Đồ thị hàm số y = ax (a khác 0)

Thanh Hoàng Thanh
Thanh Hoàng Thanh 18 tháng 1 lúc 21:22

Vì đồ thị hàm số đi qua điểm M(-2;3)

Suy ra: 3  = a (-2)

Suy ra:    a = -3/2 (Tmđk)

Vậy để đồ thị hàm số y=f(x)=ax đi qua điểm M(-2;3) thì a = -3/2

Bình luận (0)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
Nguyễn Lê Phước Thịnh CTV 18 tháng 1 lúc 21:39

Vì đồ thị hàm số y=ax đi qua điểm M(-2;3) nên 

Thay x=-2 và y=3 vào hàm số y=ax, ta được:

\(-2a=3\)

hay \(a=-\dfrac{3}{2}\)

Vậy: Để đồ thị hàm số y=ax đi qua điểm M(-2;3) thì \(a=-\dfrac{3}{2}\)

Bình luận (0)
Karen
Karen CTV 12 tháng 1 lúc 17:50

Thay x = 2 vào hs f(x) có

f(2) = 2a = -5

=> a = - 5/2 = -2,5

Thay a = - 2,5 vào hs f(x) có

f(x) = -2,5x

Thay x = -1 vào hs f(x) có

f(-1)=2,5

Thay x = 23 vào hs f(x) có

f(23) = - 57,5

Bình luận (0)
li li kirito
li li kirito 8 tháng 1 lúc 16:29

2÷y÷z=4÷5÷6và x^2-2y^2+z

^2=-16

Bình luận (0)
Huy Nguyen
Huy Nguyen 8 tháng 1 lúc 12:48

????Thì sao????

 

Bình luận (0)
Kiều Vũ Linh
Kiều Vũ Linh 8 tháng 1 lúc 13:28

Đề yêu cầu gì em?

Bình luận (0)
Đỗ Quang Tùng
Đỗ Quang Tùng 30 tháng 12 2020 lúc 21:58

y=2x 

x=0=> y=0 => A(0;0)

x=1 => y=2 => B(1;2)

=> đồ thị y=2x đi qua A(0;0) và B(1;2)

 

cái kia làm tương tự 

Bình luận (0)
Trần Phương Linh
Trần Phương Linh 30 tháng 12 2020 lúc 14:44

- Với x = -2 thì y = 2 x (-2) = -4

➩M(-2;1) không thuộc (d)

- Với x =2 thì y = 2 x 2 = 4

➩N(2;4) thuộc (d)

- Với x = -3,5 thì y = 2 x (-3,5) = -7

➩P(-3,5;7) không thuộc (d)

- Với x = 1 thì y = 2 x 1 = 2

➩Q(1;3) không thộc (d)

Chúc bạn làm bài tốt ! hihi

Bình luận (0)
Lê Bích Thủy
Lê Bích Thủy 27 tháng 12 2020 lúc 14:33

điểm M ko thuộc hàm số

đối N không thuộc hám  số

vì nếu có 1 đt thì nó sẽ ko đi qua O

 

Bình luận (0)
Miinhhoa
Miinhhoa 27 tháng 12 2020 lúc 14:53

a,Do đồ thị của hàm số đi qua điểm A (-15;10) 

 nên x = -15 và y = 10 thay vào hàm số y =ax ta được : 

a.(-15)=10

=> a = -2/3

b,Điểm  M (-4,5;3)  có x = -4,5 và y = 3 

Thay x và y vào hàm số ta được : 3 = (-2/3) . (-4/5 ) ( luôn đúng)

Vậy điểm M (-4,5 ;3) thuộc đồ thị hàm số

Điểm N (6;4) có x=6 và y = 4

Thay x và y vào hàm số ta được : 4 = (-2/3) . 6 ( luôn sai)

Vậy điểm N(6;4) không thuộc đồ thị hàm số 

Bình luận (2)
M"five"team
M"five"team 27 tháng 12 2020 lúc 8:52

mọi người ơi giúp mình với mình sắp thi rùi

 

Bình luận (0)
Nguyễn Thanh Bình
Nguyễn Thanh Bình 27 tháng 12 2020 lúc 14:23

Dell biết nha , chúc bạn thi học kì 1 thật tốt

 

Bình luận (1)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN