Giao thoa ánh sáng đa sắc và ánh sáng trắng

❤ ~~ Yến ~~ ❤
24 tháng 2 lúc 22:05

undefined

Nguồn: Moon.vn

Bình luận (0)
Hoàng Tử Hà
9 tháng 2 lúc 7:14

\(i=\dfrac{\lambda D}{a}=\dfrac{0,65.1,5}{2}=0,4875\left(mm\right)\)

\(\Rightarrow d=\left(k-\dfrac{1}{2}\right).i=\left(7-\dfrac{1}{2}\right).0,4875=3,16875\left(mm\right)\approx3,17\left(mm\right)\)

\(\Rightarrow B.3,17mm\)

Bình luận (0)
Nguyễn Hải Yến
8 tháng 2 lúc 22:20

Điểm nào không thuộc về nội dung của thuyết điện từ Maxwell ?

A. Tương tác giữa các điện tích hoặc giữa điện tích với điện trường và từ trường.

B. Mối quan hệ giữa sự biến thiên theo thời gian của  điện trường và từ trường.

C. Mối quan hệ giữa điện tích và sự tồn tại của điện trường và từ trường.

D. Mối quan hệ giữa sự biến thiên theo thời gian của từ trường và điện trường xoáy.

Bình luận (0)
Nguyễn Mai Nhung
7 tháng 5 2019 lúc 22:16

bạn có cách giải bài này chưa? tôi cũng thắc mắc

Bình luận (0)
Phương
4 tháng 11 2018 lúc 21:24

Đáp án đúng là : C

Cho k chạy tìm bước sóng λ2λ2 thỏa mãn; k = 6. Nên có 5 vân sáng đỏ giữa hai vân sáng cùng màu.

Bình luận (0)
Quang Minh Trần
3 tháng 2 2016 lúc 6:07

a) Xét tam giác ABM và tam giác ACN có 

AB =AC (gt)

B^=C^ (gt)

BM=CN (gt)

=> tam giác ABM = tam giác ACN (c-g-c)

=> AN=AM ( cctư)

Xét tam giác AMN có

AM=AN ( cmt)

=> tam giác AMN cân tại A

 

Bình luận (0)
Sky SơnTùng
2 tháng 2 2016 lúc 13:30

Khi vân sáng trùng nhau: 

\(k_1\lambda_1=k_2\lambda_2=k_3\lambda_3=k_4\lambda_4\)

\(\Leftrightarrow\) 0,64k1 = 0,6k2 =0,54k3=0,48k4

\(\Leftrightarrow32k_1=30k_2=27k_3=24k_4\)

BCNN(32,30,27,24) = 4320

\(k_1=\frac{4320}{32}=135\) ; \(k_2=\frac{4320}{30}=144\)\(k_3=\frac{4320}{27}=160\)\(k_4=\frac{4320}{24}=180\)

Vậy \(\text{Δx = 135i1 = 144i2 = 160i3 =180i4 = 0,0432m = 4,32 cm}\)

 

\(\rightarrow chọn.D\)

Bình luận (2)
lưu uyên
2 tháng 2 2016 lúc 12:56

Khoảng cách giữa hai vân liên tiếp cùng màu với vân trung tâm tính theo công thức

\(i=\frac{D.\lambda}{a}\)

với \(\lambda\) là bội số chung nhỏ nhất của các bước sóng \(1;2;3;4\)

\(\lambda_1=2^6.10^{-2}\lambda_2\)\(=2^2.3.5.10^{-2}\lambda_3\)\(=2.3^3.10^{-2}\lambda_4\)\(=2^4.3.10^{-2}\)

\(\Rightarrow\lambda=2^3.3^3.5.10^{-2}\text{μm}\)\(\Rightarrow i=43,2mm=4,32cm\)

 

----->chọn D

Bình luận (0)
Dangtheanh
2 tháng 2 2016 lúc 18:59

de ot

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN