Bài 8: Giải bài toán bằng cách lập phương trình. Luyện tập

missing you =
18 tháng 6 lúc 7:30

bạn chịu khó đánh máy ra đc không? Chứ khó nhìn đề lắm

 

Bình luận (0)
missing you =
5 tháng 6 lúc 12:16

gọi số chi tiết máy tính đội 1 và đội 2 làm lần lượt:x,y(chi tiết máy)(0<x,y<1010)

=>hệ pt : \(\left\{{}\begin{matrix}x+y=900\\115\%x+110\%y=1010\end{matrix}\right.\)

giải hệ pt trên ta tìm được \(\left\{{}\begin{matrix}x=400\left(TM\right)\\y=500\left(TM\right)\end{matrix}\right.\)

vậy đội 1 làm 400 chi tiết máy , đội 2 làm 500 chi tiết máy

Bình luận (0)
Lê Thị Thục Hiền
29 tháng 5 lúc 10:10

Gọi độ dài đáy là a (m)(\(a>2\))

=>Độ dài chiều cao là: \(\dfrac{3}{4}a\) (m)

Diện tích tam giác ban đầu là: \(\dfrac{1}{2}.a.\dfrac{3}{4}a=\dfrac{3}{8}a^2\) (m2)

Diện tích tam giác sau khi tăng chiều cao lên 3m, giảm cạnh đáy 2m là: \(\dfrac{1}{2}\left(a-2\right)\left(\dfrac{3}{4}a+3\right)\) (m2)

Do diện tích mới tăng 9m2 so với diện tích ban đầu.Ta có pt:

\(\dfrac{1}{2}\left(a-2\right)\left(\dfrac{3}{4}a+3\right)=9+\dfrac{3}{8}a^2\)

\(\Leftrightarrow\dfrac{1}{2}\left(\dfrac{3}{4}a^2+\dfrac{3}{2}a-6\right)=9+\dfrac{3}{8}a^2\)

\(\Leftrightarrow a=16\) (thỏa)

Vậy chiều cao tam giác là 12m, diện tích tam giác là 96 m2

Bình luận (1)
Etermintrude💫
26 tháng 5 lúc 14:39

undefined

CHÚC BẠN HỌC TỐT NHAhihi

Bình luận (0)
Linh Linh
23 tháng 5 lúc 19:28

gọi công suất ban đầu là x (m3/h) (x>0)

thời gian dự kiến ban đầu bơm đầy bể là 40/x (h)

khối lượng nước bơm được là \(\dfrac{1}{4}\) .40=10 m3

thời gian đã bơm được là \(\dfrac{10}{x}\) (h)

dung tích còn lại của bể là: 40-10 = 30 m3.

sau khi tăng công suất thêm 5 m3/h thì công suất mới là : x+5 (m3/h).

thời gian còn lại để bơm đày bể là : \(\dfrac{30}{x}\)+5 (h).

theo đề bài ta có pt: \(\dfrac{30}{x}\)+5 +\(\dfrac{10}{x}\) +\(\dfrac{1}{2}\) = \(\dfrac{40}{x}\)

giải pt x\(_1\)=15 (TMĐK)

x\(_2\)=-20 (loại).

vậy công suất ban đầu là 15 m3/h

Bình luận (0)
Duongg Dayy
20 tháng 5 lúc 11:19

giải giúp em với ạ

 

Bình luận (0)
💢Sosuke💢
20 tháng 5 lúc 11:27

Gọi vận tốc dự định là \(x\left(km\text{/h}\right)\)

Ta có: \(\dfrac{75}{x}+\dfrac{75}{x+5}+\dfrac{1}{3}=\dfrac{85}{12}\)

\(\Leftrightarrow\dfrac{75\left(x+5\right)+75x}{x\left(x+5\right)}=\dfrac{27}{4}\)

\(\Leftrightarrow4\left(150x+375\right)=27\left(x^2+5x\right)\)

\(\Leftrightarrow27x^2-465x+1500=0\)

\(\Rightarrow x=20\)\(\text{(thỏa mãn)}\)

    \(x=-\dfrac{25}{9}\)\(\text{(Loại)}\)

Vậy vận tốc dự định lúc đi là \(20\left(km\text{/h}\right)\)

Bình luận (1)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN