Đơn thức

Akai Haruma
Akai Haruma Giáo viên 7 tháng 7 2020 lúc 0:19

Lời giải:

Ta có:

$Ax^2=x^2(8x^5y^3)=8x^7y^3$

$Bx=x(-2x^6y^3)=-2x^7y^3$

$C=-6x^7y^3$ $\Rightarrow Ax^2+Bx+C=8x^7y^3-2x^7y^3-6x^7y^3=(8-2-6)x^7y^3=0$

Ta có đpcm.

Bình luận (0)
Hoàng Minh Khánh
Hoàng Minh Khánh 1 tháng 7 2020 lúc 19:28

chữ z thứ 3 từ cuối lên là số 2.nhầm

Bình luận (0)
Akai Haruma
Akai Haruma Giáo viên 7 tháng 7 2020 lúc 0:22

Lời giải:

$15xy^2(\frac{-4}{3}x^2yz^3)^3.2xy$

$=15xy^2z.\frac{-64}{27}.x^6y^3z^9.2xy$

$=\frac{-640}{9}x^8y^6z^{10}$

Hệ số: $\frac{-640}{9}$

Phần biến: $x^8y^6z^{10}$

Bậc: $8+6+10=24$

Bình luận (0)
Nguyễn Thanh Hải
Nguyễn Thanh Hải 16 tháng 4 2020 lúc 16:48

Khó nhìn quá bạn ơi.Dùng biểu tượng \(\sum\) để gõ nhé!

Bình luận (0)
Trúc Giang
Trúc Giang CTV 18 tháng 6 2020 lúc 20:55

Đặt: \(A=3xy^2z^3.\left(-2x^2yz\right)\left(4x^3y^5z^7\right)^2\)

\(A=3xy^2z^3.\left(-2\right)x^2yz4^2x^6y^{10}z^{14}\)

\(=3xy^2z^3\left(-2\right)x^2yz16x^6y^{10}z^{14}\)

\(=\left[3.\left(-2\right).16\right]\left(xx^2x^6\right)\left(y^2yy^{10}\right)\left(z^3zz^{14}\right)\)

\(=-96x^9y^{13}z^{18}\)

→ Bậc: 40

b) Thay x = 1; y = -1 và z = 1 ta có:

\(-96.1^9.\left(-1\right)^{13}.1^{18}\)

\(=-96.1.\left(-1\right).1\)

\(=96\)

Bình luận (0)
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN