Bài 5: Góc có đỉnh bên trong đường tròn. Góc có đỉnh bên ngoài đường tròn.

Akai Haruma
27 tháng 2 lúc 22:57

Lời giải:

Hình màu xanh dương là $y=x-1$

Hình màu xanh lá là $y=\frac{1}{4}x^2$

undefined

Bình luận (0)
Huy Nguyen
26 tháng 2 lúc 13:03

Bình luận (0)
Huy Nguyen
26 tháng 2 lúc 13:04

Giải bài 40 trang 83 SGK Toán 9 Tập 2 | Giải toán lớp 9

Bình luận (0)
Akai Haruma
3 tháng 3 lúc 2:39

Hình vẽ:

undefined

 

Bình luận (0)
Akai Haruma
3 tháng 3 lúc 2:44

Lời giải:

$\widehat{BAC}=\frac{1}{2}\widehat{BOC}(1)$

$\widehat{BAC}=\frac{1}{2}(\text{sđc(BC)}-\text{sđc(MN nhỏ)})=\frac{1}{2}(\text{sđc(MB) nhỏ}+\text{sđc(NC) nhỏ})=\frac{1}{2}(\widehat{MIB}+\widehat{NIC})(2)$

Từ $(1);(2)\Rightarrow \widehat{MIB}+\widehat{NIC}=90^0$

$\Rightarrow \widehat{MIN}=90^0=\widehat{OIC}$

$\Rightarrow \widehat{MIO}=\widehat{NIC}$

$\Rightarrow \text{cung(MO)}=\text{cung(NC)}$

$\Rightarrow ONCM$ là hình thang cân (hệ quả quen thuộc)

$\Rightarrow MN=OC=R$

Ta có đpcm.

Bình luận (0)
Akai Haruma
25 tháng 2 lúc 16:02

Câu 1:

\(\widehat{BIC}=\frac{\text{sđc(BC)}-\text{sđc(AD)}}{2}\)

Bình luận (0)
Akai Haruma
25 tháng 2 lúc 16:04

Câu 2:

\(\widehat{DIE}=\frac{\text{sđc(EmD)}+\text{sđc(CnF)}}{2}\)

Bình luận (0)
Akai Haruma
25 tháng 2 lúc 16:08

Câu 3:

Ta có: \(\text{sđc(BC nhỏ)}=2\widehat{BDC}; \text{sđc(AD nhỏ)}=2\widehat{ABD}\)

\(\Rightarrow \widehat{BSC}=\frac{\text{sđc(BC nhỏ)}-\text{sđc(AD nhỏ)}}{2}=\frac{2\widehat{BDC}-2\widehat{ABD}}{2}=\widehat{BDC}-\widehat{ABD}=45^0-30^0=15^0\)

Bình luận (0)
Đông Hải Nam
20 tháng 2 lúc 23:21

giúp mình với

 

 

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN