Chương 2: ĐỘNG LỰC HỌC CHẤT ĐIỂM - Hỏi đáp

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

1) MỘT LÒ XO CÓ CHIỀU DÀI TỰ NHIÊN L KHOONGG=25 CM ĐƯỢC TREO THẲNG ĐỨNG.KHI MÓC VÀO ĐẦU TỰ DO CỦA NÓ MỘT VẬT CÓ KHỐI LƯỢNG 20 G THÌ LÒ XO DÀI 25,5CM.HỎI NẾU TREO MỘT VẬT CÓ KHỐI LƯỢNG 100 G THÌ LÒ XO DÀI BAO NHIÊU

2)MỘT LÒ XO CÓ CHIỀU DÀI TỰ NHIÊN 15 CM CÓ MỘT ĐẦU CỐ ĐỊNH.KHI ĐẦU KIA KÉO VỚI LỰC F1=5N THÌ CHIỀU DÀI LÒ XO LÀ 19CM.KHI BỊ NÉN VỚI LỰC F2 =3N THÌ CHIỀU DÀI CỦA LÒ XO LÀ BAO NHIÊU

3)MỘT LÒ XO CÓ ĐỘ DÀI TỰ NHIÊN L KHÔNG .TREO LÒ XO THẲNG ĐỨNG VÀ MÓC VÀO ĐẦU DƯỚI MỘT QUẢ CÂN CÓ KHỐI LƯỢNG M1=300G THÌ LÒ XO DÀI 31CM.TREO THÊM VÀO ĐẦU DƯỚI MỘT QUẢ CÂN 200G NỮA THÌ NÓ DÀI 33CM.LẤY G=10M/S^2.TÍNH ĐỘ CỨNG VÀ CHIỀU DÀI TỰ NHIÊN CỦA LÒ XO

4)LÒ XO CÓ 1 CHIỀU DÀI TỰ NHIÊN L1=20CM VÀ ĐỘ CỨNG K1=30N/m.LÒ XO 2 CÓ CHIỀU DÀI TỰ NHIÊN L2=30CM VÀ ĐỘ CỨNG K2=90N/m.KHI TREO MỘT QUẢ NẶNG LẦN LƯỢT VÀO 2 LÒ XO TA THẤY 2 LÒ XO CÓ ĐỘ DÀI NHƯ NHAU.TÌM KHỐI LƯỢNG QUẢ NẶNG VÀ CHIỀU DÀI CỦA MỖI LÒ XO LÚC TREO VẬT ĐÓ.LẤY G=9,8M/S^2

5)MỘT Ô TÔ KÉO MỘT Ô TÔ CON CÓ KHỐI LƯỢNG 2 TẤN VÀ CHẠY NHANH DẦN ĐỀU VỚI VẬN TỐC BAN ĐẦU V0=O.SAU 50S ĐI ĐƯỢC 400M.KHI ĐÓ DÂY CÁP NỐI HAI Ô TÔ DÃN RA BAO NHIÊU NẾU ĐỘ CỨNG CỦA NÓ LÀ K=2.10^6N/m.bỏ qua các lực cản tác dụng lên ô tô con

6)hai lò xo cùng chiều dài tự nhiên 20 cm,mỗi lò xo đc treo vào 1 điểm cố định.khi lần lượt đc treo vào đầu kia của mỗi lò xo một quả nặng có trọng lượng 5n thì chiều dài của lò xo k2 gấp 1,2 lần hiều dài của lò xo k1.tính độ cứng của mỗi lò xo

Được cập nhật Hôm kia lúc 14:16 0 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.