Đường kính và dây của đường tròn

kiên kenzo
kiên kenzo 11 tháng 12 2019 lúc 21:28

Mọi người giúp em với mai em kiểm tra rồi 😁😁😁😁😊😊😊😊

Bình luận (0)
Nelson Charles
Nelson Charles 15 tháng 11 2019 lúc 20:46

cho e hỏi (O,EB) có nghĩa là thuộc đg tròn O BKinh EB hả anh

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN