Hình học lớp 7

Kirigawa Kazuto
5 tháng 10 2016 lúc 14:38

Xin lỗi , tớ chỉ cho được cái hình thôi 

B C A d H N M

Bình luận (0)
Đinh Quang Thắng
13 tháng 12 2016 lúc 20:58

A) xét tg BEA va tg BEM có

BA = BM (GT)

Góc ABE = GÓC MBE ( GT)

BE - CẠNH CHUNG

DO ĐÓ TG BEA =TG BEM(C.G.C)

B) VÌ TG BEA =TG BEM ( CM CÂU A)

=) GÓC BME = GÓC BAE( 2 GÓC TƯƠNG ỨNG)

=) GÓC BME = 90 ĐỘ (GÓC BAE = 90 ĐỘ)

=) EM _|_ BC

C) TA CÓ :

GÓC BME +CME=180 ĐỘ ( 2 GÓC KỀ BÙ)

90 DO + GÓC EMC = 180 DO

=) EMC=90DO

MẶT KHÁC :

GÓC ABC = 90DO - GÓC C

TA CÓ:

GOC EMC + MCE + MEC= 180 DO

90DO +MCE +MEC = 180DO

C +MEC =90DO

=) GOC ABC = MEC - 90DO -C

VẬY GÓC ABC = GÓC MEC

ĐÂY LÀ BÀI LÀM CỦA MÌNH.CHÚC BẠN THÀNH CÔNG

 

 

 

 

 

 

 

Bình luận (3)
Kim Nhung NT
13 tháng 12 2016 lúc 21:01

bạn tự vẽ hình được k chứ ở trên máy tính mình k bít vẽ hình

giải

a) xét tam giác BEA và tam giác BEM có

AB =BM (gt)

góc ABE= góc MBE (gt)

BE : cạnh chung

=> TAM GIÁC BEA = TAM GIÁC BEM ( c-g-c)

b) ta có góc BAE = góc BME ( TAM GIÁC BEA = TAM GIÁC BEM )

mà góc BEA =90 độ ( TAM GIÁC ABC vuông tại a)

=> góc BME =90 độ

=> EM vuông góc BC

c ) ta có \(\widehat{ABC}+\widehat{BCA}=90^0\)(\(\Delta ABC\perp A\))

ta có \(\widehat{MEC}+\widehat{MCE}=90^0\)(\(\Delta MEC\perp M\))

=> \(\widehat{ABC}=\widehat{MEC}\)

Bình luận (2)
Trần Văn Quàng
22 tháng 12 2016 lúc 14:07

có bài toán nào hay không cho mình với

 

Bình luận (2)
kill one
24 tháng 12 2017 lúc 18:19

https://giaibaitapvenha.blogspot.com/2017/12/cho-goc-xoy-khac-180-o.html

Bình luận (0)
kill one
24 tháng 12 2017 lúc 18:20

Nếu đáp án giúp ích được bạn, truy cập https://giaibaitapvenha.blogspot.com/2017/12/en-voi-do-homework-for-you-e-trai.html

Bình luận (0)
nguyen dai duong
11 tháng 12 2020 lúc 22:20

xét tam giác ABC và tam giác BDC có 

          AC=BC

          AD=BD

          CD là cạnh chung 

=>tam giác ADC=BDC

=>CD là tia phân giác của góc ACD

Bình luận (0)
Hoàng Anh Thư
12 tháng 12 2016 lúc 19:12

Hình học lớp 7Hình học lớp 7^^

Bình luận (1)
Đinh Quang Thắng
12 tháng 12 2016 lúc 19:03

XET tg obc va oad ta co

oc=od

o la goc chung

ob = oa

do đó tg obc = tg oad (c.g.c)

Bình luận (1)
soyeon_Tiểubàng giải
5 tháng 10 2016 lúc 17:41

Ta có hình vẽ:

x O y x' y' O' A

Giả thiết: xOy < 90o; x'O'y' < 90o

Ox // Ox'; Oy // Oy'

Kết luận: xOy = x'O'y'

                                         Giải:

Vì Ox // Ox' mà xOy và x'Ay là 2 góc đồng vị

=> xOy = x'Ay (1)

Vì Oy // Oy' mà x'Ay và x'O'y' là 2 góc đồng vị

=> x'Ay = x'O'y' (2)

Từ (1) và (2) => xOy = x'O'y' (đpcm)

Bình luận (7)
dangthuylinh
12 tháng 10 2016 lúc 20:15

GT: Nếu 2 góc nhọn có các cặp góc tương ứng song song

KL: Thì hai góc đó bằng nhau

Bình luận (1)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN