Bài 11. Độ cao của âm

Sunflower
19 tháng 1 lúc 19:11

Độ cao của âm phụ thuộc vào tần số dao động.

Bình luận (0)
nam trần
19 tháng 1 lúc 19:12

Độ to, độ cao của âm phụ thuộc vào yếu tố Tần số dao động.

Bình luận (1)
Tiến Dương
19 tháng 1 lúc 19:38

Độ cao của âm phụ thuộc vào tần số dao động.

Bình luận (0)
Hoàng Thùy Dung
12 tháng 1 lúc 21:05

Đổi: 1 phút= 60 giây

2 phút = 120 giây

Tần số dao động của A là:

1800:60= 30 (Hz)

Tần số dao động của B là:

2400: 120 = 20 (Hz)

Vì A dao động với tần số lớn hơn B nên A phát ra âm cao hơn

 

Bình luận (0)
︵✰Ah
12 tháng 1 lúc 22:21

Đổi: 1 phút= 60 giây

2 phút = 120 giây

Tần số dao động của A là:

1800:60= 30 (Hz)

Tần số dao động của B là:

2400: 120 = 20 (Hz)

Vì A dao động với tần số lớn hơn B nên A phát ra âm cao hơn

Bình luận (0)
Hoàng
13 tháng 1 lúc 21:26

                                           Bài Làm:

Ta đổi:1 Phút = 60 Giây                                     Giải:

          2 Phút = 120 Giây     Tần số dao động của vật A là:

                                                        1800/60=30(hz)

                                            Tần số dao động của vật B là:

                                                         2400/120=20(hz)

Vì tần số dao động của vật A lớn hơn vật B.Nên vật A phát ra âm cao hơn.

Bình luận (0)
Đỗ Quyên
7 tháng 1 lúc 13:44

Tần số của nguồn âm thứ hai là:

\(f_2=\dfrac{300}{5}=60\) (Hz)

Âm thứ hai trầm hơn vì có tần số thấp hơn.

Bình luận (0)
Dương Mạnh Thinh
23 tháng 1 lúc 15:43

Tần số của nguồn âm thứ hai :

f2=300/60=50 (Hz)  mà f1 =70 Hz

Vậy âm thứ hai trầm hơn vì có tần số thấp hơn.

Bình luận (0)
Đỗ Quyên
7 tháng 1 lúc 9:02

Tần số là số dao động thực hiện được trong một giây.

Đơn vị của tần số là Héc, kí hiệu là Hz.

Âm phát ra có tần số càng lớn thì nghe càng bổng và ngược lại.

Bình luận (0)
Dương Mạnh Thinh
23 tháng 1 lúc 15:45

Tần số là số dao động thực hiện được trong một giây.

Đơn vị của tần số là Héc, kí hiệu là Hz.

Âm phát ra có tần số càng lớn thì nghe càng bổng và âm có tần số càng nhỏ thì nghe càng trầm

 

Bình luận (0)
Đỗ Quyên
6 tháng 1 lúc 17:28

Vật có tần số càng lớn thì âm phát ra càng cao.

Bình luận (0)
Trúc Giang
5 tháng 1 lúc 20:05

- Âm thanh có thể truyền trong môi trường chất khí, chất rắn, chất lỏng

- Vận tốc truyền âm trong môi trường chất rắn > chất lỏng > chất khí

Bình luận (0)
kinbed
5 tháng 1 lúc 20:05

Trong các môi trường trên , tốc độ truyền âm trong môi trường chất rắn là lớn nhất, không khi là nhỏ nhất.

So sánh tốc độ truyên âm: không khí < chất lỏng < chất rắn.

Bình luận (0)

âm truyền được trong các môi trường rắn, lỏng và khí. Âm không truyền được trong môi trường chân không.

tốc độ truyền âm của chất rắn lớn hơn chất lỏng,chất lỏng lớn hơn chất khí

Bình luận (0)
Hỗ Trợ Học Tập
4 tháng 1 lúc 22:46

Đổi 2 phút = 120 giây

Tần số giao động của vật là:

2000 : 120 = \(\dfrac{50}{3}\) (Hz)

Bình luận (0)
Rimoka
3 tháng 1 lúc 21:30

Trong một giây, con lắc dao động được: 18:15=1.2 (lần)

Bình luận (0)
Hỗ Trợ Học Tập
3 tháng 1 lúc 21:30

Số lần con lắc giao động trong 1 giây là: 18 :15 \(\simeq\) 1,2 lần ( khoảng 1,2 lần)

Bình luận (0)
︵✿мσи¢ôĐơи‿✿
3 tháng 1 lúc 21:34

Số lần con lắc dao động trong 1 giây là :

18 : 15 = 1,2 ( lần ) 

Bình luận (0)
@Anh so sad
2 tháng 1 lúc 22:41

Bn ơi ko có đề bài thì làm kiểu j bn ???oho

Bình luận (0)
Hỗ Trợ Học Tập
2 tháng 1 lúc 22:43

Dùng sóng siêu âm phát xuống đáy biển, chờ nhận được âm thanh phản xạ lại(Vận tốc x thời gian) : 2 = khoảng cách 

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN