Học kì 2

Phan Đình Cẩn

Câu 1. Chí công vô tư là phẩm chất đạo đức của con người thể hiện ở sự

A. công bằng.            B. vụ lợi.                    C. lịch sự.D. văn minh.

Câu 2. Nội dung nào dưới đây không thể hiện biện pháp để rèn luyện phẩm chất đạo đức chí công vô tư?

A. Dám phê phán những hành vi vụ lợi cá nhân.

B. Tập suy nghĩ kĩ trước khi hành động.

C. Luôn ủng hộ, quí trọng người chí công vô tư.

D. Công bằng trong giải quyết mọi việc.

Câu 3. Ông H là lãnh đạo nhưng kiên quyết không nhận quà biếu của bất cứ ai trong đợt tuyển dụng để có thể tuyển được người tài cho công ty là đã thực hiện đúng phẩm chất nào dưới đây?

A. Chí công vô tư.        B. Tiết kiệm.        C. Tự lập.     D. Dân chủ.

Câu 4.Tự chủ là làm chủ bản thân, người biết tự chủ là người luôn làm chủ được những suy nghĩ, tình cảm và hành vi của mình trong

A. khó khăn.              B. mọi hoàn cảnh.

C. lao động.                D. sinh hoạt tập thể.

Câu 5. Nội dụng nào dưới đây thể hiện vai trò của tự chủ?

A.  Góp phần làm cho đất nước giàu mạnh, dân chủ, văn minh.

B. Tạo nên sự thống nhất cao trong ý chí và hành động.

C. Con người được hoàn thiện, phát triển bản thân.

D. Giúp con người đứng vững trước những khó khăn, thử thách.

Câu 6. Sau mỗi lần làm việc cần xem xét lại thái độ, lời nói,  hành động của mình là đúng hay sai và kịp thời rút kinh nghiệm sửa chữa là biện pháp để rèn luyện đức tính nào sau đây?

A. Chí công vô tư.          B. Tự chủ.        C. Dân chủ.                        D. Kỉ luật.

Câu 7.Kỉ luật được áp dụng với đối tượng nào sau đây?

A. Mọi công dân.            B. Người đã thành niên.

C. Người thuộc cơ quan, tổ chức.                                 D. Mọi người lao động.

Câu 8. Nội dung nào dưới đây khôngphải là biện pháp để rèn luyện tính tự chủ?

A.Dám phê phán những hành động vụ lợi cá nhân.

B. Trước khi hành động luôn suy nghĩ.

C. Sau mỗi việc làm luôn xem xét lại để điều chỉnh .

D. Rút kinh nghiệm sửa chữa sau những sai lầm.

Câu 9. Ngăn chặn chiến tranh, bảo vệ hòa bình là trách nhiệm của

A. riêng các nước xã hội chủ nghĩa.            B. riêng các quốc gia đang phát triển.

C. tất cả các quốc gia.                      D. chỉ những nước đang có chiến tranh.

Câu 10. Một trong những biện pháp để bảo vệ hòa bình là

A. xây dựng mối quan hệ tôn trọng, bình đẳng, thân thiện giữa người với người.

B. trang bị thật nhiều vũ khí quân sự tối tân, hiện đại.

C. phê phán những hành động thiếu công bằng trong giải quyết công việc.

D. tạo điều kiện cho mọi người được đóng góp vào công việc chung.

Câu 11: Trách nhiệm kỉ luật chỉ áp dụng với đối tượng nào sau đây?

A. Người lao động tự do.         B. Người thuộc cơ quan, tổ chức.

C. Những người đủ tuổi công dân.D.Tất cả mọi người.

Câu 12: Mọi người được làm chủ công việc của tập thể và xã hội là thực hiện quyền

A.dân chủ                        B. tự chủ                    C. tự quản               D. quản lí

Câu 13: Thiết lập quan hệ hiểu biết, hữu nghị, hợp tác giữa các dân tộc và quốc gia trên thế giới là biện pháp

A. tăng cường vai trò và vị thế.

B. giảm nguy cơ tụt hậu, ngèo đói.

C. kích thích tăng trưởng kinh tế.

D.để bảo vệ hòa bình .

Câu 14:Tình hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới làquan hệ

A.ngoại giao giữa nước này với nước khác.

B. bạn bè thân thiện giữa nước này với nước khác.

C.  hợp tác giữa hai bên cùng có lợi.

D. đối tác giữa các quốc gia và vùng lãnh thổ.

Câu 15:Nội dung nào sau đây là nguyên tắc riêng của Đảng và Nhà nước ta trong quan hệ hợp tác ?

A.Không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau.

B. Đôi bên cùng có lợi.

C. Bình đẳng.

D. Không phương hại đến lợi ích của người khác.

Câu 16: Việc làm nào dưới đây không phải là biểu hiện của hợp tác cùng phát triển?

A. Tổ trưởng làm bài tập hộ bạn để cô không phê bình cả tổ.

B. Cả hai lớp cùng nhau giữ vệ sinh khu vực lang chung..

C. Thành lập đôi bạn cùng tiền, giúp đỡ, hỗ trợ lẫn nhau trong học tập...

D. Cùng làm bài tập nhóm theo sự phân công của cô giáo.

Câu 17: Chung sức làm việc, giúp đỡ, hỗ trợ nhau trong lĩnh vực nào đó vì mục đích chung được gọi là

A. quan hệ.B. giao lưu.C. đoàn kết.D.hợp tác.

Câu 18. Khi dịch covid-19 bùng phát ở Bắc Giang, nhân dân cả nước đã hướng về ủng hộ cho BG cả về nhân lực, vật lực và tinh thần để giúp BG nhanh chóng khoanh vùng, dập dịch. Điều đó thể hiện truyền thống nào của dân tộc?

A. Nghệ thuật.    B. Cần cù lao động.                  C. Văn minh.           D. Nhân nghĩa

Câu 19: Câu tục ngữ: Một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy nói về truyền thống tốt đẹp nào của dân tộc?

A.Tôn sư trọng đạo.B. Đoàn kết.C. Yêu nước.D. Văn hóa.

Câu 20:Tuồng, chèo và các làn điệu dân ca là giá trị truyền thống về

A. văn hóa.B. đạo đức.C. tư tưởng.D. nghệ thuật.

Câu 21: Ngày thế giới phòng, chống lao động trẻ em là ngày nào?

A. 1/5.B.12/6.            C. 15/6.                    D. 20/7.

Câu 22: Tổ chức lao động quốc tế có tên viết tắt là gì?

A. IMF.                B. IAEA.(Cơ quan năng lượng nguyên tử QT)

C. ILO.               D. WB.(Ngân hàng thế giới)

Câu 23:Trong nhiệm kì Ủy viên không thường trực của HĐBA LHQ 2020-2021, Việt Nam đã mấy lần đảm nhiệm vai trò chủ tịch luân phiên HĐBA LHQ?

A. 1.      B.2 (tháng 1/2020 và tháng 4/2021)     C. 3.              D. không lần nào.

Câu 24. Việt nam đảm nhận vai trò Chủ tịch ASEAN chủ động và đầy trách nhiệm năm bao nhiêu?

A. 1998.           B. 1999.                  C. 2000.                      D. 2021

Câu 25. Nội dung nào sau đây không phải là truyền thống tốt đẹp của dân tộc

A. Hoàng thành thăng long.B. Dân ca quan họ.

C. Tranh đông hồ.                                              D. Yêu nước, nhân nghĩa.

Câu 26. Nội dung nào sau đây không phải là giá trị văn hóa của dân tộcViệt Namvà nhân loại?

A. Vịnh Hạ Long.B. Cố đô Huế.

C. Cồng chiêng Tây Nguyên.                      D. Hát Xoan Phú Thọ.

Câu 27. Mộc bản triều Nguyễn là di sản tư liệu thế giới đầu tiên tại VN được UNESCO công nhận ngày

A. 31/7/2009.                 B. 31/7/2010.       C. 31/7/2012.             D. 31/7/ 2014

Câu 28: Sự thoả thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động việc làm có trả lương, điều kiện làm việc, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trọng quan hệ lao động được gọi là

A. thoả thuận buôn bán                     B. cam kết trách nhiệm .

C.hợp đồng lao động.                       D. hợp đồng kinh doanh.

Câu 29: Mộc bản ở chùa Vĩnh Nghiêm được UNESCO công nhận là Di sản tư liệu thuộc Chương trình Ký ức thế giới thuộc khu vực châu Á – Thái Bình dương vào thời gian nào?

A. 16/5/2009.                   B. 16/5/2020.           C. 16/5/2021.          D. 16/5/2012.

Câu 30:Hội nghị cấp cao Á – Âu có tên gọi khác là gì?

A. APEC.      B.WTO.C. ASEAN.                           D.ASEM.

Câu 31: Trường họp nào dưới đây không bị mất quyền tham gia bầu cử khi đã đủ 18 tuổi ?

A. Người mất năng lực hành vi dân sự.

B. Người đang trong thời gian chờ thi hành án tử hình.

C. Người đang chấp hành hình phạt tù.

D. Người bị đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

Câu 32:Bộ trưởng Bộ Ngoại giao ở nước ta hiện nay là ai?

A. Ông Phạm Bình Minh.                                     B. Ông Bùi Thanh Sơn.

C. Ông Trương Tấn Sang.                                     D. Ông Phùng Xuân Nhạ.

Câu 33: Vợ chồng cùng bạn bạc, quyết định lựa chọn hình thức nuôi dạy con là biểu hiện của nội dung bình đẳng giữa vợ và chồng trong quan hệ

A. việc làm.             B. nhân thân.            C. kinh tế.                D. tài sản.

Câu 34: Việc kết hôn giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài đang sinh sống tại Việt Nam thì việc đăng kí kết hôn sẽ được tiến hành tại đâu ?

A. Ủy ban nhân dân cấp Huyện nơi cư trú của một trong hai bên.

B. Viện kiểm sát nhân dân huyện, thành phố

C. Cơ quan công an xã hoặc phường, thị trấn nơi cư trú của một trong hai bên kết hôn

D. Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú của một trong hai bên kết hôn

Câu 35. Tài sản nào sau đây là tài sản riêng của vợ, chồng?

A. Tài sản mỗi người có trước khi kết hôn.

B. Tiền trúng xổ số của chồng trong thời kì hôn nhân

C. Phần lãi thu được từ tài sản riêng đầu tư vào kinh doanh.

D. Quĩ “ đen“ của vợ hoặc chồng.

Câu 36: Hoạt động nào dưới đây không phải là nghĩa vụ trong kinh doanh của công dân?

A. Đóng thuế theo quy định.                

B. Lựa chọn hình thức tổ chức kinh doanh.

C. Kinh doanh đúng ngành nghề mặt hàng ghi trong giấy phép kinh doanh.

D. Tuân thủ các qui định về quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội.

Câu 37:  Tội buôn bán hàng giả tương đương với hàng thật có trị giá bao nhiêu thì sẽ phải chịu trách nhiệm hành chính?

A. Dưới 30 triệu đồng.            B. Dưới 50 triệu đồng.

C. Dưới 20 triệu đồng.            D. Trên 30 triệu đồng.

Câu 38: Trường hợp nào sau đây sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự?

A. Trốn thuế dưới 100 triệu đồng.

B. Buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh tương đương hàng thật có trị giá 15 triệu đồng.

C. Buôn bán hàng giả là thức ăn gia súc tương đương với hàng thật có có giá trị 25 triệu đồng.

D. Tổ chức kết hon cho con trai 19 tuổi.

Câu 39:Em Q (đủ 16 tuổi) quen biết và yêu anh M (đủ 18 tuổi) qua mạng xã hội. Sau một thời gian ngắn, em Q đã bỏ nhà đến sống chung với anh M. Khi gia đình tìm thấy em Q thì phát hiện em đã có thai. Ông L là bố của Q và anh trai của Q là H đã tìm gặp, đánh anh M bị thương nặng phải vào viện cấp cứu. Trong trường hợp này, những ai phải chịu trách nhiệm hình sự?

A. Anh M và anh H.                                   B. Chị Q và anh M.

C.Ông L và anh H.                                     D. Ông L,  anh M và anh H.

Câu 40: Anh K là Chủ tịch xã cố ý không gửi giấy mời họp cho bà A mặc dù bà A có tên trong danh sách họp bàn về phưong án xây dựng đường liên thôn. Dù vậy, cô N là thư kí cuộc họp vẫn ghi vào biên bản nội dung bà A có ý kiến ủng hộ mọi quan điểm của anh K. Phát hiện điều này, anh M đã lớn tiếng phê phán trong cuộc họp nên bị anh P là Phó Chủ tịch ngắt lời và đuổi ra ngoài. Những ai dưói đây vi phạm quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội của công dân?

A. Anh P, anh M và cô N.             B. Anh K, cô N và anh P.

C. Anh K, cô N và anh M.            D. Anh K, anh P và anh M.

 

 

Câu 1: A

Câu 2: B

Câu 3: A

Câu 4: B

Câu 5: D

Câu 6: D

Câu 7: D

Câu 8: A

Câu 9: C

Câu 10: A

Bình luận (0)
Quoc Tran Anh Le

BẢN TIN HOC24 NGÀY 16.6.2021

1) Nhanh tay đăng kí Cộng tác viên gen 15.0 của hoc24 ngay nha, nếu bạn có trên 300GP (hoặc 200GP trong một môn) và đã hoạt động rất nhiệt huyết, tự thấy mình xứng đáng được trở thành một phần quan trọng của cộng đồng chúng ta!

Link đơn: Đơn đăng ký Cộng tác viên Hoc24.vn

Thời hạn đăng kí: hết ngày 22.6.2021.

2) Cuộc thi Olympic Tiếng Anh VOEC - vòng 3 sẽ kết thúc trong 2 ngày nữa. 12 bạn có tấm vé tham dự đã hoàn thiện bài dự thi của mình chưa nhỉ?

Link cuộc thi: VÒNG 3 - VÒNG CHUNG KHẢO - Hoc24

3) Cuộc thi Cờ vua VCET sẽ diễn ra vào 20h00 ngày 20.6.2021, kéo dài 90 phút! Hiện tại đã có 79 người đăng kí tham dự, đăng kí ngay để có một buổi giao lưu cờ vua thật ý nghĩa trong kì nghỉ hè và chinh phục những giải thưởng hấp dẫn nha ^^

Link cuộc thi: VCET First-round-1 Chess Arena #NcACHAmv • lichess.org 

4) Báo cáo xử lí vi phạm tuần qua: 

- 14 trường hợp bị báo cáo đã được tiếp nhận, trong đó xử lí 11 báo cáo.

- Thống kê:

*7 tài khoản đã bị ban nick.

*4 tài khoản đã bị cảnh cáo/cảnh cáo lần cuối và xóa câu trả lời/câu hỏi vi phạm.

Chúc mọi người có một ngày thật vui vẻ <3

Ngố ngây ngô
16 tháng 6 lúc 20:05

Mọi người làm anh đi, giờ BGK còn nhàn rỗi, chứ ít bữa cả đống bài dồn lại chấm cực lắm :((

Bình luận (12)
Nguyễn Thị Ngọc Thơ
16 tháng 6 lúc 21:16

Ai đó cho toi ít động lực làm anh chứ mai mất điện rồi mà chưa được chữ nào :((

Bình luận (2)
💢Sosuke💢
16 tháng 6 lúc 18:32

Thế còn 3 trường hợp kia thế nào anh ?

Bình luận (6)

Hiện nay, ở địa phương chúng ta đã có nhiều nơi được đổi mới rất nhiều, mang lại rất nhiều điều về mặt kinh tế. Nhưng cũng chính vì lý do này lượng rác khổng lồ đã được thải ra môi trường khi chưa qua xử lí. Cảnh đẹp, núi non hùng vĩ, cảnh đẹp trong sáng nên đã thu hút một lượng lớn du khách cả trong và ngoài nước đến tham quan và chụp ảnh nhưng họ đâu biết rằng mỗi lần họ đến thăm là mỗi lần mẹ thiên nhiên mệt mỏi với đống rác thải ngổn ngang không ai sử lí. Với ý nghĩ:" Chỉ là một cái túi nilon thôi mà có sao đâu", ai cũng nghĩ như vậy rồi mỗi người một cái lần lượt thải ra. Chính vì điều này nên em muốn địa phương có thêm nhiều các hoạt động bảo vệ môi trường như trồng cây, nhặt rác ven các tuyến đường quốc lộ, làm các biển hiệu yêu cầu khách du lịch có ý thức hơn và sử phạt thật mạnh tay với các trường hợp vi phạm để trả lại vẻ đẹp cho mẹ thiên nhiên.

Bình luận (1)
Quang Nhân
14 tháng 5 lúc 20:56

Thật sự, anh để ý tất cả câu hỏi của em. Không biết em hỏi những câu này có nhằm mục đích hỏi bài có trong chương trình học không vậy nhỉ ?

Bình luận (5)

Con người là một giống nòi đặc biệt đã được tạo hóa tạo ra và ban tặng cho thế giới. Con người và thế giới như hòa làm một, sống và bù đặp cho nhau. Thế giới mang lại cho con người sự hạnh phúc và cả những thảm họa, con người cũng vậy mang cả mặt thiết thực và tiêu cực đến với thế giới. Nhưng con người và thế giới cũng đã cùng nhau vượt qua các giai đoạn khó khăn để tạo lập một nền văn minh mới. Nơi khoa học và kĩ thuật tồn tại và phát triển.

Bình luận (2)

Giá trị của sự sống là thứ rất ý nghĩa và có ảnh hưởng sâu sắc đến cuộc đời của mỗi con người.Sự sống cho ta cảm thấy hạnh phúc và các sắc thái khác nhau, muôn màu muôn vẻ trong cuộc đời.

Bình luận (0)

Nhà nước là một yếu tố cấu thành xã hội, đồng thời cũng là chủ thể cơ bản, quan trọng nhất trong quản lý và điều hành sự tồn tại, phát triển xã hội. Đây chính là vai trò, chức năng xã hội, đồng thời cũng là trách nhiệm xã hội của nhà nước, tức điều mà nhà nước phải làm, phải gánh vác, hoặc nhận lấy về mình. Nhà nước có quyền quản lý dân cư, phân chia lãnh thổ thành các đơn vị hành chính. Nhà nước có chủ quyền quốc gia. Nhà nước có quyền xây dựng, sáng tạo pháp luật và có quyền điều chỉnh các quan hệ xã hội bằng pháp luật. Nhà nước có quyền ban hành các sắc thuế và thu thuế.

Bình luận (0)

Quyền và nghĩa vụ của công dân do Hiến pháp và luật quy định. Mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật. Công dân có quyền tham gia quản lý Nhà nước và xã hội, tham gia thảo luận các vấn đề chung của cả nước và địa phương, kiến nghị với cơ quan Nhà nước, biểu quyết khi Nhà nước tổ chức trưng cầu ý dân.

Bình luận (0)

Có, đó là khi:

-Em cùng một số bạn có các câu từ không hay hoặc là có các hành động chỉ chỏ người khuyết tật.

-Chúng em còn xì xào, bàn tán về hoàn cảnh gia đình của các bạn khác.

-Ngoài ra chúng em còn làm những việc như đánh giá về quần áo và bề ngoài của người khác bằng những lời lẽ không hay.

...................................................

Bình luận (0)
Phong Thần
14 tháng 5 lúc 13:55

Em có. 

Bình luận (2)
Phạm Hoàng Khánh Linh
14 tháng 5 lúc 14:06

e có :

Đó là khi e cãi nhau vs chị e,e đã ko tôn trong ns trống ko vs chị và ko tôn trọng,sau lần cãi nhau đó e đã rất hối hận vì ko tôn trọng chị!

Bình luận (0)

-Thỉnh thoảng em còn tỏ thái độ với bố mẹ

-Nhiều khi em còn chưa biết nhường nhịn em trai

-Em còn ăn nói trống không với cha mẹ

.......................

Bình luận (0)

Đồng tiền có giá trị làm phương tiện để chúng ta trao đổi, buôn bán, đem đến cho ta sự hạnh phúc và ấm no.Ngoài ra chúng còn giúp cho ta tôn lên quyền lực, vị trí, địa vị của bản thân trong xã hội.

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN