Hướng dẫn soạn bài Hoán dụ

Thảo Phương
9 tháng 5 2020 lúc 21:04

a)

Hoán dụ : Chớp đỏ

Kiểu hoán dụ : Lấy dấu hiệu của sự vật để gọi sự vật

⇒ Chỉ sự hi sinh đầy vẻ anh dũng vì non sông của chú bé và làm câu văn trở nên gợi hình , gợi cảm hơn .

b)

Áo nâu:( để chỉ) những ng­ười nông dân

Áo xanh:( để chỉ) những ng­ười công nhân

c) Hình ảnh hoán dụ: tay bùa, tay cày, tay gướm, tay bút là để ám chỉ những người thợ, người nông dân, người trí thức, người lính. => Mọi tầng lớp trong xã hội đều cùng nhau góp sức chung tay xây dựng đất nước.

Bình luận (0)
Thảo Phương
9 tháng 5 2020 lúc 21:14

''QUẢ NGON xanh''

Bình luận (0)
Lê Thị Hải
5 tháng 5 2020 lúc 17:11

1. trái tim - chỉ người yêu nước

2. mồ hôi - người nông dân vất vả

3. miền bắc - miền nam

4. đầu bạc - đầu xanh

5. năm, sáu miệng ăn.

Bình luận (0)
Vũ Ngọc Diệp
5 tháng 5 2020 lúc 9:12

⇒ Giống nhau: cùng được xây dựng dựa trên cơ sở liên tưởng về mối quan hệ giữa các sự vật, hiện tượng.

⇒ Khác nhau:

- Các sự vật hiện tượng trong phép hoán dụ có quan hệ gần gũi với nhau (Lấy một bộ phận để chỉ toàn thể, lấy vật chứa đựng để gọi vật bị chứa đựng, lấy dấu hiệu của sự vật để gọi sự vật, lấy cái cụ thể để gọi cái trừu tượng.).

- Trong khi đó, các sự vật, hiện tượng trong phép ẩn dụ phải có những nét tương đồng với nhau (tương đồng về hình thức, về cách thức, phẩm chất, về chuyển đổi cảm giác).

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN