Bài 4. Đo thể tích vật rắn không thấm nước

Hoàng
Hoàng 6 tháng 1 lúc 21:33
a/ Vì quả nặng đứng yên nên quả nặng chịu tác dụng của những lực là trọng lực và phản lực( lực nâng của sợi dây)b/ Những lực đó có đặc điểm là cùng tác dụng lên quả nặng, có cường độ bằng nhau, phương nằm trên cùng 1 đường thẳng, chiều ngược nhau.c/300g = 0,3 kgVì quả nặng đứng yên nên quả nặng chịu tác dụng của những lực cân bằng =>P=F=10.m=10.0,3=3 NP=F=10.m=10.0,3=3 Nc/Trọng lực có phương là thẳng đứng, chiều là từ trên xuống dưới.Phản lực  có phương là thẳng đứng, chiều là từ dưới lên trên. 
Bình luận (1)
Lê Vũ Hoài Anh
Lê Vũ Hoài Anh 7 tháng 1 lúc 9:43

m=D.V

Bình luận (0)
Đào Hoàng Lâm Tuyền @_@
Đào Hoàng Lâm Tuyền @_@ 7 tháng 1 lúc 9:49

m=D nhân V hoặc có thể là

m=P:10

chúc bạn thi tốt

Bình luận (0)
Đào Hoàng Lâm Tuyền @_@
Đào Hoàng Lâm Tuyền @_@ 7 tháng 1 lúc 9:20

V=P:d  D=m:V

không biết có đúng không nữa

Bình luận (7)
Hạ Nguyệt Minh Ngọc
Hạ Nguyệt Minh Ngọc 7 tháng 1 lúc 10:37

V=m/D

m=D.V

Bình luận (0)
Lê Vũ Hoài Anh
Lê Vũ Hoài Anh 6 tháng 1 lúc 18:47

0,3 lít=300ml

-Thể tích 4 viên bi thủy tinh là:

       420-300=80(ml)

-Thể tích 1 viên bi thủy tinh là:

      80:4 =20(ml)

vậy thể tích 4 viên bi là 80ml

1 viên bi là 20ml

 

Bình luận (2)
Dương Thị Phương Hoa
Dương Thị Phương Hoa 3 tháng 1 lúc 14:00

Thể tích hòn sỏi là :

67,5 - 52,5 = 15 cm3

thể tích quả bóng bàn là :

52,5 - 15 = 37 cm3

Bình luận (0)
Thích đi học
Thích đi học 1 tháng 1 lúc 10:17

a, Thể tích hòn đá là : V2 - V1 = 232 - 200 = 32 (cm3)

b, Thể tích của quả cân là : V2 - V1 = 204 - 200 = 04 (cm3)

                               Đáp số : a, 32 cm3 ; b, 04 cm3 

Bình luận (1)
🍀Tâm Zi🧡
🍀Tâm Zi🧡 30 tháng 12 2020 lúc 8:38

Khi kéo vật lên theo phương thẳng đứng cần phải dùng lực có cường độ ít nhất bằng trọng lượng của vật.

Bình luận (0)
Nguyễn Thanh
Nguyễn Thanh 2 tháng 1 lúc 11:50

A.35cm3

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN