Bài 28. Động cơ nhiệt

Jeong Soo In
Jeong Soo In 24 tháng 3 2020 lúc 11:01

Đổi: \(50cm^3=0,00005m^3\)

Lực đẩy Ác-si-mét tác dụng vào quả nặng:

\(F_A=d_n.V=10000.0,00005=0,5\left(N\right)\)

Số chỉ của lực kế sau khi nhúng vật vào cốc nước:

\(P'=P-F_A=1,35-1,5=0,85\left(N\right)\)

Vậy...

Chúc bạn học tốt@@

Bình luận (0)
Yehudim
Yehudim 13 tháng 6 2019 lúc 18:48

v= 36km/h

P= 3220W

H=30%

V= 1l

D= 700kg/m3

q= 46.106J/kg

Giải

Khối lượng 1 lít xăng là:

m= D.V= 0,001.700= 0,7 (kg)

Công toàn phần của ô tô là:

Atp= m.q= 0,7.46000000= 32200000 (J)

Công có ích là:

Ai= Atp.H= 32200000.0,3= 9660000 (J)

Thời gian ô tô đi là:

t= \(\frac{A_i}{P}=\frac{9660000}{3220}=3000\left(s\right)\)

Vậy xe đi đc:

36.\(\frac{3000}{3600}\) = 30(km)

Bình luận (0)
Yehudim
Yehudim 13 tháng 6 2019 lúc 18:40

Tóm tắt

s= 100km

Fk= 700N

H= 38%

q= 46.106J/kg

m=?

Giải

Công có ích mà ô tô thực hiện là:

Ai= Fk.s= 700.100000= 70000000 (J)

Công toàn phần là:

Atp= \(\frac{A_i}{H}=\frac{70000000}{0,38}=184210526,3\left(J\right)\)

\(\Rightarrow m=\frac{A_{tp}}{q}=\frac{184210526,3}{46000000}\simeq4kg\)

Bình luận (0)
Fɑɭυ
Fɑɭυ 9 tháng 5 2019 lúc 21:30

Đề chính thức:

Câu 1: Nêu nội dung cơ bản về cấu tạo chât. Mô tả 1 hiện tượng để chứng tỏ

Câu 2: Nếu các hình thức truyển nhiệt chủ yếu trong chất rắn, lỏng, khí, chân không

Câu 3: Công thức tính công suất, nêu rõ các đại lượng và đơn vị. Hãy tính công của dòng điện khi bàn là có công suất là 1000W và hoạt động trong 15'

Câu 4: Hành khách ngồi trên toa tàu đang rời đi khỏi nhà ga. Em hãy cho biết hành khách có động năng không và lập luận của em

Câu 5: Một người dùng ấm điện đun sôi 2l nước ở 20oC

a. Tại sao ấm điện có dây tóc ở dưới , gần sát đáy ấm?

b. Tính nhiệt lượng cần thiết để làm nước sôi

Câu 6: Thả 3 miếng kl Cu, Al, Pb có cùng khối lượng và cùng nung nóng đến 100oC vào cốc nước lạnh 25oC

a. Nhiệt độ cuối cùng 3 miếng kl có bằng nhau không, tại sao?

b. Nhiệt lượng 3 miếng kl truyền cho nước có bằng nhau không, tại sao?

c. Tìm nhiệt độ của các vật khi xảy ra cần bằng nhiệt biết klg nước bằng với klg 3 miếng kl trên

Bình luận (5)
💋Amanda💋
💋Amanda💋 29 tháng 4 2019 lúc 19:45

Công của động cơ máy bay khi lên cao 650m là ;

A=F.s=12000.650=7800000(J)

Công suất của đọng cơ máy bay là

P=A/t=7800000:150=52000 ( W)

Bình luận (0)
Lê Thị Mộng Thùy
Lê Thị Mộng Thùy 29 tháng 4 2019 lúc 19:41

Tóm tắt : P= 12000N Công của động cơ máy bay: t = 150s A = P.h = 12000.650= 7 800 000 (J) h= 650m = 7 800 ( KJ) _______ Công suất của động cơ máy bay : P = A/t = 7 800 000/ 150 = 52000 ( W) P = ? Đ/s :

Bài này khá đơn giản nên bạn chỉ cần thuộc CT là lm đc :)) . Chúc bạn thi tốt trong đợi kiểm tra tới này nhé ><

Bình luận (0)
Yehudim
Yehudim 29 tháng 4 2019 lúc 19:47

Nhiệt học lớp 8

Bình luận (1)
Yehudim
Yehudim 25 tháng 4 2019 lúc 19:53

Có nhầm ko bạn, sao hiệu suất bằng nx 150%

Bình luận (5)
Yehudim
Yehudim 25 tháng 4 2019 lúc 20:21

Động cơ nhiệt

Bình luận (1)
Yehudim
Yehudim 19 tháng 4 2019 lúc 19:11

Nhiệt học lớp 8

Bình luận (0)
Vy Le
Vy Le CTV 14 tháng 4 2018 lúc 22:11

Nếu ta mặc một áo dày thì khí lạnh sẽ truyền qua được lớp áo dày và truyền vào cơ thể. Nhưng nếu ta mặc nhiều áo mỏng, giữa các lớp áo đó chứa không khí. Do không khí là môi trường truyền nhiệt kém nên không khí lạnh khó truyền vào cơ thể ta, Vì vậy, về mùa đông mặc nhiều áo mỏng ấm hơn mặc 1 áo dày

Bình luận (0)
Linh Nguyễn
Linh Nguyễn 14 tháng 4 2018 lúc 22:04

Tác dụng của áo trong mùa lạnh là giữ nhiệt cho cơ thể. Nếu mặc cùng một lúc nhiều áo mỏng sẽ tạo ra được các lớp không khí khác nhau giữa các lớp áo, các lớp khống khí này dẫn nhiệt rất kém nên có thể giữ ấm cho cơ thể tốt hơn.

Bình luận (0)
Mika Chan
Mika Chan 14 tháng 4 2018 lúc 22:07

Nếu ta mặc 1 áo dày thì khí lạnh sẽ chuyền qua được lớp áo dày và sẽ truyền vào ta. Nhưng nếu ta mặc nhiều áo mỏng giữa các lớp áo đó có chứa không khí. Do không khí là môi trường truyền nhiệt rất kém do đó khí lạnh sẽ ko thể nào truyền vào được cơ thể ta. Vì vậy ta sẽ ko bị lạnh

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN