định phương thức biểu đạt được tác giả sử dụng trong bài thơ trên.
Câu 2: Bài thơ trên được viết theo phong cách ngôn ngữ nghệ thuật, hãy chọn hai khổ thơ mà
em thích nhất trong bài để phân tích những đặc trưng của phong cách ngôn ngữ nghệ thuật (tính
hình tượng, tính truyền cảm, tính cá thể).
Câu 3. Từ bài thơ trên em có suy nghĩ gì về vai trò, trách nhiệm của bản thân trong những ngày
Virut Corona (Covid 19) đang diễn biến phức tạp?

陈黎英舒

LẶNG LẼ ĐỂ HỒI SINH

Sớm sớm
Vắng lặng từng con phố
Thi thoảng mấy chị, mấy bà
Đeo khẩu trang ra chợ
Công viên cũng lặng thinh
Không cầu lông, đi bộ
Ta tạm biệt hàng cây
Sẽ gặp sau mươi ngày nữa!
Cuộc sống vẫn bình yên trong mỗi căn nhà
Con vẫn học qua online trực tuyến
Bố, mẹ giao ban cơ quan qua máy tính
Cả nước đồng lòng đẩy lui cuộc chiến
Hiện hình trên màn ảnh ti-vi…
Phía ngoài bệnh viện trầm tư
Nhưng bên trong là nhịp chân hối hả
Vì mạng sống của hàng trăm người bệnh
Thầy thuốc đâu quản gian nguy
Vẫn biết lưỡi hái tử thần không ngoại trừ ai
hết!
Tấm thiệp gửi đi rồi
Hôn lễ vẫn tạm lùi
Chú rể, cô dâu không áy náy
Tất cả vì hạnh phúc ngày mai!
Đám hiếu ít người đưa tiễn, chia tay
Nhưng vong linh người thân chứng giám
Sẽ mỉm cười thanh thản với cháu con:
Giữ sự sống cho những người ở lại!
Ơi mỗi người con đất Việt
Đã từng chiến thắng ngoại xâm
Nay thấm thía trong tâm:
Tự nguyện cách ly

Vì trường tồn cuộc sống
Lặng lẽ để hồi sinh
Cho những ngày thắng dịch!

Hà Nội, 04/4/2020,
Những ngày cả nước thực hiện cách ly xã hội
Nguyễn Hồng Vinh

YÊU CẦU:
Câu 1: Xác định phương thức biểu đạt được tác giả sử dụng trong bài thơ trên.
Câu 2: Bài thơ trên được viết theo phong cách ngôn ngữ nghệ thuật, hãy chọn hai khổ thơ mà
em thích nhất trong bài để phân tích những đặc trưng của phong cách ngôn ngữ nghệ thuật (tính
hình tượng, tính truyền cảm, tính cá thể).
Câu 3. Từ bài thơ trên em có suy nghĩ gì về vai trò, trách nhiệm của bản thân trong những ngày
Virut Corona (Covid 19) đang diễn biến phức tạp?

Khoá học trên Online Math (olm.vn)

Loading...

Khoá học trên Online Math (olm.vn)