Đường kính và dây của đường tròn

Lê Thanh Nhàn
Lê Thanh Nhàn 12 tháng 11 2019 lúc 21:34

bn tự vẽ hình nha

Ta có: OA = R = 10

=> IO = \(\frac{1}{2}\) OA = 5

Áp dụng đl Py-ta-go vào tg IMO vuông tại I, ta có:

MI = \(\sqrt{OM^2-OI^2}=\sqrt{10^2-5^2}=5\sqrt{3}\)

Ta lại có: OA \(\perp\) MN => MI = IN = \(\frac{1}{2}\) MN

=> MN = 2MI = 2.5\(\sqrt{3}\) = 10\(\sqrt{3}\)

Bình luận (0)
Phạm Minh Quang
Phạm Minh Quang 8 tháng 11 2019 lúc 14:13

bài ni có sai đề ko \(x^2-x+12\sqrt{x-1}=36\)

@Võ Hồng Phúc

Bình luận (0)
nhuên thanh tung
nhuên thanh tung 3 tháng 10 2019 lúc 14:53

1

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN