Hệ điều hành

mikusanpai2k9
Thượng sĩ -
9 tháng 12 2020 lúc 12:59

các loại là:

-tệp hình ảnh vd:hình vẽ ,tranh ảnh, video,....

-tệp âm thanh vd:bản nhạc ,bài hát,....

-tệp văn bản vd:sách ,tài liệu ,thư từ,...

-tệp các chương trình vd:phần mềm học tập,phần mềm trò chơi,phần mềm ứng dụng,....

Bình luận (0)

D

Bình luận (0)
Phạm Trần Hoàng Anh
30 tháng 8 2020 lúc 6:48
Cách khắc phục sự cố nhấp chuột trái trên Windows 1. Khởi động lại PC 2. Cập nhật hoặc gỡ cài đặt driver chuột máy tính 3. Chạy trình khắc phục sự cố phần cứng Windows 4. Gỡ cài đặt và sau đó cài đặt lại phần mềm diệt virus 5. Đăng ký lại phần mềm Windows 6. Sửa các file và bản cập nhật hệ thống bị hỏng 7. Gỡ cài đặt bản cập nhật Windows gần đây 8. Kiểm tra các phím bị kẹt 9. Tắt bàn di chuột 10. Gỡ ​​cài đặt các chương trình đã cài đặt gần đây 11. Sửa profile người dùng bị lỗi 12. Kiểm tra xem dữ liệu Windows có vấn đề gì không 13. Hard reset máy tính 14. Kích hoạt ClickLock 15. Vô hiệu hóa Track Point 16. Khởi động lại Windows Explorer 17. Thay đổi độ nhạy của Touchpad 18. Kiểm tra bằng cách cắm thử một con chuột khác Xem thêm để hiểu vấn đề ở https://dichvuseochuyennghiep.xyz/cach-khac-phuc-su-co-click-chuot-trai-tren-windows/ CHÚC BẠN SỚM SỬA LẠI ĐƯỢC MÁY TÍNH và SỚM NHẬN THÔNG BÁO TỪ BẠN

HỌC TỐT

Bình luận (0)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
Thiếu tướng -
1 tháng 4 2020 lúc 12:48

uses crt; var n,dem,dem1,i,t:integer; tbc:real; begin clrscr; write('n='); readln(n); if (0<n) and (n<1000) then begin {----------------------dong-1----------------------} dem:=0; for i:=1 to n do if i mod 2=1 then inc(dem); writeln('so luong cac so nguyen le tu 1 toi ',n,' la: ',dem); {---------------------dong-2-----------------------} dem1:=0; for i:=1 to n do if i mod 2=0 then inc(dem1); writeln('so luong cac so nguyen chan tu 1 toi ',n,' la: ',dem1); {--------------------dong-3------------------------} t:=0; for i:=1 to n do t:=t+i; tbc:=t/n; writeln('trung binh cong cac so nguyen tu 1 toi ',n,' la: ',tbc:4:2); end else writeln('vui long nhap lai'); readln; end.

Bình luận (0)
Lân Trần Quốc
20 tháng 3 2020 lúc 17:43

Có thể: Thực hiện các hoạt động thường ngày: lướt web, làm word, chơi game,...

Không thể: Thay đổi thiết lập hệ thống (thêm - xoá tài khoản, chạy một số cmd,...)

Chúc bạn học tốt nhaok

Bình luận (0)
vũ việt anh
24 tháng 3 2020 lúc 10:16

Có thể: Thực hiện các hoạt động thường ngày: lướt web, làm word, chơi game,...

Không thể: Thay đổi thiết lập hệ thống (thêm - xoá tài khoản, chạy một số cmd,...)

Chúc bạn học tốt nhahihi

Bình luận (0)
Kẻ Thừa Thãi
25 tháng 3 2020 lúc 17:23

câu trả lời của mk giống 2 bạn trên ^-^

Bình luận (0)
Sunnychanh

Câu 1.Hai tổ hợp phím nào cho phép bạn chuyển đổi người dùng trên máy tính đang chạy Windows 8.1? (Chọn hai đáp án.)

a. Nhấn F12

b. Nhấn Ctrl + Alt + Del.

c. Nhấn [Windows] + L.

d. Nhấn [Windows] + S

Câu 2.Hệ điều hành nào thường bị phần mềm độc hại nhắm mục tiêu nhất?

a. Mac OS X

b. Microsoft Windows.

c. Linux

d. iOS

e. Android

Câu 3.Điều gì xảy ra khi một máy tính được đặt trong chế độ Sleep? (Chọn 1)

a. Máy tính được đăng xuất nhưng các chương trình vẫn đang chạy

b. Duy trì trạng thái hiện hành của tất cả chương trình và tập tin trong bộ nhớ và duy trì máy tính ở chế độ tiêu thụ ít điện năng

c. Duy trì trạng thái hiện hành của tất cả chương trình và tập tin trong đĩa cứng và tắt hệ thống

d. Duy trì trạng thái hiện hành của tất cả chương trình và tập tin trong bộ nhớ và trong đĩa cứng và tắt hệ thống

Câu 4.Sắp xếp các đơn vị đo đơn vị thông tin theo thứ tự tăng dần

a. Bit

b. Byte

c. Kilobyte

d. Terabyte

e. Gigabyte

f. Megabyte

Câu 5.Các tùy chọn nào dưới đây là hệ điều hành? (Chọn 6)

a. Windows 7

b. Linux

c. Android

d. Microsoft Office

e. Ubuntu

f. Macintosh OSX

g. Fedora

h. Adobe Acrobat

Câu 6.Chuỗi tìm kiếm nào là cách hiệu quả nhất để tìm kiếm tài liệu có tên scuba diving.pdf trong Microsoft Windows?

a. Nhập scuba trong hộp Tìm Kiếm

b. Nhập .pdf trong hộp Tìm Kiếm

c. Nhập scuba?.doc trong hộp Tìm Kiếm

d. Nhập scuba*.pdf trong hộp Tìm Kiếm.

Câu 7.Ý nghĩa của Recycle Bin (thùng rác) là gì?

a. Cho biết bạn có thể xóa một số thư mục cũ hơn

b. Cho biết bạn có các tập tin cũ bị xoá

c. Lưu trữ các tập tin đã bị xóa hoặc thư mục được tạo ra bởi những người chia sẻ máy tính của bạn

d. Một khu vực lưu trữ tạm thời cho các tập tin và thư mục bị xóa

Câu 8 .Đâu là phần mở rộng của tập tin cho biết các tập tin đó có thể là một bức ảnh?

a. .com

b. .swf

c. .jpg

d. .m4a

e. .gif

f. .png

Câu 9.Phím nào được dùng để đổi tên tập tin/thư mục?

a. F1

b. F2

c. F3

d. Ctrl

e. Shift

f. Alt

Câu 10.Thiết bị nào là thiết bị đầu ra? (Chọn hai đáp án.)

a. Máy in.

b. Loa.

c. Bàn phím

d. Chuột cảm ứng

e.Chuột

Phạm Ngọc Thanh Trâm
3 tháng 3 2020 lúc 19:31

Câu 1.Hai tổ hợp phím nào cho phép bạn chuyển đổi người dùng trên máy tính đang chạy Windows 8.1? (Chọn hai đáp án.)

a. Nhấn F12

b. Nhấn Ctrl + Alt + Del.

c. Nhấn [Windows] + L.

d. Nhấn [Windows] + S

Câu 2.Hệ điều hành nào thường bị phần mềm độc hại nhắm mục tiêu nhất?

a. Mac OS X

b. Microsoft Windows.

c. Linux

d. iOS

e. Android

Câu 3.Điều gì xảy ra khi một máy tính được đặt trong chế độ Sleep? (Chọn 1)

a. Máy tính được đăng xuất nhưng các chương trình vẫn đang chạy

b. Duy trì trạng thái hiện hành của tất cả chương trình và tập tin trong bộ nhớ và duy trì máy tính ở chế độ tiêu thụ ít điện năng

c. Duy trì trạng thái hiện hành của tất cả chương trình và tập tin trong đĩa cứng và tắt hệ thống

d. Duy trì trạng thái hiện hành của tất cả chương trình và tập tin trong bộ nhớ và trong đĩa cứng và tắt hệ thống

Câu 4.Sắp xếp các đơn vị đo đơn vị thông tin theo thứ tự tăng dần

a. Bit

b. Byte

c. Kilobyte

d. Terabyte

e. Gigabyte

f. Megabyte

Đáp án: a -> b -> c -> f -> e -> d

Câu 5.Các tùy chọn nào dưới đây là hệ điều hành? (Chọn 6)

a. Windows 7

b. Linux

c. Android

d. Microsoft Office

e. Ubuntu

f. Macintosh OSX

g. Fedora

h. Adobe Acrobat

Câu 6.Chuỗi tìm kiếm nào là cách hiệu quả nhất để tìm kiếm tài liệu có tên scuba diving.pdf trong Microsoft Windows?

a. Nhập scuba trong hộp Tìm Kiếm

b. Nhập .pdf trong hộp Tìm Kiếm

c. Nhập scuba?.doc trong hộp Tìm Kiếm

d. Nhập scuba*.pdf trong hộp Tìm Kiếm.

Câu 7.Ý nghĩa của Recycle Bin (thùng rác) là gì?

a. Cho biết bạn có thể xóa một số thư mục cũ hơn

b. Cho biết bạn có các tập tin cũ bị xoá

c. Lưu trữ các tập tin đã bị xóa hoặc thư mục được tạo ra bởi những người chia sẻ máy tính của bạn

d. Một khu vực lưu trữ tạm thời cho các tập tin và thư mục bị xóa

Câu 8 .Đâu là phần mở rộng của tập tin cho biết các tập tin đó có thể là một bức ảnh?

a. .com

b. .swf

c. .jpg

d. .m4a

e. .gif

f. .png

Câu 9.Phím nào được dùng để đổi tên tập tin/thư mục?

a. F1

b. F2

c. F3

d. Ctrl

e. Shift

f. Alt

Câu 10.Thiết bị nào là thiết bị đầu ra? (Chọn hai đáp án.)

a. Máy in.

b. Loa.

c. Bàn phím

d. Chuột cảm ứng

e.Chuột

Bình luận (0)
vũ việt anh
24 tháng 3 2020 lúc 10:20

Câu 1.b. Nhấn Ctrl + Alt + Del.

c. Nhấn [Windows] + L.

Câu 2.b. Microsoft Windows.

Câu 3.b. Duy trì trạng thái hiện hành của tất cả chương trình và tập tin trong bộ nhớ và duy trì máy tính ở chế độ tiêu thụ ít điện năng

Câu 4.Đáp án: a -> b -> c -> f -> e -> d

Câu 5a. Windows 7

b. Linux

c. Android

d. Microsoft Office

g. Fedora

h. Adobe Acrobat

Câu 6.d. Nhập scuba*.pdf trong hộp Tìm Kiếm.

Câu 7.d. Một khu vực lưu trữ tạm thời cho các tập tin và thư mục bị xóa

Câu 8 .e. .gif

Câu 9.b. F2

Câu 10.a. Máy in.

b. Loa.

Bình luận (0)
Sunnychanh

Câu 1.Loại ổ lưu trữ nào cung cấp tốc độ tốt nhất?

a. HDD c. SSD

b. Flash d. Jump

Câu 2.Một byte gồm bao nhiêu bit?

a. 4 B.8. C.16 D.32

Câu 3.Hệ điều hành nào được tạo ra để sử dụng trên điện thoại thông minh và máy tính bảng?

a. Android.

b. Windows

c. Chrome OS

d. Linux

Câu 4: Sắp xếp các từ lệnh theo đúng định nghĩa của nó:

Từ lệnh Định nghĩa

1. Sleep a. Chuyển sang tài khoản người dùng khác mà không cần đăng xuất khỏi tài khoản hiện hành.

2. Restart b. Bấm vào tùy chọn này để đặt máy tính vào chế độ không tiêu tốn nguồn điện năng

3. Hibernate c. Đóng tất cả các mục đang mở, đăng xuất ra khỏi tài khoản người dùng hiện tại, và trở về màn hình đăng nhập.

4. SwitchUser d. Đặt máy tính trong một trạng thái gọi là chế độ ngủ, nơi mà nó tiêu thụ ít điện năng hơn

5. Log off e. Ẩn desktop đằng sau một màn hình đăng nhập. Bạn có thể sử dụng tùy chọn này nếu bạn cần phải bước ra khỏi bàn của bạn

6. Lock f. Đóng tất cả các mục đang mở và khởi động lại máy tính mà không cần nguồn tắt

Câu 5: Mục đích của RAM là để:

a. Cung cấp lưu trữ lâu dài, không bay hơi

b. Cung cấp lưu trữ tạm thời, không bay hơi

c. Cung cấp lưu trữ lâu dài, dễ bay hơi

d. Cung cấp lưu trữ tạm thời, dễ bay hơi

Câu 6: Hãy chọn các quy đổi đơn vị thông tin đúng (Chọn 6)

a. 1 Byte = 8 Bits

b. 1 Kilobyte = 1024 Bytes

c. 1 Megabyte = 1024 Gigabytes

d. 1 Terabyte = 1024 Gigabytes

e. 1 Petabyte = 1024 Terabytes

f. 1 Gigabyte = 1024 Kilobytes

g. 1 Megabyte = 1024 Kilobytes

h. 1 Gigabyte = 1024 Megabytes

i. 1 Terabyte = 1024 Megabytes

j. 1 Petabyte = 1024 Terabytes

k. 1 Exabyte = 1024 Petabytes

Câu 7: CPU là viết tắt của cụm từ tiếng Anh nào

a. Central Process Unit

b. Center Process Unit

c. Central Processing Unit

d. Central Processing Unit

Câu 8: Thiết bị nào được chỉ định là tốt nhất cho truyền thông và di động

a. Laptop

b. Desktop

c. Netbook

d. Server

Câu 9: Chỉ ra đâu là phát biểu đúng về Netbook (chọn 2)

a. Nhỏ hơn Laptop

b. Hiệu năng cao hơn Desktop

c. Có thể phục vụ nhiều người dùng

d. Dễ dàng di động

Câu 10.Lý do chính để cấu hình cập nhật hệ điều hành tự động trên máy tính PC là gì?

a. Để tự động nâng cấp khi phiên bản hệ điều hành mới được phát hành.

b. Để đảm bảo rằng các thiết bị ngoại vi mua mới sẽ hoạt động với máy tính

c. Để bảo vệ khỏi các mối đe dọa an ninh khi phát hiện ra chúng

d. Để làm mới phân vùng phục hồi

Nguyễn Việt Hoàng
3 tháng 3 2020 lúc 18:41

Câu 1. C. SSD

Câu 2. B. 8

Câu 3. A. Android

Câu 4.

1 - d

2 - f

3 - b

4 - a

5 - c

6 - e

Câu 5. D. Cung cấp lưu trữ tạm thời, dễ bay hơi.

Câu 6. a, b, d, g, h, j

Câu 7. Central Processing Unit.

Câu 8. C.

Câu 9. D, A.

Câu 10. A. Để tự động nâng cấp khi phiên bản hệ điều hành mới được phát hành.

Bình luận (0)
vũ việt anh
24 tháng 3 2020 lúc 18:40

Câu 1. C.

Câu 2. B.

Câu 3. A.

Câu 4.1 - d

2 - f

3 - b

4 - a

5 - c

6 - e

Câu 5. D.

Câu 6. a, b, d, g, h, j

Câu 7. Central Processing Unit.

Câu 8. C.

Câu 9. D, A.

Câu 10. A.

Bình luận (0)
Sunnychanh
Câu 1. Loại ổ lưu trữ nào cung cấp tốc độ tốt nhất? a. HDD c. SSD b. Flash d. Jump Câu 2. Một byte gồm bao nhiêu bit? a. 4 B.8. C.16 D.32 Câu 3.Hệ điều hành nào được tạo ra để sử dụng trên điện thoại thông minh và máy tính bảng? a. Android. b. Windows c. Chrome OS d. Linux Câu 4: Sắp xếp các từ lệnh theo đúng định nghĩa của nó: Từ lệnh Định nghĩa 1. Sleep a. Chuyển sang tài khoản người dùng khác mà không cần đăng xuất khỏi tài khoản hiện hành. 2. Restart b. Bấm vào tùy chọn này để đặt máy tính vào chế độ không tiêu tốn nguồn điện năng. 3. Hibernate c. Đóng tất cả các mục đang mở, đăng xuất ra khỏi tài khoản người dùng hiện tại, và trở về màn hình đăng nhập. 4. Switch User d. Đặt máy tính trong một trạng thái gọi là chế độ ngủ, nơi mà nó tiêu thụ ít điện năng hơn. 5. Log off e, Ẩn desktop đằng sau một màn hình đăng nhập. Bạn có thể sử dụng tùy chọn này nếu bạn cần phải bước ra khỏi bàn của bạn. 6. Lock f. Đóng tất cả các mục đang mở và khởi động lại máy tính mà không cần nguồn tắt Câu 5: Mục đích của RAM là để: a. Cung cấp lưu trữ lâu dài, không bay hơi b. Cung cấp lưu trữ tạm thời, không bay hơi c. Cung cấp lưu trữ lâu dài, dễ bay hơi d. Cung cấp lưu trữ tạm thời, dễ bay hơi Câu 6: Hãy chọn các quy đổi đơn vị thông tin đúng (Chọn 6) a. 1 Byte = 8 Bits b. 1 Kilobyte = 1024 Bytes c. 1 Megabyte = 1024 Gigabytes d. 1 Terabyte = 1024 Gigabytes e. 1 Petabyte = 1024 Terabytes f. 1 Gigabyte = 1024 Kilobytes g. 1 Megabyte = 1024 Kilobytes h. 1 Gigabyte = 1024 Megabytes i. 1 Terabyte = 1024 Megabytes j. 1 Petabyte = 1024 Terabytes k. 1 Exabyte = 1024 Petabytes Câu 7: CPU là viết tắt của cụm từ tiếng Anh nào a. Central Process Unit b. Center Process Unit c. Central Processing Unit d. Central Processing Unit e. Câu 8: Thiết bị nào được chỉ định là tốt nhất cho truyền thông và di động a. Laptop b. Desktop c. Netbook d. Server Câu 9: Chỉ ra đâu là phát biểu đúng về Netbook (chọn 2) a. Nhỏ hơn Laptop b. Hiệu năng cao hơn Desktop c. Có thể phục vụ nhiều người dùng d. Dễ dàng di động Câu 10.Lý do chính để cấu hình cập nhật hệ điều hành tự động trên máy tính PC là gì? a. Để tự động nâng cấp khi phiên bản hệ điều hành mới được phát hành. b. Để đảm bảo rằng các thiết bị ngoại vi mua mới sẽ hoạt động với máy tính c. Để bảo vệ khỏi các mối đe dọa an ninh khi phát hiện ra chúng d. Để làm mới phân vùng phục hồi
vũ việt anh
24 tháng 3 2020 lúc 10:21

khó nhìn quá bạn ơi.

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN