Chương II- Động lực học chất điểm - Hỏi đáp

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

Câu 25: Chọn câu Sai.Lực và phản lực có đặc điểm:
A. luôn xuất hiện và mất đi đồng thời
B. có cùng giá,cùng độ lớn,ngược chiều
C. không cân bằng vì chúng đặt vào hai vật khác nhau
D. luôn cân bằng vì chúng cùng đặt vào một vật.
Câu 26: Chọn phát biểu đúng. Người ta dùng búa đóng một cây đinh vào một khối gỗ:
A. Lực của búa tác dụng vào đinh lớn hơn lực đinh tác dụng vào búa.
B. Lực của búa tác dụng vào đinh về độ lớn bằng lực của đinh tác dụng vào búa.
C. Lực của búa tác dụng vào đinh nhỏ hơn lực đinh tác dụng vào búa.
D. Tùy thuộc đinh di chuyển nhiều hay ít mà lực do đinh tác dụng vào búa lớn hơn hay nhỏ hơn lực do búa tác dụng vào đinh.
Câu 27: Các lực cân bằng có đặc điểm:
A. cùng tác dụng vào vật,làm cho vật cho vật chuyển động
B. cùng tác dụng vào vật,không gây ra gia tốc cho vật
C.không cùng tác dụng vào vật ,không gây ra gia tốc cho vật
D.không cùng tác dụng vào vật ,nhưng gây ra gia tốc cho vật
Câu 28: Quả cầu A có khối lượng mA đến va chạm với quả cầu B có koois lượng mB = 2 mA. Sau tương tác B có gia tốc 3 m/s2 .Gia tốc của A là:
A. 6 m/s2 B.2/3 m/s2 C. 3/2 m/s2 D. 9/4 m/s2
Câu 29: Điều nào sau đây là Sai khi nói về lực tác dụng và phản lực của nó?
A. Luôn có cùng bản chất C. Luôn cân bằng nhau
C. Luôn xuất hiện đồng thời D.Luôn mất đi đồng thời
Câu 30: Quả bóng có khối l­ượng 200g bay đập vuông góc vào tường với vận tốc 10m/s rồi bật ngư­ợc trở lại theo phương cũ với vận tốc 5m/s,thời gian va chạm là 0,1 s.Lực mà tư­ờng tác dụng vào bóng có độ lớn:
A.30N B.10N C3N. D.5N
Câu 31: Chọn câu đúng
A.Nếu vật thay đổi vận tốc ,điều này có nghĩa là có lực tác dụng vào vật
B. Nếu một vật không chịu tác dụng bởi bất kì lực nào thì nó đứng yên
C.Lực là nguyên nhân gây ra chuyển động cho vật
D.Nếu vật đang chuyển động mà tất cả các lực tác dụng vào nó triệt tiêu lẫn nhau thì vật sẽ dừng lại
Câu 32: Khi một ô tô tải va chạm vào ô tô con thì:
A. Ô tô con chịu lực lớn hơn (xét về độ lớn)
B.Ô tô tải thu gia tốc lớn hơn (xét về độ lớn)
B. Ô tô tải chịu lực lớn hơn (xét về độ lớn)
D. Cả hai ô tô chịu tác dụng hai lực bằng nhau(xét về độ lớn)
Câu 33: Hai người cùng kéo vào hai đầu một sợi dây nhẹ không co giãn với hai lực có cùng độ lớn F,ngược hướng nhau và nằm ngang.Nếu dây không bị đứt ,lực tác dụng vào dây có độ lớn
A. 2F B. 0 C. F/2 D. F
Câu 34: Chọn câu Đúng trong các câu sau
A.Độ lớn của lực tác dụng càng tăng thì vận tốc của vật càng tăng
B.Vật có thể chuyển động thẳng đều dưới tác dụng đồng thời của nhiều lực
C.Vật luôn chuyển động theo chiều của ngoại lực tác dụng
D. Vật không thể chuyển động mà không có lực tác dụng

0 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.