Hàm lũy thừa, mũ và loagrit - Hỏi đáp

cho a>0, b>0 thỏa a2 +9b2 =10ab. kđ nào sau đây đúng?

0 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.