Độ to của âm - Hỏi đáp

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

Độ to của âm phụ thuộc vào yếu tố nào sau đây ?

Được cập nhật 27 tháng 2 lúc 15:14 7 câu trả lời

Khi truyền đi xa , đại lượng nào sau đây của ẩm đã thay đổi ?

Được cập nhật 27 tháng 2 lúc 15:07 4 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.