Hình cầu, hình nón và hình trụ

Nguyễn Việt Lâm
Nguyễn Việt Lâm Giáo viên 4 tháng 12 2020 lúc 17:53

\(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}l=a\\R=a\sqrt{2}\\h=\frac{a\sqrt{2}}{2}\end{matrix}\right.\)

\(S_{xq}=\pi Rl=\pi a^2\sqrt{2}\)

\(S_{tp}=S_{xq}+\pi R^2=\pi a^2\sqrt{2}+2\pi a^2\)

\(V=\frac{1}{3}\pi R^2h=\frac{\pi a^3\sqrt{2}}{3}\)

Bình luận (0)
Kiên Phan
Kiên Phan 3 tháng 12 2017 lúc 12:19

giúp mình với mọi người ơi, pls ??

Bình luận (0)
Trần Ngọc Bích
Trần Ngọc Bích 14 tháng 10 2017 lúc 15:23

Don't know

Bình luận (0)
Trần Ngọc Bích
Trần Ngọc Bích 14 tháng 10 2017 lúc 15:23

Don't know

Bình luận (0)
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN