Góc ở tâm. Số đo cung

Đào Thu Hiền
Đào Thu Hiền Hôm qua lúc 0:29

A O B C 1 1 1

Ta có OA = OC = bán kính đường tròn (O)

=> Tam giác OAC cân tại O => \(\widehat{A_1}=\widehat{C_1}\)

Do \(\widehat{O_1}\) là góc ngoài tại O của tam giác OAC

=> \(\widehat{O_1}\) = \(\widehat{A_1}+\widehat{C_1}\) = 2.\(\widehat{A_1}\) hay \(\widehat{A_1}\) = \(\dfrac{1}{2}\).\(\widehat{O_1}\) (đpcm)

Bình luận (0)
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN