Hàm số logarit - Hỏi đáp

Giả sử ta có hệ thức a2+b2=7ab ( a,b>0) .hệ thức nào sau đây đúng?

0 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.