Bài 24. Tán sắc ánh sáng

Flash Dora
9 tháng 2 2019 lúc 12:23

Với góc A<10o là gốc nhỏ

Áp dụng công thức gần đúng ta có sini=nsinr⇒i=nr

Tia đỏ ⇒{i=ndrdid′=ndrd′⇒Dd=i+id′−A=(nd−1)A=3,852o

Tia tím ⇒{i=ntrtit′=ntrt′⇒Dt=i+it′−A=(nt−1)A=4,14o..

Bề rộng quang phổ thu được trên màn quan sát:

.

Chúc bn học tốt!!!!!!!!!vui

Bình luận (2)
Tử Tử
21 tháng 4 2018 lúc 21:52

a)tkht nên f>0

f=40cm=0.4m

D=1/f=2.5(ddiop)

b)d=60cm

k=f/(f-d)=-2

-> ảnh thật ngược, chiều với vật

k=-d'/d-> d'=120cm

vậy ảnh là ảnh thật ngược chiều vs vật, cách thấu kính 120cm

câu còn lại câu tham khảo cách vẽ trên gu gồ nha đt cùi thông cảm :)))

Bình luận (0)
Cầm Đức Anh
13 tháng 3 2018 lúc 5:26

Giải câu 6 Bài 24: Tán sắc ánh sáng

\(\tan i\)=\(\dfrac{4}{3}\) nên i = 530

Áp dụng định luật khúc xạ cho các tia đỏ và tia tím ta có:

Với tia đỏ: sin i = nđỏ.sin rđỏ ⇒ sin 530 = 1,328.sin rđỏ ⇒ r­đỏ = 36,960.

Với tia tím: sin i = ntím.sin rtím ⇒ sin 530 = 1,343.sin rtím ⇒ r­tím = 36,50.

Từ hình vẽ, ta có: Độ dài vệt sáng tạo ở đáy bể là:

TĐ = HĐ – HT = IH.(tan rđỏ - tan rtím) = 1,2.(tan 36,960 – tan 36,50) = 0,015 m = 1,5 cm

Bình luận (0)
Cầm Đức Anh
12 tháng 3 2018 lúc 22:38

Góc lệch ∆D giữa tia đỏ và tia tím :

∆D = (nt -nđ)A = (1,685 - 1,643).5° =.0,21° = 12,6'

Bình luận (0)
Nguyễn Công Tỉnh
12 tháng 3 2018 lúc 22:36

Chọn câu đúng

Thí nghiệm với ánh sáng đơn sắc của Niu-tơn nhằm chứng minh:

A. Sự tồn tại của ánh sáng đơn sắc.

B. Lăng kính không làm thay đổi màu sắc của ánh sáng qua nó.

C. Ánh sáng Mặt Trời không phải là ánh sáng đơn sắc.

D. Ánh sáng có bất kì màu gì, khi qua lăng kính cũng bị lệch về phái đấy.

Bình luận (0)
Cầm Đức Anh
12 tháng 3 2018 lúc 22:37

B. Lăng kính không làm thay đổi màu sắc của ánh sáng qua nó.

Bình luận (0)
Nguyễn Công Tỉnh
12 tháng 3 2018 lúc 22:36

Trong thí nghiệm với ánh sáng đơn sắc của Niu-tơn, nếu ta bỏ màn M đi rối đưa hai lăng kính lại sát nhau, nhưng vẫn đặt ngược chiều nhau, thì ánh sáng có bị tán sắc hay không?

Ánh sáng vẫn bị tán sắc và sự tán sắc thể hiện rõ ở phần mép của chùm tia ló

Bình luận (0)
Nguyễn Công Tỉnh
13 tháng 3 2018 lúc 12:43

Hiện tượng tán sắc ánh sáng

Bình luận (0)
Nguyễn Công Tỉnh
12 tháng 3 2018 lúc 22:35

Khi có tia ló ra khỏi lăng kính thì tia ló bao giờ cũng lệch về đáy lăng kính so với tia tới.

Bình luận (0)
Nguyễn Hồ Minh Thảo
6 tháng 5 2019 lúc 9:24

Đề là 6o đúng không?

Dd=(nd - 1)A

Dt=(nt - 1)A

\(\Delta\)D=(Dd - Dt)A= (nt - nd)Arad

=> \(\Delta\)L = l.\(\Delta D\) = 1,2.(1,685-1,642).\(\frac{6\pi}{180}\) = 5,0435.10-3

Bình luận (0)
金曜日 チャーターから
2 tháng 2 2018 lúc 21:00

\(\dfrac{\lambda_1}{\lambda_2}=\dfrac{k_2}{k_1}\)

=>k2/k1=6/5

=> tọa độ vân sáng là x=5*k

0 chắc

.

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN