Hướng dẫn soạn bài Bàn về phép học - Luận học pháp - La Sơn Phu Tử Nguyễn Thiếp

Đạt Đậu
28 tháng 8 2020 lúc 16:12

- Các luận điểm chính :

+ Tác giả nêu lên mục đích chính của việc học

+ Phê phán những lối học sai trái, lệch lạc, không đạt hiệu quả

+ Tác giả đề ra những phương pháp học đúng đắn, hiệu quả

- Qua văn bản, bản thâ em tiếp thu được những kiến thức bổ ích trong học vấn hiện nay. Bản thân biết được thế nào là học đúng cách, học vì gì và học như nào cho hiệu quả. Đạo học của ông cha ta ngày trước đã góp phần xây dựng và phát triển đất nước, chọn ra được những nhân tài đúng người trong các cuộc thi để không xảy ra các trường hợp học vì danh vì lợi,

Bình luận (0)
Nguyễn Minh Tuấn
1 tháng 7 2020 lúc 21:14

-Đoạn văn trên trích trong văn bản "Bàn luận về phép học"

-Của Nguyễn Thiếp(1723-1804) tự là Khải Xuyên, hiệu là Lạp Phong Cư Sĩ, người đương thời kính trọng gọi là La Sơn Phu Tử Nguyễn Thiếp

-Hoàn cảnh sáng tác: Nguyễn Thiếp làm quan một thời gian dưới triều Lê rồi về dạy học. Khi Quang Trung xây dựng đất nước đã viết thư mời ông giúp dân giúp nước về mặt văn hóa giáo dục, vì vậy tháng 8 năm 1971, Nguyễn Thiếp đã đang lên vua bản tấu này

-Thể loại: Tấu

Bình luận (0)
Minh Nguyệt
1 tháng 7 2020 lúc 22:51

Trả lời đầy đủ nha:

1. PTBD: Tự sự

2. Nội dung chính: Tác giả cho người đọc thấy tác hại của lối học ''hòng cầu danh lợi'' và tầm quan trọng của việc học (học Đạo)

3. Câu văn này là câu Phủ định

Bình luận (0)
Suga Oppa
14 tháng 5 2019 lúc 20:58

Lối học hình thức hòng cầu danh lợi không phù trong xh phát triển hiện nay vì - Lối học hình thức không thể giúp con người phát triển toàn diện - xh đang sống , nên khoa học , công nghệ đang phát triển mạnh mẽ > Con người càng phải học tập chân chính đẻ thích nghi với các đk đó

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN