Đo độ dài - Hỏi đáp

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

23. Trog cáh ghi kết quả đo với bìh chia độ có độ chia tới 0,5m3 sau đây. cáh ghi nào là đúng:

A.16,5cm3 B.16,2cm3 C.16cm3 D. 16,50cm3

27. Tíh trọg lượg riêg của 1 hộp sữa, biết sữa trog hộp có khối lượg tịh 397g và có thể tích 314ml. Chọn đáp án đúg:

A.1,264N/m3 B. 0,791N/m3 C. 12 650N/m3 D. 1 265N/m3

33. Một h/s dùng thước đo độ dài có ghi ĐCNN là 1cm để đo độ chiều dài lớp học. Trong các cách ghi kết quả dưới đây, cách ghi nào là đúg:

A.5m B.500cm C.50dm D.500,0cm

36. Cho hộp quả cân có các quả cân 10g,20g,50g,100g. Đặt một vật lên một đĩa cân ( cân Rô-béc-van ) . Đĩa cân bên kia đặt quả cân 50g cùg quả cân 10g. Khi đó cân nằm thăng bằng. Khối lượng quả vật là:

A.60g B.50g C.40g D. 10g 37. Khi muốn thuyền ra xa bờ, người trên thuyền dùng cây sào tre chống vào bờ và đẩy mạnh cây sào. Kết luận nào sau đây là sai: A.Người dùng sào đẩy bờ một lực thì ngược lại bờ cũng đẩy sào và người một lực B.Chính lực đẩy của bờ lên sào và thông qua sào đã đẩy người và thuyền rời bến C. Lực do người đẩy bờ ( thông qua sào ) có tác dụg làm bờ biến dạng D.Lực do người đẩy bờ ( thông qua sào ) không gây tác dụg nào cho bờ cả 39. Để đưa một cống bê tông khối lượg 200kg từ dưới một hố sâu hơn vị trí cần đặt lên đúng vị trí, người ta luồn một sợi dây qua lỗ cống và đứng trên miệng hố ở phía hai đầu cống kéo dây. Sức kéo của mỗi người coi là như nhau và bằng 460N. Để nâng được cống lên cần số người kéo ít nhất là: A. 2người B. 4người C. 5người D. 6người 40. Một người muốn lấy ra 0,5kg gạo từ túi có 0,9kg gạo. Trong tay người đó chỉ có một cần Rô-béc-van và 1 quả cân 100g. Số lần cân ít nhất của người đó để lấy được 500g gạo là : A. 1lần B. 2lần C. 3lần D. 4lần

0 câu trả lời
Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.