Học toán với Toolkit Math

thuan quan
26 tháng 11 2020 lúc 19:59

ngôn ngử python là j

Python là ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng bậc cao, dùng để phát triển website và nhiều ứng dụng khác nhau. Với cú pháp cực kì đơn giản và thanh lịch, Python là lựa chọn hoàn hảo cho những ai lần đầu tiên học lập trình.

không chơi ff nhưng chơi pubg được không

Bình luận (0)
Nguyễn Kim Hưng
27 tháng 5 2019 lúc 17:15

lap nick moi

Bình luận (0)
Titania Angela
5 tháng 6 2019 lúc 15:57

Lập nick moi

Bình luận (0)
Nguyễn Phúc Bình
2 tháng 7 2019 lúc 8:59

Có 2 cách:

1.Lập nick mới

2.Đập máy rồi xin thần linh đổi được cái tên

Bình luận (3)
pu
13 tháng 5 2019 lúc 21:09

dễ mờ :<

Bình luận (0)
hoàng minh trọng
15 tháng 5 2019 lúc 20:30

nếu còn nhớ mật khẩu thì dễ

Bình luận (0)
Ko có tên
6 tháng 5 2018 lúc 15:27

đa thức nha

Bình luận (0)
Hoa Lê Bùi
9 tháng 3 2018 lúc 8:34

B1: Chọn Top ( lớn nhất) hoặc Bottom ( nhỏ nhất)

B2: Chọn hoặc nhập giá trị cần lọc

B2: Nháy OK

Bình luận (0)
Hà Ngân Hà
2 tháng 3 2017 lúc 10:55

Bạn tham khảo link lý thuyết của hoc24 nhé. Mình thấy đã có đầy đủ ví dụ rồi đó: Học toán với Toolkit Math | Học trực tuyến

Chúc bạn học tốt!

Bình luận (0)
Trần Thị Mai Anh
5 tháng 3 2017 lúc 17:55

tổng quát: plot = a*b+c

(a,b,c,+,* là vd còn có thể có cái khác)

Bình luận (0)
Lê Nhật Quang
14 tháng 3 2017 lúc 17:59

Dạng tổng quát của lệnh vẽ đồ thị:

Plot__Hàm số

Vd: Plot 3*5+12

Bình luận (0)
Hoa Nguyen
30 tháng 4 2017 lúc 10:28

1 , sắp xếp và lọc dữ liệu :

B1 : Nháy chuột chọn một ô trong cột để lm tiêu chuẩn sắp xếp .

B2 , Vào Data / Sost 》 Sort by

Trong hộp thoại Sort by tại mục Sort by chọn cột lấy lm tiêu chuẩn sắp xếp

Chọn AscenSing để sắp xếp tăng dần .

Chọn DescenSing để sắp xếp giảm dần .

Bình luận (0)
Nguyễn Công Tỉnh
18 tháng 3 2018 lúc 12:34
Make P(x) x^2*y – 2*x*y^2 + 5*x*y +3 Make Q(x) 3*x*y^2 + 5*x^2*y – 7*x*y + 2 Expand P(x) + Q(x)
Bình luận (0)
pu
15 tháng 5 2019 lúc 21:58

P(x)= x^2 - 2xy^2 + 5xy+ 3 Q(x)= 5x^2y + 3xy^2- 7xy+2 P(x)+Q(x)= 6x^2y + xy^2 - 2xy +5

Bình luận (0)
Nguyễn Công Tỉnh
18 tháng 3 2018 lúc 12:34
Plot y = 4*x + 1 Plot y = 3/x Plot y = 3 – 5*x Plot y = 3*x
Bình luận (6)
Nguyễn Công Tỉnh
18 tháng 3 2018 lúc 12:34

Simplify 0.24*(-15)/4

Simplify 5/9/(1/11-5/22)+5/9/(1/15-2/3)

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN