Học kì 2

Nhii
12 tháng 5 lúc 21:19

Điền đúng (Đ) sai (S) vào những câu sau:

A. Những người mắc tệ nạn xã hội thường là những người độ tuổi lao động thích hưởng thụ     Đúng

B. Pháp luật không xử lý những người nghiện ma túy  và mại dâm vì đó chỉ là vi phạm đạo đức      Sai

C. Hút thuốc lá và uống rượu không có hại vì đó không phải là ma túy   Sai

D. Tích cực học tập, lao động tập thể sẽ giúp tránh xa được tệ nạn xã hội     Đúng

Bình luận (0)
💢Sosuke💢
12 tháng 5 lúc 14:35

Đúng : D.

Sai: C;A;B

Bình luận (0)
ZURI
12 tháng 5 lúc 14:35

A Đ

B S

C S

D Đ

Bình luận (0)

Ta có 5 hình thức cơ bản:

- Vận động cơ học (thấp nhất)

- Vận động vật lí

- Vận động hóa học

- Vận động sinh học

- Vận động xã hội (cao nhất)

Bình luận (0)
Đỗ Minh Châu
8 tháng 5 lúc 15:32

Ta có 5 hình thức cơ bản:

- Vận động cơ học (thấp nhất)

- Vận động vật lí

- Vận động hóa học

- Vận động sinh học

- Vận động xã hội (cao nhất)

Bình luận (0)

-Vận động là một phạm trù của triết học Marx-Lenin dùng để chỉ về một phương thức tồn tại của vật chất (cùng với cặp phạm trù không gian và thời gian), đó là sự thay đổi của tất cả mọi sự vật hiện tượng, mọi quá trình diễn ra trong không gian, vũ trụ từ đơn giản đến phức tạp.

Bình luận (0)
Ling ling 2k7
7 tháng 5 lúc 10:31

Theo mình thì

-Quyền khiếu nại là đề nghị các cơ quan hay tổ chức xem xét lại các quyết định, làm việc của cán bộ công chức khi thấy chưa đúng, người khiếu nại có thể khiếu nại trực tiếp

Còn

-Tố cáo là báo cho cơ quan tổ chức những việc làm mà vi phạm đến pháp luật, người tố cáo có thể gửi qua đơn

*Quyền khiếu nại và tố cáo đều là quyền của công dân

Bình luận (2)
Aaron Lycan
7 tháng 5 lúc 9:54

Tài sản nhà nước là Tài sản hình thành từ ngân sách nhà nước hoặc do pháp luật quy định thuộc sở hữu, quản lý của Nhà nước, bao gồm: trụ sở làm việc, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất; máy móc, phương tiện vận tải, trang thiết bị làm việc; tài sản từ nguồn viện trợ, tài trợ, đóng góp của tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước cho Nhà nước và các tài sản khác do pháp luật quy định

Nghĩa vụ của công dân đối với tài sản của nhà nước:

– Có ý thức bảo vệ tài sản Nhà nước;

– Bảo vệ lợi ích công cộng;

– Chống lãng phí, tham ô, tham nhũng;

– Tiết kiệm;

– Tuyên truyền giáo dục, thực hiện quy định của pháp luật về bảo vệ tài sản Nhà nước và lợi ích công cộng.

– Đấu tranh với hành vi xâm phạm tài sản Nhà nước.

Bình luận (0)
Ctuu

Câu 1:Tệ nạn xã hội là gì?Theo em vì sao phải phòng chống tệ nạn xã hội?Là học sinh em có thể làm gì để phòng chống tệ nạn xã hội?

Câu 2:Công dân có thể thực hiện quyền tự do ngôn luận bằng cách nào?Em hãy cho biết những việc học sinh có thể làm

Câu 3:Nêu sự khác nhau giữa đạo đức và pháp luật về cơ sở hình thành,hình thức thể hiện và các phương thức đảm bảo thực hiện

Câu 4:Tình huống:Năm nay Hùng 14 tuổi bố mua cho dùng một chiếc xe đạp để đi học nhưng vì muốn mua một chiếc xe đạp khác nên Hùng tự ý giao bán chiếc xe đạp đó

a)Theo em,Hùng có quyền bán chiếc xe đạp đó không?Vì sao?

b)Hùng có quyền gì đối với chiếc xe đạp đó?

c)Muốn bán chiếc xe đạp đó Hùng phải làm gì?

Câu 5:Em hiểu HIV/AIDS là gì?Theo em vì sao phải phòng chống HIV/AIDS?Là học sinh,em cần làm gì để phòng chống HIV/AIDS?

Câu 6:Công dân có nghĩa vụ như thế nào đối với tài sản nhà nước,lợi ích công cộng.Hãy liên hệ với việc bảo vệ tài sản nhà trường với bản thân và các bạn

Câu 7:Tình huống:Tùng và Minh chơi thân với nhau,lại học cùng lớp nên có gì cũng chia sẻ cùng nhau.Một hôm vào giờ ra chơi thấy Tùng có nhiều giấy để kiểm tra,Minh liền lấy vài tờ.Có bạn nhìn thấy bảo:"Sao cậu lại tự tiện lấy giấy kiểm tra của Tùng?Thế là không tôn trọng tài sản của người khác".Minh cười:"Ôi dào!Tớ với Tùng chơi thân với nhau,lấy vài tờ cũng chẳng sao!"

a)Em hãy nhận xét việc làm của Minh

b)Nếu là bạn của Minh,em sẽ góp ý với Minh như thế nào?

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN