Hình hộp chữ nhật

🍀🧡_Trang_🧡🍀
🍀🧡_Trang_🧡🍀 CTV 3 tháng 6 2020 lúc 15:43

Câu 8:

Thể tích nước có trong bể là:

12 . 4,5 . 1,5 = 81 (m3)

Câu 11:

Thể tích hình hộp chữ nhật là:

3 . 4 . 5 = 60 (cm3)

Bình luận (0)
Bùi Bích phương
Bùi Bích phương 28 tháng 5 2020 lúc 18:39

giúp mình bây giờ với nhé !

Bình luận (0)
Phạm Vũ Trí Dũng
Phạm Vũ Trí Dũng 28 tháng 5 2020 lúc 17:26

Gọi chiều dài là x (cm, x > 6)

Chiều rộng là x - 6 (cm)

Diện tích xung quanh là [10.x + 10.(x-6)].2 = 600

<=> x = 18 (cm)

Chiều dài là 18cm, chiều rộng là 18-6 = 12 (cm)

Thể tích hhcn là 18.12.10 = 2160 \(\left(cm^2\right)\)

Bình luận (0)
Bùi Bích phương
Bùi Bích phương 28 tháng 5 2020 lúc 18:47

mình ko hiểu cho lắm ghi hẳn bài giải ra được ko ?

Bình luận (0)
Trần Quốc Khanh
Trần Quốc Khanh 13 tháng 4 2020 lúc 16:00

Cạnh là: 36:4=9

Diện tích xung quanh \(9^2.4=81.4=...............\)

Bình luận (0)
Kakarot Songoku
Kakarot Songoku 26 tháng 3 2020 lúc 14:44

Diện tích xung quanh của hộp hình chữ nhật là:

2.(a + b) . h = 2. (2.5 + 1.5) . 2 = 16 (cm2)

Trong đó a, b là chiều dài và chiều rộng và h là chiều cao

Mà cái thùng không có nắp nên diện tích sơn là tổng diện tích của mặt đáy và diện tích xung quanh của chiếc thùng:

16 + ab = 16 + 3.75 = 19.75(cm2)

Vậy diện tích mà ng ta cần sơn cho cái thùng không có nắp là 19.75 cm2

Bình luận (0)
Akai Haruma
Akai Haruma Giáo viên 20 tháng 3 2020 lúc 23:47

Lời giải: Gọi độ dài cạnh hình lập phương là $a$ (cm)

Diện tích toàn phần: $6a^2=54\Rightarrow a^2=9\Rightarrow a=3$ (cm)

Thể tích hình lập phương: $a^3=27$ (cm3)

-------------------------

Gọi độ dài 3 cạnh của hình hộp là $a,b,c$

Theo bài ra ta có: $\frac{a}{2}=\frac{b}{3}=\frac{c}{8}$ và $abc=48000$

$\Rightarrow (\frac{a}{2})^3=(\frac{b}{3})^3=(\frac{c}{8})^3=\frac{a}{2}.\frac{b}{3}.\frac{c}{8}=\frac{abc}{48}=\frac{48000}{48}=1000$

$\Rightarrow \frac{a}{2}=\frac{b}{3}=\frac{c}{8}=10$

$\Rightarrow a=20; b=30; c=80$ (cm)

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN