Hàm số - Toán lớp 7

Vì g(2)=19 nên ta có: 

\(\left(a+2\right)\cdot2^2+2a-1=19\)

\(\Leftrightarrow4a+8+2a-1=19\)

\(\Leftrightarrow6a+7=19\)

\(\Leftrightarrow6a=12\)

hay a=2

Vậy: Hàm số có dạng là \(y=g\left(x\right)=4x^2+3\)

Bình luận (0)
Nguyễn Việt Lâm
Nguyễn Việt Lâm Giáo viên 13 tháng 1 lúc 21:56

\(f\left(x_1\right)=ax_1\) ; \(f\left(x_2\right)=ax_2\) ; \(f\left(x_1x_2\right)=ax_1x_2\)

Để \(f\left(x_1\right)f\left(x_2\right)=f\left(x_1x_2\right)\)

\(\Leftrightarrow ax_1.ax_2=ax_1x_2\)

\(\Leftrightarrow a^2x_1x_2=ax_1x_2\)

\(\Leftrightarrow a^2=a\)

\(\Leftrightarrow\left[{}\begin{matrix}a=0\left(loại\right)\\a=1\end{matrix}\right.\)

Vậy \(a=1\)

Bình luận (0)
Kiều Vũ Linh
Kiều Vũ Linh 8 tháng 1 lúc 13:52

*) y = x

Cho x = 1 \(\Rightarrow y=1\Rightarrow\left(1;1\right)\)

*) \(y=-x\)

Cho \(x=1\Rightarrow y=-1\Rightarrow\left(1;-1\right)\)

Đồ thị

undefined

Bình luận (0)

b) Điểm N(-4;-2) có \(x_N=-4\) và \(y_N=-2\)

Thay \(x_N=-4\) vào hàm số y=-3x, ta được: 

\(y=-3\cdot\left(-4\right)=12\ne y_N\)

Vậy: N(-4;-2) không thuộc đồ thị hàm số y=-3x

Bình luận (0)
goku
goku 2 tháng 1 lúc 20:52

b) Điểm N(-4;-2) có xN=−4xN=−4 và yN=−2yN=−2

Thay xN=−4xN=−4 vào hàm số y=-3x, ta được: 

y=−3⋅(−4)=12≠yNy=−3⋅(−4)=12≠yN

Vậy: N(-4;-2) không thuộc đồ thị hàm số y=-3x

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN