Hình lăng trụ đứng. Hình chóp đều.

trankieutrang
trankieutrang 6 tháng 5 2019 lúc 21:39

Ý B MÌNH VIẾT SAI ĐÓ

SỬA;CHỨNG MINH TAM GIÁC ABD-TAM GIÁC HDA VÀ AD^2=HD.DB

Bình luận (0)
Nguyễn Thiên Trang
Nguyễn Thiên Trang 7 tháng 5 2019 lúc 8:14

Hỏi đáp Toán

a.Xét ∆ADB & ∆HDA có :

AHB=A (=90 độ)

D chung

=>∆ADB ~ ∆HDA

\(\frac{AD}{HD}=\frac{DB}{AD}< =>AD^2=HD.DB\)

Bình luận (0)
Nguyễn Việt Lâm
Nguyễn Việt Lâm Giáo viên 6 tháng 5 2019 lúc 11:36

Độ dài đường chéo đáy: \(10\sqrt{2}cm\)

Độ dài cạnh bên chóp: \(\sqrt{12^2+\left(\frac{10\sqrt{2}}{2}\right)^2}=\sqrt{194}cm\)

Diện tích toàn phần chóp:

\(S_{tp}=4.\frac{1}{2}.10.\sqrt{194-\left(\frac{10}{2}\right)^2}+10^2=360cm^2\)

Thể tích chóp:

\(V=\frac{1}{3}.12.10^2=400cm^3\)

Bình luận (0)
Nguyễn Việt Lâm
Nguyễn Việt Lâm Giáo viên 3 tháng 5 2019 lúc 20:51

Hình chóp đều là hình chóp có đáy là đa giác đều và các cạnh bên bằng nhau

Đáy là tam giác tứ giác ngũ giác lục giác hay 1 tỉ giác đều được hết, miễn là thỏa mãn tính chất trên

Bình luận (1)
Lê Quang
Lê Quang 3 tháng 5 2019 lúc 20:54

Hình chóp đều là hình có đáy là tam giác đều, tứ giác đều(hình vuông), ngũ giác đều, lục giác đều, bát giác đều,... (Chứng minh:xem SGK Toán 8 Tập 2 Trang 117).Hết!

Bình luận (0)
Nguyễn Việt Lâm
Nguyễn Việt Lâm Giáo viên 3 tháng 5 2019 lúc 18:34

Do ABC cân tại C nên \(CA=CB\Rightarrow CB=15\left(cm\right)\)

Diện tích xung quanh lăng trụ:

\(S_{xq}=CC'\left(AC+BC+AB\right)=30\left(15+15+12\right)=1260cm^2\)

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN