Các học thuyết tiến hóa cổ điển - Hỏi đáp

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

Theo Đacuyn, chọn lọc tự nhiên là quá trình :

1 câu trả lời

Theo Lamac thì xu hướng tiến hoá chung của sinh giới là :

2 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.