Hai góc đối đỉnh

☯❖☬Bảo❤️ ☬Nguyễn❤️❖☯
☯❖☬Bảo❤️ ☬Nguyễn❤️❖☯ 27 tháng 12 2020 lúc 12:50

x' y' y x 45 độ

các cặp góc đối đỉnh là \(\widehat{xOy}và\widehat{x'Oy'}\) ;\(\widehat{x'Oy}=\widehat{xOy'}\)

ta có  \(\widehat{xOy}và\widehat{x'Oy'}\) là 2 góc đối đỉnh \(\Rightarrow\text{ }\text{ }\widehat{xOy}=\widehat{x'Oy'}=45độ\)

ta có \(\widehat{x'Oy}+\widehat{xOy}=180độ\)

\(\Rightarrow\widehat{x'Oy}+45độ=180độ\)

\(\Rightarrow\widehat{x'Oy}=180độ-45độ=135độ\)

ta có \(\widehat{x'Oy}=\widehat{xOy'}\) là 2 góc đối đỉnh

\(\Rightarrow\widehat{x'Oy}=\widehat{xOy'}=135độ\)

vậy \(\widehat{x'Oy}=135độ;\widehat{xOy'}=135độ;\widehat{x'Oy'}=45độ\)

 

Bình luận (0)
Anh Phan
Anh Phan 21 tháng 12 2020 lúc 18:57

=60

Bình luận (0)
Dieu Hien
Dieu Hien 21 tháng 12 2020 lúc 18:58

60 độ

Bình luận (0)
Phạm Trần Hoàng Anh
Phạm Trần Hoàng Anh 18 tháng 9 2020 lúc 20:46

O x y x' y' 60 o

Ta có: xOy đối đỉnh x'Oy' mà xOy = 60o

=> x'Oy' = 60o

Ta có: x'Ox kề bù xOy => x'Oy = 180ovà xOx' đối đỉnh góc yOy'

=> xOx' = yOy' = x'Oy - xOy = 180o - 60o = 120o

HỌC TỐT :D

Bình luận (0)
Phạm Trần Hoàng Anh
Phạm Trần Hoàng Anh 18 tháng 9 2020 lúc 20:28

đốt là gì

Bình luận (0)
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN