Bài 1: Góc ở tâm. Số đo cung

Câu 2: 

a) Xét tứ giác KPIQ có 

\(\widehat{KPI}\) và \(\widehat{KQI}\) là hai góc đối

\(\widehat{KPI}+\widehat{KQI}=180^0\left(90^0+90^0=180^0\right)\)

Do đó: KPIQ là tứ giác nội tiếp(Dấu hiệu nhận biết tứ giác nội tiếp)

Bình luận (0)
Trương Huy Hoàng
16 tháng 3 lúc 17:28

Bài 9:

Ta có: x2 - 2(m - 1)x - 3m = 0

Ta có: \(\Delta\) = [-2(m - 1)]2 - 4.1.(-3) = 2(m - 1)2 + 12 

Vì 2(m - 1)2 \(\ge\) 0 với mọi m \(\Rightarrow\) 2(m - 1)2 + 12 > 0 với mọi m

\(\Rightarrow\) Pt luôn có 2 nghiệm với mọi m (đpcm)

Chúc bn học tốt!

Bình luận (0)
Gaming DemonYT
21 tháng 2 lúc 21:08

Đáp án :10 cm nhé

chúc học tốt

Bình luận (2)

Chọn B nhé bạn

Bình luận (1)
Luu Phuc Hung
21 tháng 2 lúc 21:15

Cho đường tròn tâm 0 .Tính bán kính của đường tròn trong hình vẽ biết AB=12cm ;MK=2cm.

A.20cm

B.10cm

C.9cm

D.18cm

Bình luận (0)
Akai Haruma
22 tháng 2 lúc 18:24

Lời giải:

Xét tam giác $MTA$ và $MBT$ có:

$\widehat{M}$ chung

$\widehat{MTA}=\widehat{MBT}$ (tính chất góc tạo bởi tiếp tuyến và dây cung thì bằng góc nội tiếp chắn cung đó)

$\Rightarrow \triangle MTA\sim \triangle MBT$ (g.g)

$\Rightarrow \frac{MT}{MA}=\frac{MB}{MT}$

$\Rightarrow MT^2=MA.MB$ 

Đáp án D

Bình luận (0)
Akai Haruma
22 tháng 2 lúc 18:27

Hình vẽ:

undefined

Bình luận (0)

Xét ΔOAD có OA=OD(=R)

nên ΔOAD cân tại O(Định nghĩa tam giác cân)

\(\Leftrightarrow\widehat{OAD}=\widehat{ODA}\)(hai góc ở đáy)

mà \(\widehat{ODA}=25^0\)(gt)

nên \(\widehat{OAD}=25^0\)

Xét ΔOAD có \(\widehat{DOB}\) là góc ngoài tại đỉnh O(\(\widehat{DOB};\widehat{DOA}\) là hai góc kề bù)

nên \(\widehat{DOB}=\widehat{ODA}+\widehat{OAD}\)(Tính chất góc ngoài của tam giác)

\(\Leftrightarrow\widehat{DOB}=25^0+25^0\)

hay \(\widehat{DOB}=50^0\)

hay \(\stackrel\frown{DB}=25^0\)

Vậy: \(\stackrel\frown{DB}=25^0\)

Bình luận (0)

Xét ΔODB có OD=OB(gt)

nên ΔODB cân tại O(Định nghĩa tam giác cân)

Xét ΔOBD cân tại O có \(\widehat{DOB}=60^0\left(sđ\stackrel\frown{BD}=60^0\right)\)

nên ΔOBD đều(Dấu hiệu nhận biết tam giác đều)

\(\Leftrightarrow\widehat{OBD}=60^0\)(Số đo của một góc trong ΔOBD đều)

\(\Leftrightarrow\widehat{ABM}=60^0\)

Ta có: ΔBAM vuông tại A(gt)

nên \(\widehat{ABM}+\widehat{AMB}=90^0\)(hai góc nhọn phụ nhau)

\(\Leftrightarrow\widehat{AMB}+60^0=90^0\)

hay \(\widehat{AMB}=30^0\)

Vậy: \(\widehat{AMB}=30^0\)

Bình luận (0)
tâm trần
6 tháng 2 lúc 16:53

hihihihi

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN