Hệ sinh thái, sinh quyển

Kieu Diem
8 tháng 4 lúc 22:02

Trong các phát biểu sau về lưới thức ăn, phát biểu nào đúng? *

1 điểm

Mỗi sinh vật chỉ tham gia 1 chuỗi thức ăn.

Sinh vật càng ít thì lưới thức ăn càng phức tạp.

Mỗi sinh vật chỉ tham gia tối đa 2 chuỗi thức ăn.

Mỗi sinh vật có thể tham gia nhiều chuỗi thức ăn khác nhau

Bình luận (0)
Sunflower
8 tháng 4 lúc 22:03

Phát biểu đúng là : 

Mỗi sinh vật có thể tham gia nhiều chuỗi thức ăn khác nhau

Bình luận (0)
Sunflower
8 tháng 4 lúc 21:43

Trong một chuỗi thức ăn của hệ sinh thái trên cạn, nhóm sinh vật có tổng sinh khối lớn nhất là sinh vật sản xuất.

Bình luận (0)
Nanno
8 tháng 4 lúc 21:35

Trong cấu trúc hệ sinh thái, nấm thuộc nhóm *

1 điểm

sinh vật sản xuất.

sinh vật bậc cao.

sinh vật tiêu thụ.

sinh vật phân giải.

Bình luận (0)
Nguyễn AnhĐào
8 tháng 4 lúc 21:37
Khi nói về chu trình sinh địa hóa cacbon, phát biểu nào sau đây là đúng?    Cacbon đi vào chu trình dưới dạng cacbon monoxit(CO).   Sự vận chuyển cacbon qua mỗi bậc dinh dưỡng không phụ thuộc vào hiệu xuất sinh thái của bậc dinh dưỡng đó.   Một phần nhỏ cacbon tách ra từ chu trình dinh dưỡng để đi vào các lớp trầm tích.   Toàn bộ lượng cacbon sau khi đia qua chu trình dinh dưỡng được trở lại môi trường không khí.
Bình luận (0)
❄️Ꭵᑕᗴ❄️
13 tháng 4 lúc 21:21

Trong cấu trúc hệ sinh thái nấm thuộc nhóm sinh vật sản xuất

 

 

Bình luận (0)
Nanno
8 tháng 4 lúc 21:33

Trong hệ sinh thái, sinh vật nào sau đây đóng vai trò truyền năng lượng từ môi trường vô sinh vào chu trình dinh dưỡng? *

 

Sinh vậtm tiêu thụ bậc 2.

Sinh vật phân huỷ.

Sinh vật tự dưỡng.

Sinh vật tiêu thụ bậc 1.

 

Bình luận (0)
Sunflower
8 tháng 4 lúc 21:30

Trong cấu trúc hệ sinh thái, nấm thuộc nhóm sinh vật tự dưỡng .

 

Bình luận (0)
Khang Diệp Lục
4 tháng 12 2020 lúc 22:19

Xet tỉ lệ kiểu hình ở F1 ta thấy:

Thân cao / Thân thấp = 3:1

⇒Qui luật phân li của Menđen

⇒P : Aa x Aa ( Thân cao x Thân cao)

Sơ đồ lai :

P: Thân cao x Thân cao

Aa x Aa

GP: A ; a ; A ; a

F1: 1AA:2Aa:1aa ( 3 thân cao : 1 thân thấp)

Bình luận (0)
Trúc Giang
18 tháng 6 2020 lúc 10:34

1) Cỏ → sâu → gà → đại bàng

2) Cỏ → châu chấu → ếch → rắn

3) Cỏ → châu chấu → gà → đại bàng

4) Cỏ → sâu → ếch → rắn

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN