Hướng dẫn soạn bài Ngẫu nhiên viết nhân buổi mới về quê - Hỏi đáp

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

Ngẫu nhiên viết nhân buổi mới về quê (Hồi hương ngẫu thư)

1.

a) Bài thơ (bản phiên âm) viết theo thể thơ nào? Hãy nêu đặc điểm của thể thơ (số câu, cách đối, gieo vần)

b) Qua tiêu đề bài thơ, hãy cho biết cách thể hiện tình cảm quê hương ở bài thơ này có gì đặc biệt.

c) Hai câu thơ đầu đã sử dụng phép đối trong câu (còn gọi là tiểu đối, tự đối). Hãy chỉ ra và nêu tác dụng của phép đối đó trong việc thể hiện những thay đổi của cuộc sống và những điều không thay đổi trong tâm hồn tác giảo

d) Giọng điệu của hai câu thơ đầu và hai câu thơ cuối có điểm gì khác biệt? Tác giả có cảm xúc và tâm trạng gì trước sự xuất hiện của các em nhi đồng với tiếng cười, câu hỏi hồn nhiên, ngây thơ của các em?

e) Bài thơ cho ta hiểu gì về tình cảm của nhà thơ, cũng là tình cảm của những người sau bao năm đi xa lần đầu tiên trở về quê?

2. Tìm hiểu về từ trái nghĩa

a) Đọc lại bài thơ “Cảm nghĩ trong đêm thanh tĩnh” (bản dịch của Tương Như) và “Ngẫu nhiên viết nhân buổi mới về quê (bản dịch của Trần Trọng San). Dựa vào các kiến thức đã học ở Tiểu học, hãy tìm các cặp từ trái nghĩa trong hai bản dịch thơ đó.

b) Nêu tác dụng của việc sử dụng từ trái nghĩa trong hai bản dịch thơ.

c) Hãy tìm một số cặp từ trái nghĩa khác để chứng minh rằng một từ nhiều nghĩa có thể thuộc nhiều cặp từ tría nghĩa khác nhau.

Được cập nhật 3 tháng 11 2019 lúc 12:31 1 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.