Hình giải tích

diuhuyn
diuhuyn CTV 20 tháng 11 2019 lúc 17:54

Chiều dài hình chữ nhật là: \(\left(26+8\right):2=17\left(cm\right)\)

Chiều rộng hình chữ nhật là: \(26-17=9\left(cm\right)\)

Diện tích hình chữ nhật là: \(17.9=153\left(cm\right)\)

Vậy............................

Bình luận (0)
Lê Thị Hồng Vân
Lê Thị Hồng Vân 2 tháng 2 2019 lúc 21:39

Toán lớp 13????

Bình luận (1)
Tường Vy
Tường Vy 8 tháng 5 2019 lúc 19:16

từ đề bài ta có:

S = 30 km

gọi vận tốc đi là v1

vận tốc về là v2

ta có pt

\(\left\{{}\begin{matrix}v1-v2=10\left(1\right)\\\frac{30}{v1}-\frac{30}{v2}=\frac{3}{20}\left(2\right)\end{matrix}\right.\)

từ (1) có v1= 10+v2 Thay vào pt (2) có

(10v2-3(10+v2))*20 =V1*(10+V2)

...tự tính phần còn lại

Bình luận (0)
Nguyễn Hải Dương
Nguyễn Hải Dương 15 tháng 5 2017 lúc 13:36

Cách giải học sinh lớp 7:

Ta có: a - b=42(m)

\(b=\dfrac{2}{5}a\Leftrightarrow\dfrac{a}{5}=\dfrac{b}{2}\)

Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có:

\(\dfrac{a}{5}=\dfrac{b}{2}=\dfrac{a-b}{5-2}=\dfrac{42}{3}=14\)

Với \(\dfrac{a}{5}=14\Rightarrow a=14.5=70\)(m)

Với \(\dfrac{a}{2}=14\Rightarrow a=28\left(m\right)\)

Chu vi của hình chử nhật là

(70+28).2=196 (m)

Diện tích của hình chử nhật là

70.28=1960\(\left(m^2\right)\)

Bình luận (0)
hậu duệ anhxtanh
hậu duệ anhxtanh 14 tháng 5 2017 lúc 20:36

cách giải của hs lop14, hiệu -tỷ:

chiểu dài - chiều rộng = 42

tỷ số rộng/dài= 2/5

chiều rộng mảnh vườn là:

42:(5-2).2 = 28m

chiều dài là: 42:(5-2).5 = 70m

p = (28+70).2 = 196m ; s = 28.70 = 1960m2

Bình luận (6)
Lương Công Huy
Lương Công Huy 21 tháng 12 2017 lúc 11:59

ko phải tầm giác mà là tam giác nhé

Bình luận (0)
Lương Công Huy
Lương Công Huy 21 tháng 12 2017 lúc 11:59

ÈC là EC

Bình luận (0)
Vũ Elsa
Vũ Elsa 8 tháng 11 2017 lúc 20:22

-Lớp 13 là lớp gì ạ???

Bình luận (2)
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN