Bài 2: Hàm số bậc nhất.

Vì hàm số f(x)=5x-2 đồng biến trên R nên nếu \(x_1< x_2\) thì \(y_1< y_2\)

mà \(3>\sqrt{8}\)

nên \(f\left(3\right)>f\left(\sqrt{8}\right)\)

Bình luận (0)
Dưa Hấu
12 tháng 7 lúc 12:16

undefined

Bình luận (0)

a) Để hàm số đồng biến thì k(k-3)>0

\(\Leftrightarrow\left[{}\begin{matrix}k>3\\k< 0\end{matrix}\right.\)

b) Để hàm số nghịch biến thì k(k-3)<0

hay 0<x<3

Bình luận (0)
Trúc Giang
12 tháng 7 lúc 11:19

Để y là hàm số bậc nhất thì:

\(\left(-m^2+2m-1\right)\ne0\)

=> \(-\left(m-1\right)^2\ne0\)

=> m ≠ 1

Bình luận (0)

Để hàm số là hàm số bậc nhất thì \(-m^2+2m-1\ne0\)

\(\Leftrightarrow\left(m-1\right)^2\ne0\)

hay \(m\ne1\)

Bình luận (0)
Vũ Thị Phương Thảo
14 tháng 7 lúc 17:35

Để hàm số trên là hàm số bậc nhất thì:

-m²+2m-1≠ 0

-(m-1)²≠0

-m+1≠0

-m≠-1

m≠1

 

Bình luận (0)
Lê Thị Thục Hiền
7 tháng 6 lúc 13:08

\(y=3x+m^2\) (1)

Thay \(x=-1;y=6\) vào (1) ta được:

\(6=3.-1+m^2\) \(\Leftrightarrow m^2=9\) \(\Leftrightarrow m=3;m=-3\)

Ý B

Bình luận (0)
Vũ Thị Phương Thảo
14 tháng 7 lúc 17:38

Vì hàm số trên đi qua A(-1;6) nên ta thay x=-1 và y=6 vào hàm số ta được:

3.(-1)+m²=6

=>-3+m²=6

=>m²=9

=>m=±3

B

Bình luận (0)
Trần Ái Linh
1 tháng 6 lúc 20:29

Hệ số góc bằng 2 `=> 3a+4 = 2 <=> a=-2/3`

Tung độ gốc bằng 1 `=> -b+3=1 <=> b=2`

`=> y=-2/3 x +2`

Bình luận (0)
Quang Nhân
1 tháng 6 lúc 20:30

Hệ số góc bằng 2 : 

\(3a+4=2\)

\(\Rightarrow a=\dfrac{-2}{3}\)

Tung độ góc bằng 1 : 

\(1=0-b+3\)

\(\Rightarrow b=2\)

Bình luận (0)
迪丽热巴·迪力木拉提
1 tháng 6 lúc 20:30

Làm nhưng chắc sai á:vvv

Có hệ số góc bằng 2 => \(3a+4=2\Rightarrow a=-\dfrac{2}{3}\)

Tung độ gốc bằng 1 => \(b-3=1\Rightarrow b=4\)

=> Hàm số cần tìm là \(y=-\dfrac{2}{3}x-1\).

Bình luận (0)
Lê Thị Thục Hiền
30 tháng 5 lúc 9:53

\(\left(d\right):y=2\left(m-1\right)+3\)

\(A\in\left(d\right)\Rightarrow3=2\left(m-1\right).\left(-1\right)+3\)

\(\Leftrightarrow m=1\)

Tại \(m=1\Rightarrow\left(d\right):y=3\) .Khi đó hàm số ko đồng biến cũng không nghich biến

Bình luận (1)
missing you =
17 tháng 5 lúc 11:47

(d):\(y=\left(m-3\right)x+4\)

với x=0=>\(y=4\)\(=>A\left(0,4\right)\)\(=>OA=4\)

với y=0=>\(x=-\dfrac{4}{m-3}\)=>\(B\left(-\dfrac{4}{m-3},0\right)\)\(=>B=-\dfrac{4}{m-3}\)

để đường thẳng (d) tạo với 2 trục Ox,Oy một tam giác cân

cụ thể là tam giác ABC cân tại O

=>\(OA=OB=>-\dfrac{4}{m-3}=4\)

<=>\(\left(m-3\right).4=-4< =>4m-12=-4< =>4m=8< =>m=2\)

Bình luận (0)
Lê Thị Thục Hiền
17 tháng 5 lúc 11:51

Gọi A(a;0), B(b;0) lần lượt là gđ của (d) với hai trục Ox,Oy
Xét m=3 => (d): y=4 (loại do (d) lúc này // Ox nên không thể tạo với hai trục một tam giác cân)

=> \(m\ne3\)

Có \(A;B\in\left(d\right)\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}0=\left(m-3\right)a+4\\b=4\end{matrix}\right.\)\(\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}a=\dfrac{4}{3-m}\\b=4\end{matrix}\right.\)

Do (d) tạo với hau trục một tam giác cân

\(\Rightarrow\left|a\right|=\left|b\right|\Leftrightarrow\left|\dfrac{4}{3-m}\right|=4\)

\(\Leftrightarrow\left[{}\begin{matrix}m=2\\m=4\end{matrix}\right.\)

Bình luận (0)
missing you =
17 tháng 5 lúc 11:55

cái đoạn OA=OB bạn để trong dấu giá trị tuyệt đối nhé

Bình luận (0)
oni-chan
17 tháng 5 lúc 23:32

đơn giản vl

Bình luận (0)
Nguyễn Việt Lâm
21 tháng 4 lúc 9:00

Do tung độ của M bằng 25 nên hoành độ M thỏa mãn:

\(25=\dfrac{1}{4}x^2\Leftrightarrow x^2=100\Rightarrow\left[{}\begin{matrix}x=10\\x=-10\end{matrix}\right.\)

Bình luận (1)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN