Định luật về công - Hỏi đáp

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

BÀI TẬP ÔN TẬP CHƯƠNG: CƠ HỌC – VẬT LÝ 8

Câu 1 (3 điểm): Một quả dừa 1,2 kg rơi từ độ cao 10 m xuống mặt đất.

a. Bỏ qua ma sát. Hãy cho biết lực nào thực hiện công?

b. Tính công mà lực thực hiện.

c. Khi rơi từ trên cao xuống thì cơ năng của quả dừa chuyển hóa như thế nào?

Hãy chỉ ra vị trí quả dừa có thế năng và động năng lớn nhất.

Câu 2 (3 điểm): Để đưa một thùng hàng nặng 50 kg từ mặt đất lên xe tải cao 1,2 m người ta dùng một mặt phẳng nghiêng dài 7 m. Bỏ qua mọi ma sát. (Vẽ hình trước khi giải).

a. Hãy tính lực kéo nhỏ nhất để có kéo được thùng hàng lên xe.

b. Nếu dùng mặt phẳng nghiêng dài 10 m thì lực kéo nhỏ nhất để có thể kéo thùng hàng lên xe là bao nhiêu?

c. Thực tế có lực ma sát nên công thực hiện kéo vật lên bằng mặt phẳng nghiêng dài 10 m là 750 J. Hãy cho biết độ lớn của lực ma sát trong trường hợp này.

Câu 3 (2 điểm): Một ôtô có công suất 7 kW.

a. Tính công mà ôtô thực hiện được trong 1,5 giờ.

b. Biết xe chuyển động với vận tốc 72 km/h. Hãy tính độ lớn của lực kéo của động cơ.

Câu 4 (2 điểm): Một máy kéo khi hoạt động với công suất 1600 W thì nâng được một vật nặng 70 kg lên cao 10 m trong 6 giây.

a. Tính công mà máy đã thực hiện trong thời gian nâng vật.

b. Muốn rút ngắn thời gian nâng vật còn 4 giây thì động cơ của máy phải hoạt động với công suất bao nhiêu?

------------------HẾT------------------

Được cập nhật 23 tháng 4 lúc 9:32 5 câu trả lời

1.Khi tăng nhiệt độ của một vật rắn thì đại lượng nào sau đây của vật sẽ tăng?

A. Khối lượng B. Khối lượng riêng

C. Thể tích D. Cả khối lượng riêng và thể tích

2. Khi nhiệt độ của một vật rắn tăng thì:

A. Khối lượng của vật tăng, khối lượng riêng của chất làm vật giảm.

B. Khối lượng của vật tăng, khối lượng riêng của chất làm vật tăng.

C. Khối lượng của vật không đổi, khối lượng riêng của chất làm vật giảm.

D. Khối lượng của vật không đổi, khối lượng riêng của chất làm vật tăng.

3. Hiện tượng nào sau đây không xảy ra khi làm lạnh một chất lỏng?

A. Khối lượng của chất lỏng không đổi.

B. Thể tích của chất lỏng giảm.

C. Khối lượng riêng của chất lỏng tăng.

D. Trọng lượng riêng của chất lỏng giảm.

4. Khi đun nóng một lượng chất lỏng thì đại lượng nào sau đây của lượng chất lỏng tăng?

A. Khối lượng B. Khối lượng riêng

C. Thể tích D. Thể tích và khối lượng riêng

5. Khi không khí trong lớp học nóng lên thì:

A. Thể tích không khí trong lớp tăng.

B. Khối lượng riêng không khí trong lớp tăng.

C. Thể tích không khí trong lớp giảm.

D. Khối lượng riêng không khí trong lớp giảm.

6. Trong các chất khí: oxi, hidro và cacbonic thì:

A. Hidro dãn nở vì nhiệt nhiều nhất.

B. Cacbonic dãn nở vì nhiệt ít nhất.

C. Oxi dãn nở vì nhiệt như hidro.

D. Cả ba chất đều dãn nở vì nhiệt như nhau.

8. Một chiếc hộp sắt rất mỏng, rỗng, có kích thước 10cm x 20cm x 40cm và có khối lượng 500g đang nổi trên mặt nước. Lượng nước nhiều nhất có thể đổ vào hộp mà hộp không bị chìm là:

A. 80 dm3 B. 8 dm3 C. 75 dm3 D. 7,5 dm3

1 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.