Bài 13: Hỗn số. Số thập phân. Phần trăm

Hoang Minh Tu
Hôm qua lúc 9:02

\(2\dfrac{3}{7}.63=152\)

Bình luận (2)
Cỏ 3 lá
Hôm qua lúc 9:05

152

Bình luận (1)
~Quang Anh Vũ~
Hôm qua lúc 9:06

`2 3/7xx63=17/7xx63=17xx9=153`

Bình luận (1)
~Quang Anh Vũ~
Hôm qua lúc 9:03

`M=(10^25+1)/(10^26+1)`

`=>10M=(10^26+10)/(10^26+1)=1+9/(10^26+1)``

`CMTT:10N=1+9/(10^27+1)`

Vì `1/(10^26+1)>1/(10^27+1)`

`=>9/(10^26+1)>9/(10^27+1)`

`=>1+9/(10^26+1)>1+9/(10^27+1)`

`=>10M>10N=>M>N`

Bình luận (0)
Thanh Trung
8 tháng 5 lúc 22:07

\(2a+1⋮a-1\)

\(2a-2+3⋮a-1\)

\(2\left(a-1\right)+3⋮a-1\)

\(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}2\left(a-1\right)⋮a-1\\3⋮a-1\end{matrix}\right.\)

\(3⋮a-1\)

\(\Rightarrow a-1\in\)Ư\(\left(3\right)=\left\{-3;-1;1;3\right\}\)

a-1-3-113
a-2024

\(\Rightarrow a\in\left\{-2;0;2;4\right\}\)

 

Bình luận (2)

Ta có: \(2a+1⋮a-1\)

\(\Leftrightarrow2a-2+3⋮a-1\)

mà \(2a-2⋮a-1\)

nên \(3⋮a-1\)

\(\Leftrightarrow a-1\inƯ\left(3\right)\)

\(\Leftrightarrow a-1\in\left\{1;-1;3;-3\right\}\)
hay \(a\in\left\{2;0;4;-2\right\}\)

Vậy: \(a\in\left\{2;0;4;-2\right\}\)

Bình luận (0)
Đoàn Đạt
8 tháng 5 lúc 22:19

2a+1⋮a−1

2a−2 2(a−1)+3⋮a−1

⇒⎨2(a−1)⋮a−1

      3⋮a−1

Bình luận (1)
Maximilian
7 tháng 5 lúc 19:48

\(-\dfrac{9}{4}=-1\dfrac{5}{4}\)

Bình luận (4)
Nguyễn Phương Anh‏
7 tháng 5 lúc 19:49

\(\dfrac{-9}{4}\) viết dưới dạng hỗn số là -2\(\dfrac{1}{4}\)

Bình luận (2)
Trần Thị Khánh Linh
7 tháng 5 lúc 19:54

Phân số \(\dfrac{-9}{4}\) được viết dưới dsngj hỗn số là: \(-2\dfrac{1}{4}\)

Bình luận (0)

\(\dfrac{15}{x}=\dfrac{-3}{4}\\ \Rightarrow-3x=15.4=60\\ \Rightarrow x=-20\)

Chọn B

Bình luận (0)
Nguyễn Văn Phúc
3 tháng 5 lúc 11:58

B

Bình luận (0)

1/3% của một số là 10, số đó là:

 

A. 0,03                B. 0,3             C. 3               D. 3000

 

Bình luận (0)
Nguyễn Văn Phúc
3 tháng 5 lúc 12:00

D

Bình luận (0)
Trúc Giang
1 tháng 5 lúc 10:09

Chứng minh phân số tối giản hay phân số thập phân vậy ạ ?

Bình luận (1)
BLACKPINK - LaLiSa
26 tháng 4 lúc 19:18

52/3-(3/2x)=41/3

3/2x=52/3-41/3

3/2x=9/3

3/2x=3

x=3:3/2

x=2

mình ko chắc là đúng vì mình ko giỏi toán

 

Bình luận (3)
Liên Ai
26 tháng 4 lúc 19:19

\(5\dfrac{2}{3}-\left(\dfrac{3}{2}x\right)=4\dfrac{1}{3}\)

\(\left(\dfrac{3}{2}x\right)=5\dfrac{2}{3}-4\dfrac{1}{3}\)

\(\dfrac{3}{2}x=\dfrac{4}{3}\)

\(x=\dfrac{4}{3}:\dfrac{3}{2}=\dfrac{8}{9}\)

Bình luận (0)
Mun Tân Yên..Mun Dương
26 tháng 4 lúc 19:29

5 2/3-(3/2x)= 4 1/3

17/3-(3/2x)=13/3

3/2x= 17/3-13/3

3/2x= 4/3

x= 4/3:3/2

x=4/3x2/3

x=8/9

Vậy x=8/9

Bình luận (0)
肖赵战颖
24 tháng 4 lúc 20:48

Ta có: D\(=\left(1-\dfrac{1}{2}\right)\left(1-\dfrac{1}{3}\right)\left(1-\dfrac{1}{4}\right)...\left(1-\dfrac{1}{2005}\right)\)

\(\Leftrightarrow D=\dfrac{1}{2}.\dfrac{2}{3}.\dfrac{3}{4}...\dfrac{2004}{2005}=\dfrac{1.2.3...2004}{2.3.4...2005}=\dfrac{1}{2005}\)

Ta có: \(E=\dfrac{1^2}{1.3}.\dfrac{2^2}{2.4}.\dfrac{3^2}{3.5}...\dfrac{999^2}{999.1000}.\dfrac{1000^2}{1000.1001}=\dfrac{\left(1.2.3.4...1000\right)\left(1.2.3.4...1000\right)}{\left(1.2.3....1000\right)\left(3.4.5....1001\right)}=\dfrac{2}{1001}\)

Bình luận (4)
Liên Ai
22 tháng 4 lúc 20:42

\(49\dfrac{8}{23}-\left(5\dfrac{7}{32}+14\dfrac{8}{23}\right)=49\dfrac{8}{23}-5\dfrac{7}{32}-14\dfrac{8}{23}=\left(49\dfrac{8}{23}-14\dfrac{8}{23}\right)-5\dfrac{7}{32}=35-5\dfrac{7}{32}=\dfrac{953}{32}\)

Bình luận (2)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN